Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SUS-møde: Implementering og spredning af social IT

Projektintroduktion

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SUS-møde: Implementering og spredning af social IT

Organisationsudvikling
task force - lokalt
Vidennetværk - tværkommunalt

Videndeling
Tilbud <> tilbud
Tilbud <> forvaltning
Kommune <> kommune

Implementering
Udvikling af IT-handleplan

Spredning
Kommunerne inviterer flere kommuner til vidennetværket
Erfaringer fra TF spredes til
andre sociale tilbud
METODE
Forankring af organiseringen omkring social IT i kommuner og regioner
Forankring af tværkommunalt vidennetværk

Erfaringsopsamling: Hvad har vi lært?
Evaluering og afslutning
Implementering af IT-handleplan

Igangsættelse af projekter på sociale tilbud
Udvalgt teknologi implementeres
Løbende planlægning af arbejdsgange
Opsamling på erfaringer og justering

Sikring af sammenhæng mellem vision og praksis


Videndeling
Erfaringsopsamling og videndeling
Taskforce og vidennetværk
Spor 2
HVERDAGSIMPLEMENTERING

Task force
Tovholder fra forvaltningen
Medarbejdere og tilbudsledere

Udvikling af IT-handleplan
Konkrete målsærninger for social IT i kommunen
Hvordan mål gennemføres

Vidennetværket
Tovholder
2-3 årlige møder
+ 15 kommuner
+ 5 kommuner
Spor 1
ORGANISERING
Hvilke eksisterende politikker og målsætninger kan projektet tale sig ind i?

Hvilken viden og muligheder findes der ift. økonomi, kompetencer, teknologi, projekter, behov og interesser hos borgerne?

Hvilken social IT anvendes allerede på kommunens tilbud?

IT-SCREENING
Implementering og spredning af social IT
Afdæking af arbejdet med social IT i Danmark
Afsæt

Aktiviteter og opgaver - spor 1
(1. halvår 2014)
Social IT
Teknologi der anvendes til kommunikation, sociale netværk, relationer og samvær, underholdning, leg, mestring og læring.

Computerprogrammer, hjemmesider, apps på smartphones, tablets og computere - betjeningsudstyr
Social IT: Kommunikation
EasyTube
Sociale Medier
CanConnect
Underholdning
- Brugervenlig
- Touch
- Eye tracking
Læring
Sociale relationer
- Netværk
- Læring
- kontakt
Nye muligheder
Kommunikation
- Samvær
- Video / gestik
- Kontakt
Brugervenlighed
Social IT: Hverdagsstruktur
Region Hovedstadens Psykiatri og Center for Sundhedsinnovation & iværksættere. Under udvikling.
Min vej
Social IT: APPS
& struktur
Udviklet i samarbejde ml. borgere med sindslidelser, it-virksomheden BridgeIT, og Forskningsenheden i København Kommunes Socialforvaltning
Overblik over mønstre og handlemuligheder for mennesker med sindslidelse
Åben kriseplan (udfyldes af brugeren)

Selv-monitorering: Måling af humør, omfanget af social kontakt mm.

Visualisering af data

Påmindelser (kalenderfunktion)

Forebygger tilbagefald og understøtter det gode hverdagsliv

Del af metodeudviklingsprojekt

DayBuilder
Registrer
: Søvn (tid, kvalitet, antal gange vågnet), lure, humør og dagbog -
tag kontrol

Visualiser
: Grafer over adfærdsmønstre (gode og dårlige, sammenhænge) -
overblik

Reager
: Kognitivt adfærdsterapiværktøj - støtte til at tage gode beslutninger i hverdagen (handling)

Brugere og behandlere har adgang til data
Dele data med andre (fx kliniker)
Dagbog (kan deles med kliniker)
Kliniker kan tilslutte spørgeskema

Web-app
Region Hovedstadens Psykiatri og Center for Sundhedsinnovation & iværksættere. Under udvikling.
Registrer, visualiser og reager: identificering af gode og dårlige adfærdsmønstre
Psykiatri
Handicapområdet
ScanHow
Målrettet mennesker med autisme eller andre kognitive vanskeligheder

Øget selvstændighed i hverdagen

Vise arbejdsgange og/eller sociale historier

QR: Knytter kontekst til arbejdsgang/social historie
Scan en kode med tablet eller smartphone

Farver, tekst, billeder, video og lyd


Gratis dansk app
Sociale historier med QR-koder
Social IT: Betjeningsudstyr
Interaktiv Bostedsguide (IBG)
Digital opslagstavle: overblik i hverdagen

Beboere og personale kan dele information
Beboere kan interagere med opslagstavlen:
- Se vagtplan, madplan, kalender og aktiviteter
- Tilmelde aktviteter, måltider og vasketider
Personale kan trække data fra tavlen: fx ved fakturering af måltider
Øjenstyring
Hjernebølge-teknologi
0-1 kontakt
Touch
Fokusgruppeinterview

afdækning af social IT på tilbud repræsenteret i taskforce

Videnindsamling
strukturelle rammer i kommunen
Politikker, økonomi, visioner, organisering
Projekter el. tidl. afdæknigner
Tovholder
Repræsentant fra forvaltningen

Vidennetværk
Tværkommunal videndeling
Ballerup, Gladsaxe, Gentofte, Rødovre og Region Sjælland

Task force
Repræsentanter fra tilbud
Udvikling og implementering af IT-handleplan
Etablering af projektorganisation
Handpleplansseminar
Faciliteres af SUS
Målsætning for task force
Hvilken teknologi skal implementeres?
Hvordan skal viden deles i Gentofte?

Udvikling af IT-handleplan
Konkrete tiltag, aktiviteter, Succeskriterier og deadlines
Hvordan realiseres forandringen?
Arbejdet fortsættes i task forcen
Videnindsamling fra Gentofte (1/2)
Fokusgruppeinterview (10/2-?)
Kommunenotat fra SUS (marts)
Handpleplansseminar (Primo marts)
Udvikle handleplan (marts-?)
Task force møde (maj)
Møde i vidennetværket (8/5)
Task force møde (september)
Møde vi vidennetværket (september)
Task force møde (november)
IT-screening og afdækning
(feb.-marts)
Udvikle IT-handeplan
(Marts)
Møder og aktiviteter
i 2014
SPØRGSMÅL?
ORGANISERING
DAGENS PROGRAM
Velkomst - hvem er vi?
Projektpræsentation
Aktiviteter og opgaver
Teknologi som kompenserer mest for flest
Spørgerunde

Pause

Eksempler på social IT
Task force koordinering
Opsummering og afrunding m. SUS
Implementering og spredning af social IT

PROJEKTPRÆSENTATION
SOCIAL IT
PROJEKTPRÆSENTATION
AKTIVITETER OG OPGAVER
1.
Behov for videndeling mellem bosteder, bosteder og forvaltning, og mellem kommuner

2.
Behov for en koordineret plan for implementering af social IT

3.
Behov for systematisk indsamling af viden om arbejdet med social IT
Tre generelle tendenser for spredning og implementering af social IT
Implementeringsguiden

Guide: Social IT i kommunen
'
Redskab
Hvordan arbejdet omkring implementering og spredning af social IT kan koordineres
Udviklet i samarbejde med 5 kommuner og 2 regioner
Hvordan kan vi i SUS skabe en forandring som afhjælper behovene?
Etablering af projektorganisation
Afdækning og IT-screeing
Udvikling af IT-handleplan
Møder
Grundlag for den forandring, vi vil opnå: projektmålene

Kort notat fra SUS
To roller:
bruger
og
terapeut
Terapeut kan oprette og følge med i aktiviteter
Brugeren løser aktiviteterne i step med stigende eksponeringsgrad
Aktiviteter har opgaver for hvert step

Tilrettelæg forløb på
webtjenesten
Løbende instrukser
på smartphone under øvelserne

Kort og GPS-funktion
QR-scanner
Aktiviteter kan deles med andre
Indlejret spørgeskema
Eksponeringsøvelser til mennesker med angst
Web-app
ITU og Peking Universitet, Ergoterapeutuddannelsen
Professionshøjskolen Metropol, Psykoterapeutisk Center Stolpegård & Social Udviklingscenter SUS
KREATIVITET
SOCIAL IT
Flere eksempler?
Hvad handler projektet om?
Støttet af Helsefonden
skaber et
koordineret initiativ
, der muliggør øget
implementering og spredning af social IT
baseret på
aktuel bedste viden
til gavn for
borgere på sociale tilbud
Det kan vi ved at...
HOLDET
DELTAGERNE
4 kommuner
1 region
ARBEJDSDELING
DELTAGERNE
4 kommuner
1 region
HOLDET
Gennemfører forandringen i praksis
Videndeler, implementerer og spreder social IT
Invitere flere kommuner med
Understøtter organisationsudvikling og faciliterer processen
Projektleder
Indgå i kommune- og regionssamarbejde
hvor vi i et 2 årigt-projekt...
Projektmodel
Etablering af organisation
Udvikling af IT-handleplan
Implementering af projektmål
fra handleplanen
Indsatser m. social IT

v 2.0
Baseline og notat
fra SUS
Full transcript