Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola

24. veljače 2016. godine

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola


CARNet

Europska unija
Zajedno do fondova EU
E-škole su digitalno zrele škole, spojene na ultrabrzi Internet, visoko opremljene IKT-om, s informatiziranim procesima učenja/poučavanja i poslovanja. U njima rade i uče digitalno kompetentni nastavnici i učenici koji, svakodnevno koristeći računalnu i mobilnu opremu, obrazovne aplikacije i digitalne nastavne materijale, pripremaju učenike konkurentne na tržištu rada i spremne za daljnji tijek školovanja.
Digitalno zrele škole
e-Škole
2015.-2022.
CILJ
: digitalno zrele škole
1. faza (pilot projekt): 2015.-2018.
40 m€ (ESF, ERDF)
150 škola (10%)

Evaluacija i ugovaranje 2. faze: 2018.

2. faza: 2019.-2022.
140 m€ (ESF, ERDF)
700 škola (50%)

Ukupno 60% škola u RH
Financirano iz strukturnih fondova EU:
- ERDF (3/4) i ESF (1/4) - 85%
- nacionalno sufinanciranje - 15%
CARNet - glavni korisnik projekta

Odabrani partneri (srpanj 2015.)
Agencija za odgoj i obrazovanje
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Fakultet organizacije i informatike - putem javnog poziva za partnere
Pokazatelji uspješnosti
14% osnovnih i srednjih škola na razini e–osposobljenosti digitalne zrelosti
10% škola s podignutom razinom digitalne zrelosti
Min 140 opremljenih škola
Min 920 nastavnika koristi nabavljenu IKT opremu u poučavanju
Min 6.000 učenika koristi nabavljenu IKT opremu za učenje
2.500 odgojno-obrazovnih djelatnika koji su sudjelovali u stručnom usavršavanju
16 razvijenih digitalnih obrazovnih sadržaja
140 škola koje su primile podršku za unaprjeđenje digitalne zrelosti

20.12.2014. javni poziv, 705 prijava (499 osnovnih)
20.02.2015. odabrano 150 škola (100 osnovnih)
odabrano prvih 20 (13 osnovnih)
Javni poziv školama
za sudjelovanje u projektu
Obaveze škola
i osnivača
Aktivno sudjelovati u svim projektnim aktivnostima, uključujući:
Korištenje e-Dnevnika
Korištenje IKT opreme u nastavi odabranih predmeta
Sudjelovanje u istraživanjima
Kontinuirana edukacija
Škole
Osnivači
Tehnička podrška za vrijeme i nakon projekta
Održavanje opreme nakon isteka projekta
Do sada ostvareno...
Definirana struktura upravljanja projektom:
Formiran projektni tim
Imenovani voditelji rezultata
25.5.2013.
MZOS osniva savjetodavnu radnu skupinu na čelu sa prof.dr.sc. Perom Lučinom
19.12.2013.
Projekt uvršten na Indikativnu listu zalihe projekata MZOS-a za strukturne fondove
17.10.2014.
e-Škole uvrštene kao podcilj i mjere Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije
prosinac 2014.
odobreni Operativni programi, e-Škole uvrštene u oba (OP KK i OP ULJP)
1.3.2015.
potpisan Sporazum o sufinanciranju s MZOS-om
12.5.2015.
osnovano međuministarsko Povjerenstvo za međusobnu koordinaciju rada na projektu e-Škole
Edukacije...
Do sada ostvareno II ....
13.5.2015.
osnovana radna skupina za definiranje kriterija za DOS
travanj 2015., studeni 2015.
Potpisani ugovori sa 150 škola i njihovim osnivačima
rujan 2015.
završena studija izvedivosti
studeni 2015.
CARNetova korisnička konferencija na temu e-Škole (800+ sudionika)
5.11.2015.
JASPERS dao pozitivno završno mišljenje na projekt
prosinac 2015.
Potpisani ugovori s partnerima (AZOO, ASOO i FOI)
22.12.2015.
Donesena odluka o financiranju i potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt B (ESF)
29.01.2016.
Prijavljen projekt A (ERDF)
e-Škole, 2015. - 2022.
Ključne pilot aktivnosti
Zajednica praktičara
Digitalni obrazovni sadržaji za STEM za 7. i 8. razred osnovne, te 1. i 2. srednje škole
Scenariji učenja za korištenje IKT u nastavi
(Alat za izradu DOS-a)
Edukacija
Okvir za digitalne kompetencije nastavnika, ravnatelja i administrativnog osoblja
Obrazovanje - online i u ROC-ovima
- Radionice u školama
- Webinari, MOOCovi
Infrastruktura i oprema
WiFi mreže po školama
Oprema za škole i nastavnike
Oprema za podatkovne centre
Nadogradnja CARNet mreže
Sustav za nadzor mreže i klijentskih uređaja
e-Usluge
IKT u učenju i poučavanju
Repozitorij obrazovnih sadržaja
ERP
Sustav za upravljanje učionicom (CMS)
Sustav za analitiku učenja
Aplikacija za organizaciju edukacije
Virtualne zajednice
Tehnička podrška
Korisnička podrška
Mobilna edukacijska podrška
Digitalna zrelost i istraživanja
Razvoj sustava digitalne zrelosti
Istraživanje o utjecaju IKT-a u nastavi
Dozimetrija elektromagnetskog zračenja
Ciljevi pilot faze
Uspostava sustava za razvoj digitalne zrelosti škola kroz pilotiranje i evaluaciju implementacije IKT-a u nastavne i poslovne procese u 10% škola u RH

Pilotiranje organizacijskih, tehnoloških i edukacijskih koncepata primjene IKT-a u nastavnim i poslovnim procesima

Izrada strateških preporuka za implementaciju sustava za razvoj digitalne zrelosti škola u cjelokupan sustav osnovnih i srednjih škola u RH te za primjenu u drugoj fazi projekta (2019. - 2022.)


Do sada ostvareno III ....
veljača 2016.
Izgradnja lokalnih mreža i opremanje prvih 20 škola
veljača 2016.
Odabrane škole u kojima će biti osnovani Regionalni obrazovni centri
travanj 2016.
Na UniRI održan skup Suvremene tehnologije u obrazovanju - STO 2016 (200+ sudionika)
15.7.2016.
Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt A (ERDF)
CUC, STO...
Full transcript