Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Første verdenskrig

No description
by

M V

on 6 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Første verdenskrig

Den første verdenskrigen
Viktige hendelser 1899-1902
Tiden før den første verdenskrigen
Skuddene i Sarajevo
Bosnia
1 Før krigen
2. Skuddene i Sarajevo
Kronprins Frans Ferdinand
Østerrike-Ungern
Hovedpersonene
Gavrillo Princip
Serbisk
Keiser Vilhelm 2
Tyskland
"The Big Four" - De 4 store
Woodrow Wilson
President USA
David Lloyd George
Statsminister Storbritania
George Clemenceaur
Statsminister Frankrike
Vittorio Orlando
Statsminister Italie
"You English are mad, mad, mad as March Hares.”Intervju med Keiser Vilhelm 2 i den britiske avisen The Daily Telegraph 1908
Keiser Vilhelm 2. støttet sultanen av Marokko mot Frankrikes førsøk å ta over landet.
Østerrike la under seg Bosnia på Balkan. Dette opprørte Serbia som ville ta over området. Russland støttet Serbia. Det ble nesten krig, men Russland trakk seg.
Serbia og andre land i Balkan erobret land fra Tyrkia og sa at Østerrike-Ungarn var det neste målet
Krig mellom Storbritannia og boerne i Sør-Afrika om gull- og diamantforekomster i området. Tyskland tok parti og støttet boerne.
1. Boerkrigen 1899-1902
2. Den Marokanske krisen (Tangerkrisen) 1905-1906
3. Artikkel i Daily Telegraph, Storbritannia 1908
4. Krisen i Bosnia 1908
5. Krisen med Dreadnaught ubåten 1909
I 1906 bygde Storbritannia et helt nytt krigsskip som ingen hadde sett maken til tidligere
The HMS Dreadnought
Etter hvert som spenningen øket mellom de europeiske landene, brukte de også mye penger på våpen. Frankrike, Tyskland og Russland brukte store summer på å utvikle sine væpnede styrker på land, mens Storbritannia brukte store summer på å utvikle sitt sjøforsvar. Når Tyskland også begynte å bygge opp sitt sjøforsvar ble Storbritannia urolig.
Våpenkappløp
I 1897 utvidet Tyskland sitt sjøforsvar og bygde flere krigsskip
Storbritannia bygde så enda flere krigsskip
Dette var begynnelsen på et våpenkappløp…
I 1908 bygger Tyskland et lignende skip – Nassau
Tyskland sier at de skal bygge 12 nye Nassau krigsskip
Storbritannia bygger da 8 nye Dreadnoughts
Og slik fortsetter det...
Våpenkappløpet trappes opp…
6. Agadir krisen 1911
Det var revolusjon i Marokko. Frankrike sendte en hær for å ta over Marokko. Keiser Vilhlem 2. sendte et krigsskip, men Storbritannia og Frankrike presset Tyskland tilbake.
6. Balkan krigen 1912-1913
Da smalt et skudd...
NASJONALISME: “Mitt land er bedre enn ditt”
IMPERIALISME: Ønsket om å erobre kolonier, særlig i Afrika.
VÅPENKAPPLØP: Ønske om å bygge opp en sterkt hær
ALLIANSER: I 1882 dannet Tyskland, Østerrike-Ungern og Italia Trippelalliansen. Dette skremte Frankrike, Storbritannia og Russland som dannet Trippelententen i 1907. Europa var delt i to bevæpnede leire som skulle hjelpe hverandre om det ble krig.
NASJONALISME
IMPERIALISME
VÅPENKAPPLØP
ALLIANSER
28 juni 1914
Gaurillo Princip:
Serbisk som ønsket at Bosnia skulle være en del av Serbia, og ikke under Østerrike-Ungarn.
Nasjonalistisk bevegelse
Bosnia-Herzegovina + Serbia
Kronprins Frans Ferdinand
Ødsterrike-Ungarn
3. Krigen starter
28 juli 1914
map
map
2. Mobilisering
1.
map
3.
map
4.
map
5.
map
6.
map
7.
map
8.
Serbia
Østerrike-
Ungarn
Russland
Tyskland
Frankrike
Storbritannia
osv...
4. Skyttegravs-krigen
Sentralmaktene
Ententemaktene
Nøytrale
Propaganda
10 millioner døde
4.5 år
Skyttegravskrig på nære hold var en stor del av første verdenskrig.
Ny teknologi - nye våpen
Schlieffen plan
Slaget ved Somme. Varte i flere måneder. 300,000 mennesker døde. Mer enn 1 million såret.
Slaget ved Verdun ble en av de lengste og blodigste slagene under første verdenskrig. Man regner med at 700,000-1 million mennesker døde. Slaget ble utkjempet på en omtrent 30 km bred fornt ved elven Meuse. Da slaget ebbet ut hadde fronten bare flyttet seg noen få kilometer.
Et skrekkens rike
Kvinnene overtok raskt alle slags jobber i de mannetomme byene.
Kvinnene overtok raskts alle slags jobber i de mannetomme byene.
Etter krigen resite Europas kvinner et massivt krav om medbestemmelse. Få år etter hadde kvinner fått stemmerett i en rekke Europeiske land.
5. USA går med i krigen
6. Tyskland gir opp og Versailletraktaten
Lusitania
1917 brøt den russiske revolusjonen ut og Russland trakk seg ut av krigen.
11.11.1918 kl. 11:00 - Våpenhvile
28 juni 1919 - Krigen er over
Klausuler for de andre landene som tapte :
Østerike: Mistet landområder, redusert hær, kunne ikke gå i union med Tyskland, måtte betale krigserstatninger
Ungern: Mistet landområder, redusert hær, måtte betale krigserstatninger
Bulgaria: Mistet landområder, redusert hær, måtte betale krigserstatningerLandområder måtte gis tilbake
til Frankrike, Belgia, Danmark
Tyrkia: Mistet landområder. Folkeforbundet
tok over landets kolonier
Versaille traktaten
Militære klausuler for Tyskland:
100,000 soldater
Ingen stridsvogner
6 militære skip
Ingen ubåter
Flyvåpen ikke tillatt
Trekke seg ut av visse områder
(Rhineland)
Versaille traktaten
Generelle klausuler (bestemmelser):
Etablering av Fokeforbundet
Tyskland må ta skylden for å ha
startet krigen
Finansielle klausuler:
Tyskland måtte betale høye
krigserstatninger
Versaille traktaten
440 klausuler (bestemmelser) totalt
26 var om etablering av folkeforbundet
414 var om Tysklands straff
og de andre landene som
tapte
Versaille traktaten
Territorielle klausuler:
Tyskland kunne ikke gå i union
(politisk samarbeid) med Østerike
Landområder ble returnert eller
gitt til Frankrike, Belgia, Danmark, Tsjekkoslovakia og Polen
Fokeforbundet tok kontroll over
Tysklands kolonier
Versaille traktaten
Fritt hav
‘…open covenants of peace, openly arrived at, after which there shall be no private international understandings of any kind but diplomacy shall proceed always frankly and in the public view.’
Åpen dimplomati
Ordning for koloniene - respekt
Folkeforbundet - FN
Nedrustning
Full transcript