Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Öröm-bánat térkép készítése

No description
by

Lampert Bálint

on 27 November 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Öröm-bánat térkép készítése

Öröm-bánat térkép
Öröm-bánat térkép készítésének módszertana
Helyidentitás kialakításának fontossága

Egy lehetséges módszer: öröm-bánat térkép

Öröm-bánat térkép a gyakorlatban
Kisbácsa öröm-bánat térképe
Öröm-bánat térkép
Cél:
egy adott hely (lakóhely) környezeti állapotának feltérképezése
közvetlen tapasztalatok szerzése
örömre és bánatra okot adó megfigyelések bemutatása
helyidentitás kialakítása
környezetvédő attitűd kialkulásának elősegítése
cselekvési lehetőségek bemutatása

Az öröm-bána térkép megvalósításának egy lehetséges módja
Lakóhelyünkhöz való kötődés
Környezeti nevelés fogalma (1977. Tbiliszi)
Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!
helyidentitás - kötődés a fizikai környezetünkhöz
Egyéni szint:
személyes kapcsolatot jelent az egyén és hely között (személyes emlékek, énfolytonosság)
Csoportszint:
szimbolikus jelentést hordoz, amelyet a csoporttagok megosztanak egymással, a közösség saját kultúráját gyakorolhatja és megőrizheti.
Folyamat:
érzelmek elsődlegessége, kognitív elemei az emlékek, ismeretek, jelentések és hitek kapcsolódnak az egyénben önmagában kialakított belső képhez, az identitáshoz.
Terepgyakorlat
eljutás a kiindulóponthoz
a kijelölt útszakaszok bejárása, közben megfigyelés és rögzítés (rajz, írás és fotó)
a megfigyelési tapsztalatok, benyomások megbeszélése
Öröm-bánat térkép előkészületek
Kisbácsa öröm-bánat térképe
A helyidentitás viselkedésben is megnyilvánul
honvágy, visszaköltözési vágy
gyász jelek, változatos érzelmek
újjáépítési vágy
vallási helyekhez való kötődés (zarándoklat)
helytől való függés
Helyidentitás az egyén életében
Miért alakítunk ki tartós fizikai kapcsolatot a környezetükkel?
A helykötődés szerepe:
túlélés
és
biztonság
, támasz a célok elérésére, és
időbeni vagy személyes folytonosság
.
Lampert Bálint
tanársegéd

Köszönöm a megtisztelő figyelmet.
lakóhelyünk környezeti értékeinek feltérképezése
Apáczai Módszertani Délután
Győr, 2014. március 25.

A pályázat
Kiindulás:

Kisbácsa 60 éve (1952) Győr egyik
városrésze
Cél:
jelenlegi állapot dokumentálása és prezentálása
lakosság és gyerekek véleményének megismerése
helyidentitás kialakítása
Főtevékenységek:
kérdőíves felmérés
terepi vizsgálat
fotódokumentáció
Öröm-bánat térkép összeállítása
Mit helyezne el az öröm térképen?

(gyermek)
Miért szeret itt lakni?
(gyermek)
szép környék
itt született, itt él
minden megtalálható a közelben
füvészkert, játszóterek
Mit helyezne el a bánat térképen?

(gyermek)
Szitás-domb füvészkert
játszóterek
Bácsai legelő és a tavak
biciklipálya
szépen gondozott udvarok
szemetelés
gondozatlan házak, udvarok
rossz utak
falopás
Fotó: Karácsonyi Nóra
(Twigger-Ross & Uzzell, 1996 in Scannell & Gifford, 2010).
(Scannell & Gifford, 2010)
(Proshansky et al , 1983 in Scannell & Gifford, 2010)
(Clayton, 2003 in Scannell & Gifford, 2010)
Terepi vizsgálatok
Cél:
a városrész természeti és kulturtörténeti értékeinek megismerése
közvetlen tapasztalatok szerzése a városrész jelenlegi állapotáról
Öröm-bánat térképhez adatok felvétele
kiemelt célcsoport: gyermekek

Külön köszönjük az együttműködést a Tagiskolának
és Czigler Magdolna tagiskolavezető asszonynak.
1. Előkészítő tanóra/i foglakozások
2. Terepgyakorlat
3. Záró tanóra/i foglakozások
1. Előkészítő tanórai foglakozások lehetséges tartalma:
a megfigyelés pontos helyszínének kijelölése
a terület jellemzőinek összegyűjtése
a megfigyelési szempontok meghatározása
a megfigyeltek rögzítésének egyeztetése
a terepi bejárás útvonalainak meghatározása
megfigyelő csoportok alkotása, útvonalszakaszok csoportonkénti kiválasztása
3. Záró tanórai foglalkozások
Vizuális kultúra (rajz):
jelrendszer kitalálása, megrajzolása az örömöt és bánatot jelentő elemekhez
a jelek sokszorosítása
az öröm-bánat térkép alapját jelentő nagytérkép elkészítése
a terepgyakorlaton használt kistérkép adatainak felvitele a nagytérképre
a térkép digitalizálása, közzététele
Kisbácsa öröm-bánat térképe
Környezetismeret 3-4. o. Tájékozódás a tágabb térben (7 óra)
"Lakóhelyünk ...néhány főbb természeti és kulturális nevezetessége. A lakóhely történetének néhány fontosabb eseménye és természeti környezete.
Egy tájegységgel kapcsolatban kutatómunka elvégzése: képek, történetek keresése.
Térképmásolás."
Környezetismeret:
a megfigyelési tapasztalatok megbeszélése, örömre és bánatra okot adó megfigyelések összesítése
Magyar nyelv és irodalom:
a tapasztalatok összefoglalása,
hivatalos levélben az illetékesek megkeresése az öröm-bánat térkép eredményével
Forrás:
Kocsisné Salló M: Helyidentitás. In: Globális problémák – alternatív megoldások határon innen és határon túl. (szer.: Kovátsné N.M.) Győr, 2011
Kerettanterv: http://kerettanterv.ofi.hu/01_melleklet_1-4/index_alt_isk_also.html
(Scanell & Giffort, 2010)
Full transcript