Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sistemet kompjuterike dhe programet

No description
by

Fortesa Gruda

on 13 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sistemet kompjuterike dhe programet

Kompjuteri
Sistemi kompjuterik është një bashkësi e komponenteve dhe nënsistemeve të ndërlidhura mes vete të cilat përshkruhen përmes strukturës dhe funksionit.

Në përgjithësi çdo kompjuter ndahet në dy pjesë:
Harduer (Hardware)
Softuer ( Software)

Hardueri
Hardueri i kompjuterit kryesisht ndahet në tri njësi:
 Njësi hyrëse
 Njësi qendrore
 Njësi dalëse
Si njësi hyrëse mund të jenë:
 miu (mausi)
 tastiera
 skaneri (lexuesi) etj.
Në kuadër të njësisë qendrore bëjnë pjesë këto pajisje kryesore:
Pllaka amë (mother board)
HDD (Hard disk driver) – Njësia e diskut të ngurtë
CD ROM-i
Fllopy disku

Njësi dalëse
 Printeri,
 Monitori,
Altoparlantët etj.
Me harduer -kuptojmë tërësinë fizike, mekanike, përkatësisht pjesën e ngurtë (e prekshme) të kompjuterit.
Me softuer - kuptojmë tërësinë e programeve që e bëjnë kompjuterin të kryej detyra të ndryshme.
Programet janë të dhëna udhëzuese elektronike,që përpunohen nga specialistët (programerët) për ti treguar komponentës harduerike si të punoj dhe se çfarë duhet të bëjë.
Softueri
Njësitë hyrëse
Tastiera

Tastiera shfrytëzohet për të futur të dhënat në kompjuter dhe është pajisja hyrëse më e shpeshtë e kompjuterit personal.
Miu
Miu është pajisje e drejtuar me dorë, e cila mundëson pozicionimin e drejtpërdrejtë në fjalë apo në objekte të ekranit të kompjuterit.
Monitori

Monitori (Ekrani) përdoret për të paraqitur informacionet që merren nga softueri i kompjuterit.
Skaneri
Skaneri është pajisje e vogël e cila mundëson përfitimin e kopjes së ndonjë figure, fotografie, teksti etj., në kompjuter dhe përkthimin (përshtatjen) formë të cilën e pranon kompjuteri dhe të manipuloj më tutje me to sipas nevojës.
Njësitë hyrëse
Quhet njësi hyrëse se përmes këtyre njësive të dhënat futen në kompjuter.
Njësitë dalëse
Altoparlantët
Ploteri
Ploteri është sikurse një printer, vetëm se bënë shtypjen e pjesëve më të mëdha apo fotografive më të mëdha.
Printeri
Printeri (Shtypësi) mundëson paraqitjen e rezultateve të përpunuara dhe dokumenteve nga kompjuteri në letër. Sikurse edhe ekranet, shtypësit mund të jenë të formave dhe madhësive të ndryshme, të cilët mund të shtypin me cilësi të dobët deri te cilësia më e lartë.
Njësitë dalëse
Quhet njësi dalëse se përmes këtyre njësive të dhënat që përpunohen shfaqen në kompjuter.
Kompjuteri është një pajisje teknologjike që kryen këto detyra:
Merr informacionin që ne i japim,
E përpunon atë (informacionin) dhe e rezervon informacionin në kujtesën e vet,
Na jep rezultatin e përpunimit të informacionit sa herë që ne duam.

Njësia qëndrore
(shtëpiza)

Njësia dalëse
(monitori)

Njësia hyrëse
(miu)

Altoparlantët të cilët lidhen në kartelën e zërit, shërbejnë për të dëgjuar muzikë prej kompjuterit.

Njësitë qendrore
Pllaka amë
HDD(hard disk drive)
Një hard disk drive(HDD) është një pajisje e cila përdoret për ruajtjen dhe korigjimin digjital të informacioneve duke përdorur me shpejtësi disqe rrotulluese të veshura me material magnetik. Një HDD ruan të dhënat e saj edhe kur është i ndalur
CD ROM
Kompakt disku me memorie vetëm për lexim (Read Only Memory) CD-ROM Ruan tipa të ndryshëm të mediumeve, skedarë dhe të dhëna, të cilat mund të hapen dhe lexohen por nuk mund të shkruhet në to.
Njësitë qendrore
Njësia qendrore është zemra dhe truri i kompjuterit.
Gjithçka që një kompjuter është në gjendje të bëjë,është në radhë të parë meritë e njësisë qendrore.

Pllaka amë është pllaka më e madhe në kompjuter e cila është shumështresore. Linjat e bakrit bartin të dhënat dhe sinjalet nëpër pllakën amë.
E punoi: Fortesa Gruda
Sistemet kompjuterike
Ju faleminderit për
vëmendjen tuaj
Plani ditor
Full transcript