Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Celem jest wychowanie! - DRUŻYNOWY

Uchwała programowa ZHP 2014 - 2017. Wersja dla drużynowego

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Celem jest wychowanie! - DRUŻYNOWY

Celem jest wychowanie!
Uchwała programowa
2014 - 2017

Czy wiesz, że...
38. Zjazd ZHP dnia 8 grudnia 2013 r. przyjął Uchwałę w sprawie wzmocnienia działalności programowej drużyn
i gromad, której, jako drużynowy, jesteś głównym adresatem
W swojej pracy z drużyną pamiętaj o kilku fundamentalnych
kwestiach
Jesteś drużynowym. Jesteś wychowawcą!
To na Tobie spoczywa odpowiedzialne zadanie
realizacji
Misji ZHP
, jaką jest wspieranie
wszechstronnego rozwoju i kształtowania charakteru
Twoich wychowanków poprzez stawianie wyzwań.
Nie oddawaj pola złym wpływom –
Twoja postawa i Twoje działania
mają znaczenie.
Nie spłycaj harcerstwa
tylko do animacji wolnego czasu
Twoim podopiecznym!

Celem jest wychowywanie w duchu wartości
Prawa Harcerskiego na wzór wskazany
w Podstawach Wychowawczych ZHP.
Jasną w przekazie misję
realizuj prostymi formami pracy!
O wyjątkowości harcerstwa świadczą sposoby realizacji
celów: proste formy pracy (gry i zabawy ruchowe
na świeżym powietrzu) zaczerpnięte z ruchu skautowego i własnych doświadczeń oraz różnorodność podejmowanych działań.
Harcerstwo od zawsze powiązane
jest z przyrodą – nie redukuj go
do przestrzeni harcówki.
Pamiętaj: Osiąganie sukcesów wychowawczych
w naszych czasach  nie wymaga rewolucji programowej – założenia harcerstwa są ponadczasowe.
Świadomie programuj
swoje działania

Harcerski program obok harcerskiej metody
stanowi fundament naszej pracy wychowawczej.
Jeśli chcesz, aby Twój program był dobry zadbaj, aby był:
Aktualny
Nie powinien powtarzać historii,
tylko ją
tworzyć.
Społecznie użyteczny
Nie powinien być skupiony tylko
na sprawach gromady/drużyny.
Atrakcyjny
dla młodych ludzi. Powinien
odpowiadać na ich potrzeby
,
a nie ulegać przelotnym modom.
Przemyślany i zaplanowany
Powinien przynosić
pozytywne zmiany,
a nie być zbiorem przypadkowych działań.
Choć założenia harcerstwa są ponadczasowe, niezbędne jest ciągłe rozpoznawanie aktualnych potrzeb Twoich wychowanków.
Pracuj systemem małych grup
Chcesz, aby Twoi podopieczni byli odpowiedzialni i zaradni?
Powierzaj zadania i funkcje.
Nieustannie stawiaj
wyzwania
(wspieraj zuchową dzielność, harcerskie
i starszoharcerskie harce oraz wędrownicze wyczyny).
To w zastępach harcerze uczą się
samorządności
i przywództwa
. Tam rodzą się
przyjaźnie na całe życie,
harcerze budują
poczucie własnej wartości i kształtują umiejętności interpersonalne.
Prawidłowo funkcjonujący system małych grup
w drużynie harcerskiej, starszoharcerskiej i wędrowniczej to także znakomite
antidotum na problemy ze znalezieniem następcy
na funkcję drużynowego.
Bez małych grup nie ma harcerstwa!
Korzystaj z kierunków programowych!
Powinieneś uwzględnić je w opracowywanych w tym czasie
programach drużyny oraz poszczególnych działań
(zbiórek, biwaków, rajdów, obozów).
HARCERSTWO W RUCHU

wszelka aktywność na świeżym powietrzu,
aktywność na łonie przyrody: szacunek do natury,
propagowanie zdrowych zachowań: wędrówki, biwakowanie i obozowanie, wspólne przygotowywanie i spożywanie pełnowartościowych posiłków.
zespołowe inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej w oparciu o rozpoznanie potrzeb najbliższego środowiska działania gromad i drużyn,
projekty mające na celu poprawę jakości funkcjonowania wspólnoty lokalnej.
AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

ciekawość Polski, Europy, świata, ludzi i kultur, ciekawość przyrody - jej piękna i praw działania
CIEKAWOŚĆ ŚWIATA
rozbudzanie zainteresowań,
praktyczna nauka umiejętności przydatnych w życiu,
techniki harcerskie wypełniane aktualnymi treściami,
specjalności,
samoorganizacja,
pilność i rzetelność w realizowaniu zadań.
SPRAWNOŚCI NA CAŁE ŻYCIE
przyjaźń, nauka dialogu i szacunku mimo różnic,
nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z ludźmi,
sprzeciwianie się  przemocy.
BRATERSTWO
promowanie Polski w świecie,
optymizm i wiara we własne możliwości,
postawa obywatelska,
radosne przeżywanie świąt państwowych,
orientowanie się w osiągnięciach Polaków.
RADOSNY PATRIOTYZM
Tylko podejmowanie zadań we
wszystkich kierunkach programowych
oraz na
wszystkich płaszczyznach rozwoju
(duchowej, emocjonalnej, fizycznej, intelektualnej
i społecznej) może zagwarantować sukces wychowawczy -
wszechstronny rozwój
Twoich wychowanków.
Żadna płaszczyzna wychowania ani kierunek programowy nie może być w  harcerstwie celem samym w sobie.
Zadbaj o skuteczność swojego
programu - zaplanuj go!
Program musi być rozwijany i doskonalony
w kolejnych latach pracy gromady i drużyny.
Osiągnąć to można przez:
programy pracy gromad i drużyn wykraczające poza ramy jednego roku harcerskiego, opracowywane w połączeniu z programami małych grup (zastępów);
przede wszystkim stopnie harcerskie, gwiazdki zuchowe i sprawności;
z udziałem kadry
gromady/drużyny.
Dobre planowanie pracy jest kluczem do dobrego programu - wychowanie jest procesem świadomym i celowym.
Zmieniajcie świat na lepszy!
Harcerstwo
nie może się zamykać.
W swoim programie powinieneś kłaść szczególny nacisk na
rozwiązywanie problemów wychowawczych
zarówno w gromadzie/drużynie, jak i w otoczeniu oraz
podejmowanie bezinteresownej służby
na rzecz środowiska lokalnego, regionu, kraju.
Harcerstwo zawsze nastawione jest
na
bezinteresowną służbę
. Ucz swoich wychowanków społecznych zachowań,
wrażliwości
na drugiego człowieka i
empatii.
Wasza drużyna/gromada
nie jest samotną wyspą.
Od Ciebie zależy przyszłość
Związku Harcerstwa Polskiego

Choć Twoje działanie może mieć
małą skalę
ma
wielką wagę
. Ale nie obawiaj się:
zasady harcerskiej gry są proste
.
Wsłuchuj się
w głosy powierzonych Ci chłopców i dziewcząt,
odpowiadaj
na ich potrzeby i wszystko
planuj
dwa kroki do przodu.
Nie jesteś osamotniony w tym zadaniu – całą harcerską strukturę stworzono po to, aby
służyła Tobie
w tej misji
pomocą
. Nie bój się o nią poprosić.

I zawsze pamiętaj:
JESTEŚ WYCHOWAWCĄ!
JASNĄ W PRZEKAZIE MISJĘ REALIZUJ PROSTYMI FORMAMI I PRACUJĄC SYSTEMEM MAŁYCH GRUP
DLATEGO...
ŚWIADOMIE PROGRAMUJ SWOJE DZIAŁANIA, KORZYSTAJĄC PRZY TYM Z KIERUNKÓW PROGRAMOWYCH!
I ABYŚCIE NAPRAWDĘ ZMIENILI ŚWIAT NA LEPSZE ZADBAJ O SKUTECZNOŚĆ SWOJEGO PROGRAMU - ZAPLANUJ GO!
Bo… od Ciebie zależy przyszłość Związku Harcerstwa Polskiego!
Planowanie długofalowe i kompleksowe
Planowanie w oparciu o instrumenty metodyczne
Okresowa ewaluacja programu
Full transcript