Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ģimenes psiholoģija

Biheiviorala ģimenes terapija
by

Veronika Leja

on 6 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ģimenes psiholoģija

Līga Lapsa, Alise Romeiko, Dace Tavare, Anna Siliņa, Veronika Leja, Elīna Dzelzkalēja, Karīna Gusjakova, Ērika Storostita Biheiviorālais virziens Terapijas metodes Biheiviorālās terapijas virziena piekritēji Kognitvi- / biheiviorālā terapija Teorētiskie pamatprincipi Mērķis ir... Raksturo .... Orientācija
uz problēmu! Fokuss uz ārēji novērojamu uzvedību Fokuss uz "šeit un tagad" Primārais fokuss
uz diādes attiecībām Biheiviorālās terapijas mērķis - izmainīt klientu nevēlamu uzvedību un radīt vēlamu un saskaņotu uzvedību, pielietojot mācīšanās teorijas principus, kā arī uzlabojot komunikācijas un problēmu risināšanas prasmes. Biheiviorālo terapiju raksturo metodiskums un precizitāte.
Izmanto zinātniski pamatotas metodes.
Terapijas efektivitāte tiek atkārtoti novērtēta un pielāgota.
Terapijas rezultātus var izmērīt. Fokuss uz ārēji novērojamu uzvedību, neizvirzot hipotēzes par problēmas cēloņiem.

Jebkura uzvedība tiek apgūta un uzturēta pēc vieniem un tiem pašiem iemācīšanās principiem.

Uzvedības traucējumi reprezentē iemācītus mazadaptīvus modeļus, kuriem var nebūt nekādu apslēptu iemeslu.

Nevēlamu uzvedību veicina disfunkcionāls pastiprinājums.

Iemācītu mazadaptīvu uzvedību var "izdzēst" un aizstāt ar jauniem uzvedības modeļiem. Fokuss uz "šeit un tagad".

Uzsvars uz pašreizējiem faktoriem, kuri atbalsta un uztur nevēlamo uzvedību, nevis uz apstākļiem, kādā šī uzvedība tika iemācīta.

Palīdz klientam apzināt un mainīt nevēlamo uzvedību pastiprinošos stimulus pašreizējā vidē, lai varētu mainīt pašreizējos uzvedības modeļus. Māca ģimenēm pašām

sekot līdzi un

regulēt pastiprinājumus. Galvenās teorijas Biheiviorālā terapija: Ģimenes biheiviorāla terapija Virziena
rašanās vēsture Priekšvēsture izveidojies 20.gadsimta ASV;
neatzīst psihi;
piedāvāts pētīt uzvedības un vides attiecību likumsakarības;
par psiholoģijas pētīšanas priekšmetu tas uzskata uzvedību;
uzskata, ka cilvēka izturēšanās atkarīga no apstākļiem, kādos viņš dzīvo un tiek audzināts 20.gs. sākums - Ivana Pavlova eksperimenti ar suņiem

1920.g. - Džons B. Votsons un Rozālija Rainere veic Mazā Alberta eksperimentu

1930-1960.g. - B.F. Skinera pastiprinājuma princips Mērķis – uzvedības izmaiņas; cilvēks apgūst sev vēlamo reaģēšanas veidu; uzvedības izmaiņas maina arī jūtas; fokuss uz simptomu, nevis problēmu.

Mūsdienās biheiviorisms ir uzskatāms par lielā mērā saplūdušu ar kognitīvo psiholoģiju, arī vispopulārākais uz biheiviorisma bāzes veidotais psihoterapijas virziens ir tieši kognitīvi biheiviorālā psihoterapija. Ričards Stjuarts (1969), psihologs Geralds Patersons (1971), un psihiatrs Roberts Libermans (1970) Falloon, Patterson Sociālais darbinieks Ričards Stjuarts, psihologs Geralds Patersons, un psihiatrs Roberts Libermans.

Šie bija pirmie biheivioristi, kuri bija tendēti risināt konkrētas specifiskās rakstura problēmas ģimenē (slikto komunikāciju starp laulātiem, uzvedību gan bērniem, gan pieaugušiem), nosakot ģimenes novērtēšanas procesu, kas bija kā mēģinājums iegūt visaptverošo priekšstatu par ģimenes dinamiku Pēc Falloon (1991) skaidrojuma, terapeiti novēro bērna deviantu uzvedību paraugus pieņemot, ka traucējoša uzvedība ir pastiprināšanas rezultāts, ko veic kāds cits ģimenes loceklis.

Patterson izstrādāja vecāku apmācību (kura bieži tiek veikta arī mājās), tie ir klīniski pārveidoti laboratorijas mācību principi, lai mainītu bērnu problemātisko uzvedību. Kognitvi-biheiviorālā terapija Kognitīvi biheiviorālās terapijas metodes Kognitīvi-biheiviorālā terapija

Parādījās 1970.gados
Atzīst kognitīvo faktoru nozīmi (attieksmju, domu, pārliecību, gaidu, uzskatu)
Mūsdienās plaši izmantota pāru terapijās
A-B-C disfunkcionālās uzvedības teorija (A. Ellis).
Racionāli emocionālā terapija
Kognitīvā uzvedības teorija (A. Beck)
Kognitīvā terapija (A. Beck) A (aktivizējoši notikumi) + B (kognitīvie aspekti)
= C (traucējošas sekas) Racionāli emocionālā terapija – kognitīvā restrukturēšana, izpratnes mainīšana un uzskatu aizstāšana (A. Ellis). Kognitīvā uzvedības teorija (A. Beck) Situācija -> negatīva shēma; līdzīga situācija -> aktivizējas shēma. Shēma (ilgstošas pārliecības, attieksmes, domas) Kognitīvā terapija – izmainīt negatīvās shēmas un iemācīt jaunas shēmas (A. Beck) Kognitīvās:
Kognitīvā novērtēšana
Iekšējo pieredžu funkcionāla analīze
Kognitīvā restrukturēšāna (automātisko domu un pieņēmumu izmainīšana, negatīvo shēmu izmainīšana)
Biheiviorālās:
Biheiviorālā novērtēšana
Pozitīvas uzvedības pastiprināšana un negatīvas uzvedības izmainīšana
Prasmju celšana “Viņa vēl nav pārradusies no darba,
viņai drošvien ir mīļākais” Kognitīvi-biheiviorālās ģimenes terapijas pamatprincipi
Fokuss uz tagadni un problēmu
Empīriski pierādīts
Ģimenes homeostāze
Uzvedība + domas + emocijas + vide
Izmainīt uzvedību un automātiskās shēmas
Uzlabot komunikācjas un problēmu risināšanas prasmes
Izmainot automātiskās shēmas, izmainās uzvedība Biheiviorālās ģimenes terapijas pamatprincipi

Fokuss uz tagadni un problēmu
Empīriski pierādīts
Ģimenes homeostāze
Uzvedība + vide
Izmainīt uzvedību un vidi
Uzlabot ģimenes komunikācjas un problēmu risināšanas prasmes
Izmainot uzvedību, mainās arī emocijas Ģimenes funkcionēšanas novērtēšana Ģimenes terapijas, kurās izmanto biheivorālo pieeju Vecāku prasmju
trenēšanas terapija
Biheiviorālās terapijas virziena piekritēji (Beck, 1995) :

1.Ir empīriski
2.Koncentrējas uz tagadni
3.Koncentrējās uz problēmu
4.Veic ģimenes funkcionēšanas novērtēšanu
5. Izmanto kvantitatīvas metodes, lai izmērītu izmaiņas
6. Veic turpmākas izpētes, lai apstiprinātu rezultātus Ģimenes funkcionēšanas novērtēšana:

1.Objektīva notikumu reģistrēšana – lai identificētu konkrētu problēmu
2. Situācija, kurā parādās problemātiska uzvedība
3. Sekas problemātiskai uzvedībai Ģimenes funkcionēšanas novērtēšana:

1.Problēmas analīze – tās mērķis ir noskaidrot konkrētu uzvedības deficītu, kā arī problēmu zonas , kuras mainot var atrisināt problēmu.

2.Funkcionālā analīze – vērsta uz to, lai noskaidrotu savstarpējās attiecības starp uzvedības deficītu un interpersonālo vidi, kurā tā parādās. Funkcionālajā analīzē mēģina noskaidrot notikumus pirms un pēc nevēlamās uzvedības. 1.Biheiviorālā pāru terapija (sociālā iemācīšanās, sociālā apmaiņas teorija un kognitīvi-biheiviorālā teorija)
2.Vecāku prasmju trenēšana (sociālā iemācīšanās teorija)
3.Funkcionālā ģimenes terapija (apvieno sociālo iemācīšanos, kognitīvo un sistēmisko teoriju)
4.Apvienotā seksa terapija (tiek izmantotas biheiviorālās un kognitīvi-biheiviorālās tehnikas) 1.Problēmas identificēšana (intervija ar vecākiem)
2.Mērijums un funkcionāla analīze ( novērojums un problemātiskās uzvedības ieraksts, notikumi īsi pirms uzvedības , sekas, atbildes reakcija uz uzvedību)
3.Klientam piemērotas ārstēšanas metodes piemeklēšana ( novērtējot iespēju kontrolēt apkārtējo vidi , vecāka spējas iemācīties, psiholoģiskās vecāka problēmas, efektīvas un ekonomiskas, pieņemamas metodes piemērošana)
4.Iemācīt vecākiem īpašas iemaņas (žetonu metode, “time out”,” Vienošanās”)
5.Esošās terapijas novērtējums
6.Rezultātu novērtējums Vecāku prasmju trenēšanas terapijas plusi:

1.Ir nepieciešams īsāks laika, lai novērtētu problēmu un izveidotu specifisku iejaukšanās procedūru.
2.Fokusējās uz ģimenes stiprināšanu un samazina ģimenes atkarību, nepieciešamību pēc kvalificēta profesionāla palīdzības.
3.Iemaņas kas apgūtas vienam bērnam ir iespējams izmantot arī uz māsām, brāļiem, ja līdzīga situācija atkārtojas.
4.Nemazina vecāku autoritāti, ja iemaņu apgūšanas process ir veiksmīgs, tad tas paaugstina vecāka kompetences izjūtu un pārliecību par savām vecāka spējām.
5.Parasti terapiju uzsāk jau labojot zināmu problēmu, tātad vecāku iemaņu trenēšanai ir preventīvs raksturs.
6.Vecākiem ir vislielākais potenciāls radīt uzvedības izmaiņas , jo viņiem ir vislielākā kontrole pār svarīgiem bērna dzīves aspektiem.
7.Izmantojot vecākus kā trenerus bērniem ir vieglāk izmantot jauno iemācīto uzvedību, jo nav nepieciešams “pārnešanas” process no terapeita kabineta uz mājām. Biheiviorālā pāru terapija

Abu laulāto uzvedību veido, modificē, pastiprina un pavājina apkārtējā vide, īpaši notikumi, kur iesaistīts otrs laulātais.
uzvedības analīze
uzvedības maiņa palielinot patīkamās un samazinot nepatīkamās darbības pāra attiecībās
Komunikācija/problēmu - risināšanas apmācība:
problēmas definēšana
problēmas risinājums
Veicināt piespiešanas neizmantošanu pāra attiecībās.
Nereti izmanto arī rakstisku kontraktu vai mājas darbus.
Kognitīvais aspekts:
pārveidot agrīni no ģimenes, tradīijiām, masu medijiem, agrīnajām atiecībām iegūtās sagrozītās shēmas (uzskatus) => ietekme uz automātiskajām domām un emocionālajām reakcijām.
pārveidot pašreizējo attiecību slikti funkcionējošās shēmas. Funkcionālā ģimenes terapija

Balstīta uz noteiktiem principiem un emīriskiem atklājumiem.
Veidota lai veicinātu gan kognitīvas, gan uzvedības izmaiņas.
Bieži izmanto pusaudžu uzvedības problēmu, antisociālas uzvedības, vielu lietošanas, vardarbīgas uzvedības terapijā. Mazāks recidīvu skaits nekā citās terapijās. Vecāki problēmģimenēs bieži vaino bērna sliktās īpašības un jūtas bezspēcīgi.
Funkcionālajam terapeitam visa uzvedība ir adaptīva.
Nevērtējot uzvedības vēlamību vai noderīgumu, terapeits cenšas saprast, kāpēc šāda uzvedība vispār pastāv, kā un kāpēc to uztur pārējie ģimenes locekļi.
Novērtē uzvedības funkciju (satuvina/attālina ģimenes locekļus)
Pārmaiņu uzsākšana (maina attieksmi, gaidas, kognitīvās vienības, emocionālās reakcijas). šajā posmā nepieciešams nomainīt individuālistisko skatījumu uz sistēmisko.
Funkcionālajā terapijā necenšas izmainīt ģimenes attiecību pieredzi (piemēram, pusaudzis turpinās meklēt uzmanību, bet veids KĀ viņš to dara, tiks mainīts) Apvienotā seksa terapija

Mastersa un Džonsona seksa terapija (Masters & Johnson, 1970):
Trauksme par seksuālo izpildījumu
Fokuss uz problēmu;
Biheiviorāla un kognitīva novērtēšana;
seksuāla izglītošana;
Komunikācijas treniņi;
Biheiviorāli treniņi.
Sistemātiskā jūtīguma samazināšana (systematic desensitization)
Fokusēšanās uz sajūtām Case study Kognitīvo kļūdu veidi

1. Pieņemtais slēdziens
2. Selektīvā nošķiršana (abstrakcija)
3. Pārmērīga vispārināšana
4. Pārspīlēšana un minimizēšana
5. Personalizācija
6. Dihotoma domāšana
7. Apzīmēšana
8. Domu lasīšana

Full transcript