Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Өгөөж ба эрсдэл тооцох, удирдах практик судалгаа

No description
by

Tuul Bayaraa

on 1 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Өгөөж ба эрсдэл тооцох, удирдах практик судалгаа

Өгөөж гэж юу вэ?
Хөрөнгө оруулалт хийснээр олж болох ашигтай холбогдон тохиолдож болох бүх үр дүнг буюу ашиг эсвэл алдагдлыг өгөөж гэнэ.
Өгөөжийг тооцох үзүүлэлтүүд
Арифметик дундаж өгөөж
Геометр дундаж өгөөж
Хүлээгдэж буй өгөөж
Эрсдэл гэж юу вэ?
Ямар нэгэн тааламжгүй үйл явдал тохиолдох боломж
Орчны зүгээс бизнэсийн үйл ажилгаанд нөлөөлөх тааламжгүй нөлөөлөл
Аливаа нэг үзүүлэлтийн хүлээгдэж буй болон бодит үр дүнгийн хоорондох зөрүү.
Өгөөж ба эрсдэл тооцох, удирдах практик судалгаа
Эрсдлийг үнэлэх үзүүлэлтүүд
Эрсдлийг буруулах аргууд
даатгуулах
зугтах, зайлсхийх
багасгах
дасан зохицох
хойшлуулах
Системт
Системт бус
Эрсдлийн төрлүүд
Хөрөнгө оруулалт хийснээр олж болох ашигтай холбогдон тохиолдож болох бүх үр дүнгийн магадлалын тархалтын дундаж хэмжээ
Системт бус эрсдлийг үнэлэх үзүүлэлтүүд
Хэлбэлзлийн далайц

Стандарт хэлбэлзэл

Хазайлтын коэффициент
Эрсдлийн түвшин
Тогтворгүй байдал
Нэгж өгөөжийн эрсдлийн хэмжээ
Системт эрсдлийг үнэлэх үзүүлэлтүүд
Системт буюу тогтмол эрсдлүүдийг бетта коэффициентээр хэмждэг.
CAPM загварыг ашиглан хувьцааны хүлээгдэж буй өгөөжийг тодорхойлно.
Өгөөж ба эрсдэл
Бусад хүчин зүйлс тогтмол байхад компанийн болон хувь нийлүүлэгчдийн үнэ цэнэд нөлөөлдөг гол хүчин зүйлс
Өгөөж өсвөл үнэ цэнэ өсдөг, эрсдэл өсвөл үнэ цэнэ буурдаг
Аливаа санхүүгийн шийдвэр болгон өөртөө тодорхой хэмжээний өгөөж болон эрсдлийг агуулж байдаг
Багцын өгөөж ба эрсдэл
Хэсэн бүлэн хөрөнгө/активуудын цуглуулга. Компани өөрийн эрсдэлийг бууруулах үүднээс хэд хэдэн хувьцаанд хөрөнгө оруулалт хийж болох бөгөөд үүнийг диверсификаци хийх гэнэ.
Эрсдлийг бууруулах зорилгоор хийгддэг.
Багцын өгөөж тооцох 2-р арга
Багцын өгөөж тооцох 1-р арга
Өгөөж ба эрсдлийн практик судалгаа
Код: 90
Симбол: APU
Салбар: Архи, пиво, ус, ундаа
ҮЦ-ны төрөл: Энгийн
Нийт гаргасан: 74287700
НҮ: 1
Бүртгэгдсэн огноо: 1992.05.22
ҮЦ-ны хэлбэр: Биет
Олон нийтэд нээлттэй: Олон нийтэд нээлттэй
Нийт дундаж өгөөж:
=20.5%
Стандарт хазайлт:
=54.09%
Хөрөнгийн биржид бүртгэгдсэн он:1992.04.16
ЗЗ-н үнэлгээ: 14.383.027.150
Нийт гаргасан хувьцаа: 1.023.703
Үнэ: 100
Нийт дундаж өгөөж: 24.3%
Стандарт хазайлт: 56.8%
Хазайлтын коэффициент: 2.4

Хазайлтын коэффициент:
=2.63
Хөрөнгийн биржид бүртгэгдсэн он: 1993.08.23
ЗЗ-н үнэлгээ: 41.033.917.500
Нийт гаргасан хувьцаа: 7.801.125
Үнэ: 100
Нийт дундаж өгөөж: 9.12%
Стандарт хазайлт: 48.4%
Хазайлтын коэффициент: 5.3
Ашигласан материал
"Санхүү менежмент" хичээлийн лекц
www.scribd.com
"Санхүүгийн менежмент"
Нэгж хувьцааны эрсдэл
АПУ : 2.63
Талх Чихэр : 2.4
Говь : 5.3
Full transcript