Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Yksilöllinen oppiminen

No description
by

Simo Marttinen

on 23 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Yksilöllinen oppiminen

Yksilöllinen oppiminen
Tulevaisuus haastaa oppimisen 24.3.2017 Agora
Riina Sutinen ja Simo Marttinen

Miksi lähdimme toteuttamaan yksilöllistä oppimista?
Ammatillinen turhautuminen.
Suurin osa oppilaista jäi ilman oman tasonsa oppimismahdollisuuksia.
Pilottiluokka mahdollisti ja myös velvoitti kokeilemaan jotain uutta.
Mitä yksilöllinen oppiminen on?
Esimerkkejä toteutustavasta
Viikkotavoitemalli
Valkoisen paperin didaktiikka
Miten toteutimme yksilöllistä oppimista?
Simo toteutti viikkourakat Google Classroomin avulla
1:1-laiteympäristö, Chromebookit käytössä jokaisella oppilaalla
Käytössä sekä oppikirjat että sähköiset oppimateriaalit (Tabletkoulu)
Hyviä puolia
Vaikeuksia ja ongelmia
Oppilaiden todellinen osaaminen tulee selkeästi esiin --> opettaja on paremmin kartalla tuen tarpeesta.
Oppilas voi käyttää enemmän aikaa niihin asioihin, jotka ovat hänelle vaikeita.
Omat tavoitteet --> parempi sitoutuminen
Oppilas päättää itse, milloin aloittaa uuden asian --> uuden asian oppimiselle suotuisammat olosuhteet
Oivaltamisen iloa
Oppilas pääsee toimimaan vertaisopettajana
Vastuunkanto omasta opiskelusta
3.lk:
Laitteiden ja uuden opiskelutyylin opetteleminen yhdellä kertaa.
Vanhempien tiedottaminen vaikeaa.
Joidenkin huoltajien mukaan liikaa vastuuta oppilaalla.
7. lk:
Uuden opiskelutyylin opetteleminen
Henkilökohtaisten tavoitteiden määritteleminen
Heikoimmilla oppilailla usein ongelmia vastuunottamisessa omasta opiskelustaan
Mitä tekisimme toisin?
Vertaistukea enemmän eli toinen opettaja ja oppilasryhmä mukaan kokeiluun.
Alussa ehkä hieman vähemmän oppiaineita viikkourakkaan.
Enemmän visuaalisuutta viikkourakkapohjiin.
Oppilaille henkilökohtainen tavoitteenasettelu selkeämmäksi
Testien luonteen muuttaminen, korjausvastuu oppilaalla
Rohkeutta päästää irti vanhoista tavoista vielä enemmän
Lähde: Aurora Toivanen
https://koulujasivistys.wordpress.com/2016/11/21/avoimen-opetuksen-teoria/
"Yksilöllisellä oppimisella tarkoitetaan opetus- ja oppimistoimintaa, jossa
oppilas opiskelee joko yksin tai muiden oppilaiden kanssa oppisisältöjä omassa tahdissaan.
Opettaja ei siis
opeta koko luokkaa kerralla,
vaan oppilaat työskentelevät itsenäisesti. He voivat
vaikuttaa
siihen,
kenen kanssa
he opiskelevat,
missä järjestyksessä ja ajassa
he tekevät tehtäviä sekä
mitä opiskelun menetelmiä
he käyttävät.'
Yksilöllisen oppimisen opiskelumenetelmiä
Riinalla 7. luokka, matematiikka
1:1 -laiteympäristö, iPadit jokaisella oppilaalla
MathBoss, Peda.netiin rakennettu pelinomainen oppimisympäristö
Tehtävät oppikirjasta, laskut pääasiassa vihkoon
https://koulujasivistys.wordpress.com/2016/11/21/avoimen-opetuksen-teoria/
Mistä saa lisätietoa?
Facebook-ryhmä Yksilöllinen oppiminen ja oppimisen omistajuus
Yksilöllisen oppimisen seminaari Jyväskylässä 3.4.2017
YOOJOO-kesäpäivät Mikkelissä 12.-13-6.
http://maot.fi/
https://koulujasivistys.wordpress.com/2016/11/21/avoimen-opetuksen-teoria/
Full transcript