Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Stadialeer van Jean Piaget

Ontwikkeling van het kind via assimilatie en accommodatie volgens Piaget : sensomotorisch stadium , pre-operationeel stadium , concreet-operationeel stadium , formeel operationeel stadium
by

Geert Stienissen

on 28 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Stadialeer van Jean Piaget

Ontwikkelingspsychologie
Stadialeer van
Jean Piaget

Sensomotorisch stadium
Pre-operationeel stadium
Concreet-operationeel stadium
Formeel operationeel stadium
Bij geboorte -> reflexmatig gedrag
Ontwikkeling van het zintuiglijke (voelen, proeven, ...)
Ontwikkeling van de motoriek
Ontwikkeling van het geheugen
Objectpermanentie rond 1 jaar ("kiekeboe")
d.w.z. voor (=pre) logische actie (=operatie)
m.a.w. kind nog niet in staat tot logisch denken
d.w.z. logica betreft concrete dingen of situaties
Opmerkingen:
-Korte egocentrische periode bij start van dit stadium
-2 op 3 ontwikkelt onvoldoende om altijd zo te
denken
Jean Piaget
(1896-1980)
Zwitser
Bioloog
Interesse in psychologie en filosofie
Hoe verwerven kinderen kennis?

Merkt verschil in scores op IQ-tests
Interesse
Cognitieve structuren = basis
Verbeteren gradueel
Methoden
Interviews:
open vragen
Observaties:
bij voorkeur in natuurlijke omgeving
Tests
Kenmerken
stadialeer
-> Universeel
-> Volgen elkaar op
-> Geen fasen overslaan
-> Niet terugvallen naar
vorige fase
0-2 jaar
2-7 jaar
7-11 jaar
11-15 jaar
Privé
Ontwikkeling van het ik -> egocentrisch
Denken is animistisch
Ontwikkeling van de taal
Fantasie is erg belangrijk
Preconceptueel
Intuïtief
Probleemoplossend denken ontwikkelt
Nog niet logisch, niet omkeerbaar
Tips voor activiteiten met kinderen in stadium 2
Gebruik visuele hulpmiddelen
bv. tellen met fruit, aftrekken met stukken pizza

Laat de kinderen leren door te doen
bv. klok leren lezen met geknutselde klok

Zorg voor voldoende indrukken
bv. hoekenwerk

Tracht gevoelens te visualiseren voor jonge kleuters
bv. via klaspop Jules
Beperk je tot een korte inleiding of instructie
bv. leg uit via voorbeeld dat af is, splits de uitleg op in meerdere tussenkomsten
Conservatiebegrip
-Decentratie: op meerdere kenmerken beoordelen
-Reversibel denken: handeling omkeren
in het hoofd

Seriatie: reeksvorming op basis van
grootte, vorm, kleur...

Classificatie van objecten + klasseninclusie

Egocentrisme verdwijnt (bv. drie bergen)

Fantasie neemt af
Ontwikkeling van het ruimtelijke denken
Ontwikkeling van het abstracte denken
Logisch denken (inductie, deductie)
Logische conclusies trekken
Adolescent egocentrisme (iedereen denkt zoals ik, denkbeeldig publiek)
Kinderen stimuleren om stadium 4 te bereiken
Blijf concreet-operationeel stimuleren
bv. gebruik van tabellen, videoclips

Via hypothetische vraagstelling
bv. wat zou jij veranderen als je premier was?

Algemene concepten uitleggen en laten toepassen
bv. mensenrechten in jouw leven

Wetenschappelijk denken stimuleren
bv. wetenschappelijke proefjes of onderzoek doen
Hoe leren?
Via assimilatie
Via accommodatie
Door adaptatie
=omgeving aanpassen aan eigen mogelijkheden
=zichzelf aanpassen aan omgeving
(c) Geert Stienissen - http://sw.augustinus-bree.be/ - 2013
Full transcript