Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

iş sağlığı ve iş güvenliği temel bilgilendirme sunumu 2013-1

No description
by

serdar pala

on 10 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of iş sağlığı ve iş güvenliği temel bilgilendirme sunumu 2013-1

iş sağlığı
ve
iş güvenliği İş Sağlığının Tanımı

Çalışma koşullarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek,
çalışanları zararlı etkilerden koruyarak,
işin ve çalışanın
birbirine uyumunu sağlamaküzere
yapılan çalışmalar bütünüdür. İŞ SAĞLIĞI,

İŞİN İNSANA
İNSANIN DA
İŞİNE UYGUN
HALE
GETİRİLMESİNİ
HEDEFLER İş Güvenliğinin Tanımı

İşyerlerinde işin yürütülmesi sırasında çalışma şartları ve teknik ekipmanların yarattığı tehlikelerin sağlığa verebileceği
etkilerden korunmak
daha iyi bir çalışma ortamı gerçekleştirebilmek
için yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır. İş güvenliği;
çalışanların yanı sıra,
işletme güvenliğini
ve üretim güvenliğini de sağlar. İş güvenliğinin amacı;Kaza ve hastalık şeklinde ortaya çıkan tehlikelerden çalışanları korumak,

zarar verici etkileri asgariye indirmek,

fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik halini hedefleyip

yüksek nitelikte hayat sağlayıp dolayısıyla çalışanların mutlu olmalarını gerçekleştirmektir. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ,
HERKESİN HAKKI ve
SORUMLULUĞUDUR.” İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kaza nedir?

Önceden planlanmayan,bilinmeyen veya kontrol dışına çıkan,çevresine zarar verebilecek nitelikteki olaylara KAZA denir.İş kazası nedir?

Planlanmamış ve beklenmeyen bir olay sonucunda zarara, sakatlanmaya veya ölüme neden olan durumdur.İş güvenliği ile uğraşanlar kaza olmadan kaza ihtimallerini ortadan kaldırmaya, ya da alınacak önlemlerle, riskleri kabul edilebilir seviyeye çekmeye yönelik çalışmalar yapar. İş kazasının yasal tanımı:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13.maddesine göre;

a) Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada,

b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında,

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak iş yeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

d) Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,

meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır Meslek hastalığı nedir? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 14.maddesine göre;

Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden
dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm
şartları yüzünden uğradığı
geçici veya sürekli hastalık,
bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir İş Kazalarının Nedenleria)Çevresel Faktörler

b)Kişiye Bağlı Faktörler

c)Eğitim Yetersizliği İş Kazalarının Meydana Gelmesi İçin; Tehlikeli Durum(Kaza Oluşturma Potansiyeli)
ve

Tehlikeli Davranış

faktörlerinin bir arada olması şarttır.


İş kazaları; yukarıda belirtilen iki faktörden birinin ortadan kaldırılmasıyla önlenebilir. önce iş güvenliği Kazaların ; %78’i Emniyetsiz Çalışmalardan,
%20’si Emniyetsiz Durumlardan,
%2’si Doğal Olaylardan kaynaklanmaktadır.

Bu oranlardan da görülüyor ki, iş kazalarının %98’inin nedeni insanlardır PERSONEL KAYNAKLI KAZALAR İşi basite indirgeme

Emeği eksiltme çabası

Riski göze alma isteği

İhmal %65 iş kazalarındaki oranı

Çalışma ortamı atmosferi

Kişisel sorunlar

İçki sigara alışkanlığı

Personel- amir ilişkisi

Kabiliyet meselesi

Tecrübe eksikliği

İş güvenliği prensiplerine uymama

Uygun olmayan giyim veya koruyucu malzeme kullanma Firma-Şirket Kaynaklı Kazalar Emniyetsiz şartlar

Kusurlu araçlar

Uygun olmayan çalışma zemini

Uygun olmayan iş ortamı,
gazlı gürültülü ortamlar Teknik Hatadan Dolayı Oluşan Kazalar Teknik arızalar- ani arızalar- kopan hat, düşen vinç, devrilen makineKusurlu alet araç kullanmaDoğru göstermeyen ölçü aletleri Kazaların %50 ye yakını sabah vardiya değişimine yakın saatlerde oluyor. Sebebi; uykusuzluk, tedbirsizlik işte ivedilik, işi zamanında yetiştirememe endişesiYapılan araştırmalar sonucu İş kazaları kıştan yaza doğru artış göstermektedir, sonbaharda ise azalma saptanmaktadır TEHLİKELİ DEĞİLDİ


KOLAYIMA GELDİKİMSE DİKKATLİ

OL DEMEDİ


GÖRMEDİM


ACELEM VARDI


BANA BİR ŞEY

OLMAZ İŞ

KAZASININ

MAZERETİ

OLMAZ ÜLKEMİZDE….HER ALTI DAKİKADA BİR;

BİR İŞ KAZASI
MEYDANA GELİYORHER İKİ BUÇUK SAATTE BİR;

BİR İŞÇİ SAKAT KALIYORHER ALTI SAATTE BİR;
BİR İŞÇİ ÖLÜYOR İş kazalarını önlemek için çalışanlar tarafından alınması gereken önlemler Çalışanlar, işveren tarafından kendilerine verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda;a) Makina, cihaz, araç-gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını doğru şekilde kullanmakla,b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve kullanımdan sonra muhafaza yerine uygun şekilde geri koymakla,c) İşyerindeki makina, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalardaki güvenlik donanımlarını kurallara uygun olarak kullanmak ve bunları keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemekle d) İşyerinde, sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve ani bir tehlike gördüklerinde, işverene veya iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisine derhal haber vermekle,e) İşyerinde, teftişe yetkili makam tarafından tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesinde, işverenle veya iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi ile sağlık ve güvenliğin korunması için işbirliği yapmakla,f) Kendi görev alanında, çalışma çevresi ve şartlarının güvenli ve risklerden arınmış olmasının işveren tarafından sağlamasında, işveren veya iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi ile mevzuat uygulamaları doğrultusunda işbirliği yapmakla,

yükümlüdürler "SİZİ YERE YIKAN YUMRUK,

SERT OLANDAN ZİYADE,

GELDİĞİNİ GÖRMEDİĞİNİZ

YUMRUKTUR“

Jeo Torres DİKATLİ ÇALIŞ!
GÖRÜNMEZ KAZA DEDİĞİN SENİN GÖRMEDİĞİNDİR!!! İş Kazalarında Maliyetler: a)Doğrudan Maliyetler

- SGK dışında işveren tarafından ödenen tıbbi tedavi ve ilaç masrafları,

- Geçici ve sürekli iş göremezlik,ölüm ödenekleri,

- Kazalıya ödenen tazminat,

- Mahkeme masrafları b)Dolaylı Maliyetlerİşgücü Kayıpları (Kazalının bir süre ya da sürekli çalışamaması,kazalıya yapılan ilkyardım nedeniyle,kazalının arkadaşlarının çalışmaması nedeniyle,yöneticilerin kaza ile uğraşması,kazayı incelemek,yeni işçinin seçimi,yetiştirilmesi ve yasal işlemler için kaybedilen zaman kaybı)Mal ve Hizmet Üretimi Kayıpları (Kaza nedeniyle mal ve hizmet üretimine ara verilmesi,malzeme veya maddelerin zarara uğraması,makinaların durması yada hasara uğraması,diğer işçilerin etkilenmesi nedeniyle verimliliğin düşmesi,kazazedenin işe dönmesi durumunda verimin düşmesi)Tamir,Bakım v.b.Harcamalar (Hasar gören tesisin,makine ve teçhizatın tamiri,bakımı,yeniden mal temini için yapılan harcamalar) Görülüyor ki,iş kazalarını önleyememenin maliyeti ve yaratacağı sorunlar çok ağır olup önlemek için gerekenden daha fazla masraf gerektirmektedir.Önlemek,ödemekten daha ucuzdur.
Full transcript