Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

College 1

College 1, Inleiding Psychologie
by

Pieter-Jelle Moenandar

on 20 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of College 1

Wat is Psychologie? Lesmateriaal: Jakop Rigter, Psychologie voor de praktijk
Programmadoelen: Integratie van psychologische theorieën en ‘verander-kundige’ praktijk van nu
lesvorm: 6 hoorcolleges
inhoud hoorcolleges: elke week een of twee hoofdstukken
toetsing: meerkeuzetoets 50 vragen Inhoud van het vak Verkrijgt men via strikte methoden
Streeft naar objectiviteit
Is (meestal!) betrouwbaar en nauwkeurig
Maakt gebruik van theorieën
Is aan onderzoek onderworpen Wetenschappelijke kennis: Ieder mens maakt een ontwikkeling door (ontwikkelingsleer)
Mensen vertonen dwars door allerlei situaties heen bepaalde persoonlijke kenmerken (persoonlijkheidsleer)
Mensen moeten over bepaalde functies kunnen beschikken (functieleer)
Menselijk gedrag vloeit altijd voort uit een bepaalde situatie (gedragsleer) Interne systematiek van Duijker, transsituationele constanten: Het gedrag van mensen
De beleving die mensen ervaren bij hun eigen gedrag
De omstandigheden waarin ze zich gedragen
De kennis die ze erover hebben opgedaan
De doelen die ze bij hun eigen gedrag hebben De psychologie bestudeert: nature nurture genotype fenotype syndromen
Down
ADHD
autisme
Verworven
hechting
schizofrenie
Persoonlijkheid Aangeboren vs verworven Bio biopsychosociaal model Psycho sociaal
cultureel Freud: psychoanalyse
Watson, Skinner: behaviorisme
Maslow: humanistische psychologie
Piaget: cognitieve psychologie Een indeling naar scholen: Lichaam- geest problematiek
Verklaren versus verstehen
Holistisch versus empirisch analytisch
Mechanistisch, organistisch en personalistisch
Conflict versus evenwicht versus ‘groei’ Aspecten waarin de scholen verschillen:
Id
Ego
Superego Psychoanalyse van Freud, de basis: Oraal
Anaal
Fallisch
Latentie
Genitaal buitenkant gedrag/ black box
klassiek conditioneren
operant conditioneren behaviorisme ongeconditioneerde stimulus
ongeconditioneerde respons
geconditioneerde (geleerde) stimulus
geconditioneerde respons klassiek conditioneren (Pavlov) Generaliseren
Discrimineren
Reinforcement
Extinctie klassiek conditioneren koppeling S(timulus) R(espons) en C (onsequentie)
vaker maakt de S-R-C verbinding sterker
kan positief en negatief Operant conditioneren: (Skinner) Verschillen tussen klassiek en operant conditioneren https://rps.hva.nl:2072/medialibrary/item.html?id=GAcr1wo4f6VNDiljVogXnvsE
Full transcript