Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Den kalde krigen: Oppstart

No description
by

Magnus Berg Aanes

on 4 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Den kalde krigen: Oppstart


Hvorfor den kalde krigen?
Delingen av Europa
Okkupasjonssonene
Delingen av Tyskland
Ulike syn på Tysklands fremtid.
USA og Storbritannia ville bygge opp en sterkt tysk stat med demokrati. Hvorfor?
Frankrike var skeptiske. Hvorfor?
Sovjet ønsket et nedrustet og nøytralt Tyskland
Innimellom dette var Berlin også delt i 4, men lå langt inne i den sovjetiske sonen
Vest- og Øst-Tyskland
i 1948 ble Frankrike, USA og Storbritannia enige om å slå sine soner sammen til en vesttysk stat.
Sovjetunionen likte dette dårlig og ønsket å få vestmaktene bort fra tanken.
Sovjet starter derfor en blokade av Berlin.
Alt av veier inn ble stengt og man måtte derfor finne en løsning for å unngå at Vest-Berlinerne skulle fryse eller sulte ihjel.
Løsningen ble en luftbro.
USA og Europa
Trumandoktrinen
Terrorbalansen
Både USA og Sovjetunionen hadde atomvåpen og begge arbeidet med å utvikle kraftigere våpen.
Begge land hadde store mengder masseødeleggelsesvåpen
Dette skulle skremme de andre i fra å angripe
Tanken var at det landet som angrep, stod i fare for å bli utslettet i et motangrept
Dette forholdet kalles for "terrorbalansen"
Den kalde krigen: Oppstart
Jernteppet
Sovjetunionen ønsket å forhindre nye invasjoner og
de sovjetiske styrkene fikk ordrer om å ikke forlate
Øst-Europa.
Polen, Bulgaria, Ungarn, Romania, Albania og Tsjekkoslovakia fikk kommunistiske regjeringer.
De vestlige landene følte seg truet av dette og det skapte mistro mellom øst og vest.
Det skapte en "buffersone" mellom Sovjetunionen og Vest-Europa


I Mai 1949 innså Sovjet at blokaden var en fiasko.
Den sovjetiske sonen ble nå til Øst-Tyskland (DDR)
Berlinmuren
I tiden mellom 1949 og 1961 rømte det 2,7 millioner fra Øst til Vest.
I løpet av natten 13. August ble Berlin delt med piggtrådsperringer.
Dermed startet arbeidet på muren
I 1947, med støtte fra kongressen, ga Harry Truman støtte til Tyrkia i kampen mot kommunismen.
Han mente det var USAs plikt å hjelpe alle som kjempet mot undertrykking av frie folk
Marshallhjelpen
En økonomisk hjelpepakke for å bygge opp det krigsherjede Europa.
Alle land fikk tilbud om pakken, men man måtte ha merkedsøkonomi
Sovjet avslo og presset de andre Øst-Europeiske landene til å gjøre det samme
Forsvarsalliansene
NATO
Warsawapakten
Etter Berlinblokaden var det tydelig hvem som sto mot hverandre.
For å demme opp om trusselen dannet man en forsvarsallianse 4. april 1949
Å angripe et land ville vært det samme som å angripe alle.
Etter av Vest-Tyskland ble med i NATO i 1955 frykte Sovjet et sterkt Tyskland og dannet dermed Warsawapakten med de andre kommunistiske landene
Romkappløpet
USA og Sovjet konkurrerte om å være først ute i verdensrommet.
Sovjet hadde den første satelitten i bane rundt jorden; "Sputnik" (1957)
Den første mannen i verdensrommet var russeren Jurij Gagaring (1961)
Men de første menneskene på månene var amerikanske; Neil Armstrong og Buzz Aldrin (1969)
USA og Sovjetunionen så på hverandre med mistenksomme blikk og fryktet hverandre samtidig som de ville påvirke verden på sin måte.
- Ideologi
Hvorfor ble den satt opp?
Kommunisme
Kapitalisme
Planøkonomi
Markedsøkonomi
USA
Sovjetunionen
Norge
Blandingsøkonomi
Kommunisme
Kommunisme, betegnelse på politisk ideologi basert på prinsippet om felleseie av mest mulig av et samfunns ressurser. Særlig gjelder det de økonomiske goder.
Eksempler på land?
Planøkonomi
Planøkonomi, betegnelse for økonomiske systemer hvor det offentlige utøver en kontrollerende eller dirigerende innflytelse på produksjon og omsetning.
Kort fortalt: Staten bestemmer hva som skal produseres, hvor mye som skal produseres og hva varene skal koste
kilde: snl.no
Kapitalisme
Kapitalisme, et økonomisk system basert på at den økonomiske virksomhet organiseres av kapitaleiere, som benytter sin kapital til å anskaffe produksjonsmidler og råvarer med mer, og til å lønne arbeidskraft.
Hvor finner vi dette?
Markedsøkonomi
Markedsøkonomi, et økonomisk system hvor produksjonen er spesialisert og hvor produksjonsfaktorer, som blant annet arbeidskraft, og produkter omsettes i markeder.
Kort fortalt: Markedet styrer pris og etterspørsel. Bedrifter styrer selv produksjonen og prissettingen
Kilde: snl.no
Demokrati
Totalitært
Demokrati
Drivkrefter bak den kalde krigen
USA
dyp mistro til Sovjetunionen
behov for å forsvare amerikanske og europeiske sikkerhetsinteresser ovenfor sovjet
økonomiske interesser i internasjonal handel
ønske om å forsvare det kapitalistiske system
ønske om å demme opp for kommunistiske holdninger i befolkningen
Sovjetunionen
dyp mistro til USA
behov for å tenke på sitt eget lands sikkerhet
økonomiske interesser i nærområdene til Sovjet
pressgrupper som ønsket et høyt konfliktnivå
ønske om å demme opp for vestlig innflytelse i befolkningen
ønske om å innføre kommunisme i flere land
kosmos 10, side 113
Full transcript