Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zagrozenia róznorodnosci biologicznej

No description
by

Paulina Zarzyka

on 9 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zagrozenia róznorodnosci biologicznej

Zagrozenia róznorodnosci biologicznej
Efekt Kaskadowy
W wyniku działania człowieka mogą wyginać gatunki, które są kluczowe dla funkcjonowania ekosystemu, mimo, ze nie dominują w nim liczbą. Są to tak zwane GATUNKI ZWROTNIKOWE. Ich wyginięcie powoduje zakłócenia w łańcuchach pokarmowych, oraz w zależnościach między gatunkami. Ich nieobecność pociągnie za sobą serie skutków, negatywnych dla różnych gatunków. Nazywamy to właśnie efektem kaskadowym. Zaś wymieranie kolejnych gatunków w ekosystemie: wtórnym wymieraniem.
Ingerencja człowieka w przyrodę doprowadziła do wyginięcia wielu gatunków zwierząt.
Na całym świecie za wymarłe uznano 707 gatunków zwierzat i 84 gatunki roślin. M.in:
Bezpośrednia eksploatacja zasobów przyrody
Wiele gatunków wyginęło przez bezpośrednią eksploatację zasobów przyrody.
Skutki wyginiecia pszczoły
Wyginięcie jednej z najbardziej zorganizowanych kolonii w świecie zwierząt pociągnie za sobą wyginięcie 3/4 roślin i zmniejszenie o 1/3 ilości żywności produkowanej na świecie.

Już Albert Einstein uważał, że wyginięcie pszczół oznaczać też będzie wyginięcie ludzkości.
KONKURENCJA CZŁOWIEKA Z INNYMI GATUNKAMI
ŁOWIECTWO przyczyniło się do wyginiecia takich gatunków jak dront dodo, moa, alka, krowa morska

RYBOLÓWSTWO zagraża większości dużych waleni, mi.in płetwalowi błękitnemu i humbakowi.
KOLEKCJONERSTWO dotyczy głównie roślin i zwierząt egzotycznych, niespotykanych. Często tkie okazy przewozi się do krajów rozwinietych w celach hodowlano-dekoracyjnych. Zagrożone są m.in storczyki, rózne mięczaki, motyle, gady i ptaki.
Człowiek konkuruje z innymi organizmami o zasoby środowiska. Niejednokrotnie zwalcza je, przyczyniając się w ten sposób do zaburzenia bioróżnorodności. W ten sposób przyczynił się m.in. do znaczącego zmieszenia się populacji drapieżników, takich jak rysie ,czy wilki. Stanowiły one zagrożenie dla zwierząt hodowlanych. Populacje roślin i zwierząt zmniejszają się też poprzez dążenie człowieka do wysokich plonów. Np. liczebność podkowca małego zmniejsza się dlatego, że nietoperz zjada owady spryskane toksycznymi środkami ochrony roślin. Na skutek stosowanie środków chwastobójczych giną rośliny, które towarzyszom uprawom np. zbóż. Taką rośliną jest m.in. kąkol polny.
Skutki wyginiecia wydry morskiej
W wyniku wyginięcia wydry morskiej zwiększy się liczba jeżowców, które są dla niej naturalnym pożywieniem. Coraz liczniejsze jeżowce zjadają mięczaki morskie, doprowadzając do spadku i różnorodności gatunkowej. Jeżowce zjadają również glony morskie, co prowadzi do zaniku łąk podwodnych. To z kolei pozbawia schronienia wiele gatunków ryb. Co również prowadzi do ich wyginięcia.
Uchatka japońska
Szczekuszka sardyńska
Drzewo oliwne z wyspy świętej Heleny
Full transcript