Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Triage op de Eerste Hart Hulp

No description
by

Iris Jongbloed

on 10 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Triage op de Eerste Hart Hulp

"Triage op de Eerste Hart Hulp"
Inleiding
Inhoud:

1. Motivatie
2. Hypothese
3. Onderzoekmethodiek
4. Theoretisch kader
5. Resultaten
6. Conclusies
7. Aanbevelingen
8. Beroepsproducten
9. Afsluiting
Iris Jongbloed

Het aanbod van hart- en vaatpatiënten stijgt.“Door het toepassen van het Manchester Triage Systeem op de Eerste Hart Hulp van het Medisch Spectrum Twente zal de efficiëntie en patiëntendoorstroom toenemen en hierdoor de kwaliteit van zorg verbeteren”.
Hypothese:

Hierdoor stijgt het aantal opnames op de EHH
En wordt het minder overzichtelijk voor arts en verpleegkundige welke patiënt prioriteit verdient.
Motivatie:
“Het proces waarin de gezondheidstoestand wordt beoordeeld, heet triage. Triage is het beslisproces voor de classificatie van patiënten naar de mate waarin het leven of de gezondheidstoestand bedreigd wordt. Het doel is er voor te zorgen dat de patiënten het meest geschikte vervolgtraject doorlopen met de vereiste mate van urgentie."
(Cordiaal 1,2010)
Micro
Meso
Macro
Enquete EHH vpk MST
Triage op de SEH van het MST
Triage in andere centra?
Theoretisch kader
Doelen vanuit het patiënten perspectief:

Verbeteren van de patiëntenlogistiek en het reguleren van de wachttijden en doorlooptijden op de afdeling,
Verbeterde de informatieverstrekking naar de patiënt,
Verhoging van de patiënttevredenheid.

Doelen vanuit organisatieperspectief:

Stelt de professionals in staat om prioriteiten te stellen in de volgorde van behandeling van patiënten.
Leidt tot een verhoging van de medewerkertevredenheid.
Triage genereert informatie over patiëntstromen voor beleid en beheer.

Motivatie
Manchester Triage Systeem
Onderzoeksresultaten:
Enquete EHH vpk
Triage op andere Eerste Hart Hulpen?
Van de 14 benaderde centra zijn er slechts 2 ziekenhuizen met een aparte EHH waar triage toegepast wordt.
Andere centra in NL
S.E.H M.S.T.
Maken gebruik van het Manchester Triage Systeem
Betere doorstroom
Minder onvrede in de wachtkamer
Handboek "Triage"
Inzichtelijk
Conclusie?
Micro niveau
- Groot draagvlak (90%) om triage in te voeren
- Behoefte aan transparantie, protocollen
- Behoefte aan scholing m.b.t. triage
- Onoverzichtelijk op de afdeling bij veel opnames tegelijkertijd.
Meso niveau
- Succesvol gebruik van het MTS
- Duidelijke protocollen en handboek
- Verbeterde patiëntendoorstroom
- Inzichtelijkheid voor de patiënt m.b.t. wachttijden.
Macro niveau
- Geen landelijke literatuur m.b.t triage op een EHH
- Geen functie profiel 'triage verpleegkundige'
- Succesvol gebruik van het MTS in andere centra
Aanbevelingen
Microniveau
Mesoniveau
Macroniveau

- (Ten minste) één EHH-verpleegkundige is per dienst verantwoordelijk voor de triage.

- Trieëren dient te gebeuren volgens de vaststaande methodiek van het MTS.

- Er dient zorg te worden gedragen voor registratie van het triageproces.

- Er dient goed voorlichtingsmateriaal op de afdeling te komen waarin duidelijk omschreven staat welke werkwijze er gehanteerd wordt en wat de patiënt te wachten staat.

- Het MST dient zorg te dragen voor competente en gekwalificeerde medewerkers.

- Training on the job van de verpleegkundigen.

- Enige tijd na de instructie dienen bijeenkomsten te worden gehouden waarin de inhoud en organisatie van het triagesysteem in het ziekenhuis kan worden behandeld aan de hand van de vragen die ontstaan zijn bij het werken met het systeem in de praktijk.

- De bestaande stroomschema’s van het MTS zouden kunnen worden aangepast naar een werkwijze toegespitst op de EHH i.p.v. de SEH. Hierbij zouden nieuwe stroomschema’s ontwikkeld kunnen worden indien de bestaande schema’s niet alle veel voorkomende ziektebeelden dekken.

- Samenwerking met de daarvoor bevoegde kwaliteitsmedewerkers van het MST.

- Als vervolg op de introductie van de richtlijn Triage op de SEH dient een richtlijn '" Triage op de EHH" geschreven te worden.

- Een specifieke landelijke functieomschrijving van de triageverpleegkundige op de EHH dient te worden gemaakt.

Zijn er nog vragen ???
Ontwikkelde beroepsproducten:
1. Patiënteninformatiefolder
2. Protocol / werkinstructie 'Triage op de EHH'
En ontstaan er lange wachttijden die niet inzichtelijk zijn voor de patiënt.
Literatuurstudie
- Minder onvrede in wachtkamer
Full transcript