Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

De Jeugdgezondheidszorg in Twente

daadkrachtig, betrouwbaar en alert
by

Marlie Cerneus

on 15 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of De Jeugdgezondheidszorg in Twente

De jeugdgezondheidszorg in Twente
samen voor het opgroeiende kind
GGD Twente
Hoe ziet de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Twente eruit?
Voor wie worden de taken uitgevoerd?
De basistaken van de JGZ
Overige taken van de JGZ
Ontwikkelingen in de JGZ
GGD Twente

GGD Twente bevordert, bewaakt en beschermt een gezonde Twentse samenleving.


GGD Twente is van en voor de 14 Twentse gemeenten
GGD Twente, o.a. ook voor:

Reizigersadvisering
TBC-bestrijding
SOA/seksueel spreekuur
Arrestantenzorg
Meldpunt verwaarlozing
Inspectie bordelen
Coordinatie van rampen
De Jeugdgezondheidszorg in Twente:
-85.000 consulten per jaar voor 0-4 jarigen
-36.000 consulten per jaar voor 4-19 jarigen
-350 medewerkers
-40 consultatiebureaus
-450 scholen
Jeugdgezondheidszorg :

Het volgen van de ontwikkeling en gezondheid van alle kinderen in Twente

Het signaleren van problemen

Het ondersteunen van opvoeders

In samenwerking met ketenpartners en als kernpartner binnen het centrum voor Jeugd en Gezin

ALTIJD SAMEN MET OUDERS
In een doorgaande lijn samenwerken voor 0-4 en 4-19 jarigen:
wettelijk basistakenpakket
Uniforme deel (voor alle kinderen)
monitoring en signalering
Inschatten zorgbehoefte
screeningen en vaccinaties
-voorlichting, advies en begeleiding op basis van triple P
-extra onderzoeken of huisbezoeken
-digitale e-mailbeantwoording
-(inloop)spreekuren
samenwerking
Extra ingezet kan worden:

-Groepsvoorlichting
-Kortdurende Gezinsbegeleiding
-Vrijstellingsaanvraag leerplicht
Taken naast vaste contactmomenten...
Kernparnter CJG
zorgnetwerken / zorgteams
samenwerking met scholen, kinderdagverblijf en peuterspeelzalen
Coördinatie van zorg
-wettelijke opdracht
-(blijvend) volgen van kinderen, ook nadat zorg is ingezet (vinger aan de pols)
-in Twente met CJG-partners afgestemd:
proactief halen, brengen en vastleggen van informatie, samen met hulpverleners, inschatten en evalueren van zorgbehoefte.
Huiselijk geweld en de JGZ
Uitgevoerd door:
-JGZ-teams
-orthopedagogen
-Pedagogisch medewerkers
-Epidemioloog
-Gezondheidsbevorderaar
-Beleidsadviseur
-Projectleiders
-Onderzoekers
JGZ in de toekomst:
-flexibel aanbod nauw afgestemd op behoeften en vragen van ouders
-nieuw contactmoment adolescenten
-transformatie Jeugdzorg

JGZ: Samen voor het opgroeiende kind
Waar zie je de JGZ?
-consultatiebureau
-thuis
-kindercentrum
-school
-zorgnetwerken
-mamacafe's
-ontmoetingscentra
..etc.
Basis JGZ:


-Wet Publieke Gezondheid (
preventie volksgezondheid
)
-Wet Maatschappelijke Ondersteuning: meedoen in de maatschappij:
informatie/advies, signalering, toeleiding, licht pedagogische hulp, coordinatie van zorg.

Nieuwe Jeugdwet in voorbereiding: gemeenten krijgen ook verantwoordelijkheid voor diverse vormen van Jeugdzorg
-meldcode JGZ
-aandachtsfunctionarissen kindermishandeling
-screening PPD
-signaleren en monitoring (gedrag in boxenkamer, blauwe plekken, etc.)
-protocol genitale verminking
-kinderen in beeld, ook nadat de hulpverlening is afgerond
-extra huisbezoeken en onderzoeken op indicatie
-zorgnetwerkstructuren
-digitaal dossier 0-19
-ouders worden altijd betrokken
-school en voorschoolse organisaties worden betrokken
-1 gezin, 1 plan
Cursusbureau:
-alles over opvoeden en opgroeien
-cursussen voor ouders
-in samenwerking met Loes
Zwanger in Twente
-ook voorlichting voor -9 maanden
-digitaal via de website zwangerintwente.nl
-voorlichting in samenwerking met verloskundigen
Full transcript