Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Samhällskunskap 2

No description
by

Martin Flower

on 20 August 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Samhällskunskap 2

Samhällskunskap 2
Kursinnehåll
Tematisk fördjupning i samhällsfrågor
Kursinnehåll
Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor
Kursinnehåll
Ironi bra sätt att få fram ett budskap?
Kursinnehåll
Nationalekonomi
Extragrejer!
Filmfestival MR?
Bjuda in externa föreläsare?
Källkritik
"Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor i arbetet med komplexa samhällsfrågor. Källhänvisningar enligt vanliga system."
Kursinnehåll
Det nutida samhällets politiska utveckling...
Tankar kring innehåll
I grupper om ~4, diskutera frågorna nedan och skriv ner gruppens tankar:
1, Hur undervisningen ska bedrivas (kateder, grupparbeten, enskilt arbete etc.)
2, Hur vill ni visa era kunskaper? (debatter, diskussioner, grupparbete, prov (stora-små), inlämningsuppgifter etc.
3, Vad verkar spännande att fördjupa sig inom?
4, Vad tänker ni om skrivande av vetenskaplig rapport?
5, Annat?
Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism, keynesianism och monetarism. Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna.
...utifrån historiska ideologiska villkor, till exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet, i relation till maktförning och ekonomiska villkor. Frågor om aktörens handlingsfrihet kontra strukturella villkor.
Rapportskrivning - Teoriprövande studie av ett afrikanskt land - Innan påsklovet
Muntlig och skriftlig presentation i olika former...
...och med olika tekniker som är vanliga inom området, till exempel debatter, debattartiklar, rapporter och essäer
FN-ROLLSPEL
- Ämnesövergripande
Svenska, samhäll,
geografi, historia,
engelska
Tre veckor, före höstlov
- Mänskliga Rättigheter
- Svenska valet -18
- Europaparlamentsval -19
- ANNAT?
- Samarbeten med geografi och historia
Annat?
Ordförandeutbildning FN-rollspel
SWEMUN!
Full transcript