Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A homéroszi eposzok

No description
by

Hargitai Bea

on 23 November 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A homéroszi eposzok

A
homéroszi eposzok
ie. VIII. század

A homéroszi kérdés
Az eposz
Iliász
Odüsszeia
Mítikus ősidő
A trójai háború 10 éve
A trójai háború 10 évének 52 napja
Odüsszeusz 20 éves távollétének utolsó 40 napja
az eposz szerkezete
Lineáris szerkezet
nagyepikai műfaj
eposzi téma
- egy egész közösség sorsára kiható, nagy horderejű esemény
eposzi hős
- rendkívüli (de nem természetfölötti képességekkel rendelkező) hős
Eposzi kellékek
propozíció - témamegjelölés
invokáció - segélykérés
in medias res - kezdjük a közepén!
enumeráció - seregszemle
deus ex machina - isteni beavatkozás
epitheton ornans -állandó jelzők
epikus hasonlatok
toposzok - ismétlődő képek
anticipáció - előreutalás
retardáció - késleltetés
hexameter
Előzmények:
Léda tojásai
Péleusz és Téthüsz esküvője
Párisz ítélete
A hősök történetei
24 ének
1-4.ének
5-8.ének
9-12.ének
12-24.ének
Témája: Akhilleusz haragja
Agamemnón és Akhilleusz viszálya
Kiengesztelődés
Istenek tanácsa
Ithaka
Télemachia
Odüsszeusz Kalüpszónál, (Ogügié szigete)
Phaiákok földje
Odüsszeusz kalandjai
Hazatérés
Leszámolás a kérőkkel
Kiengesztelődés
a hajós-, kereskedővilág embereszménye
polgári mesterségeket is űz
ész, lelemény, kíváncsiság, vállalkozó kedv
minden cselekedete a túlélésre irányul
képes indulatait megfékezni
higgadt, előrelátó
társaiért is felelősséget vállal
a család újraegyesítése
a család érdekeinek védelme
új elem: rendet teremt, felszámolja a törvénytelenséget
a későbbi kalandregényhősök őse
Odüsszeusz
Akhilleusz
Párhuzamos szerkezet
Hektór - Kasszandra, Priamosz
Téma: a trójai mondakör
Melyik város szülötte volt? Szmirna, Rodosz, Kolofon, Szalamisz, Kiosz, Argosz, Athén?
A homéroszi eposzok
összefoglalják a görög történelem fontos mítoszait
akhájok fénykoea: i. e. 13. sz.
felhasználják a teljes mitológiai kelléktárat
egységes kompozíció
optimista végkicsengés
tárgyilagos hangvétel
részletező előadásmód


ie. VIII. század vége

24 ének / 12117 sor

40 nap a 20. év végén

témája a hazatérés

bonyolultabb, időfelbontásos szerkezet

lazább szerkezetű

nézőpontváltás


ie. VIII. század eleje

24 ének / 15700 sor

52 nap a 10 év eseményeiből

témája a háború

lineáris szerkezetű

szigorúbban megkomponált

külső nézőpont
Iliász
Odüsszeia
Trója
1. Iszmarosz - kikón nép kirablása
2. Lótuszevők földje - bódulat
3. Küklopsz (Polüphémosz)
4. Aiolosz szigete - szelek
Ithaka partjai - irigység
5. Laisztrügónok - öböl
6. Aiaié szigete - Kirké varázslónő (1 év)
7. Hádész - találkozások: Akhilleusz, Agamemnon, Theirésziász
8. Szirének - kiváncsiság
9. Thrinákié - Héliosz tehenei
10. Szkülla és Karübdisz - elvesznek a társak
11. Ogügié - Kalüpszó - szerelmes rabság (7 év)
13. Phaiákok - Alkinoosz, Nauszikaa
14. Hazatérés Ithakába - Télemakhosz, Pénelopé
Odüsszeusz bolyongása
(cc) image by anemoneprojectors on Flickr
a pásztorkorszak embereszménye
harcbeli kiválóság
bátorság, hírnév
tudatosan vállalja a halált
fékezhetetlen indulatok
harag, bosszú
társait is képes feláldozni
a család felbomlása
a haza becsületének védelme
a magasabb célért életüket adó nagy hősök prototípusa
Ki volt? Élt-e egyáltalán? Ő írta-e az eposzokat?
40 nap
E/3.
E/1.
10 év
jelen
múlt
enciklopédikus igény
(a XIX. századi nagyregények elődje)
kultúra
tudomány
hitvilág
erkölcs
szokások, mindennapi élet
gazdaság, hadászat, lakberendezés stb.
Előzmények: a trójai mondakör mítoszai
Heinrich Schliemann (1822-1890)
német üzletember és amatőr régész
Sophie Schliemann
Agamemnon halotti maszkja, Mükéné i.e. 1500 k.
(Schliemann 1876)
2 szál
Spárta
Mükéné
1. Malea-fok: a Peloponézoszi-félsziget délnyugati pontja,
2. Lótuszevők földje: a tunéziai Djerba-sziget,
3. Csalitos sziget: az Egadi-szigetek egyike, a Favignana,
4. a Küklópszok szigete: a Levanzo-sziget,
5. Szelek szigete: Ustica,
6. a hazai földek: az Appenini-félsziget déli része,
7. Laüsztrügónok földje: a korzikai Bonifaccio,
8. Kirké-szigete: a Circeo fok,
9. Hádész országa. a Ponza-sziget,
10. Szirének szigete: a Galli-szigetek,
11. Bolygó Sziklák: Stromboli vulkánja,
12. Szkülla: Scylla városnál lévő szikla,
13. Kharübdisz: a Messinai-szoros örvénye,
14. Héliosz mezeje: a Messina város területe,
15. Kalüpszó szigete: Gozo,
16. Phaiákok szigete: Korfu.
Párisz - Helené - Menelaosz
Háború, rablás, harag, viszály, bosszú, öldöklés
(Erisz almája)
verses forma
- hexameter (daktilusz, szpondeusz)
közösségi műfaj
rapszodoszok mesélték - szájhagyomány
12 réteg (tellek)
Eposz:
2) Az egyes helyszínek egy logikus, minden pontjában igazolható hajózási útvonalat
alkotnak, amelyet valaki végighajózott
3) Az Odüsszeia szövege, a hajózási idők és távolságok alapján egy időrendi modellt lehet
összeállítani, amely 181 nap eseményeit tartalmazza
4) Az útvonal időrendi modelljében két szakadás van: a Kirkénél eltöltött 1 év és a
Kalüpszónál töltött 7 év. Ezek pontos hosszát információ hiányában nem lehet
megállapítani

A trójai mondakör mellékszálai:
Agamemnón - Klütaimnésztra - Aigiszthosz
Iphigénia
Oresztész
Élektra
A drámákban jelennek meg
Full transcript