Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sistemes informàtics

No description
by

Maria Bañeres

on 17 October 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sistemes informàtics

La informàtica
Un sistema informàtic és el conjunt de parts interrelacionades format pel maquinari (hardware), el programari (software) i els usuaris (humanware).
El maquinari (en anglès hardware) d'un ordinador o d'un sistema informàtic és el conjunt de parts físiques que el formen.
La informàtica és la ciència que tracta la informació
d’una manera automàtica i racional mitjançant unes
màquines electròniques anomenades ordinadors.
Els ordinadors són màquines complexes que
produeixen informació amb el suport d'un conjunt d'elements que constitueixen el sistema informàtic.
El maquinari està format pels següents
elements: la CPU, la memòria i els perifèrics
La Unitat central de processament (CPU) és el microprocessador principal que es troba muntat sobre un sòcol a la placa mare. És el "cervell" de l'ordinador i controla tot el sistema informàtic.
El programari (en anglès software) correspon a la part intangible que no es pot veure ni es pot tocar o part lògica de l'ordinador.
La memòria principal o memòria interna és el suport d'emmagatzematge d'informació de l'ordinador de manera que la unitat central de processament pugui processar-la. Tenim 2 tipus de memòria, la RAM i la ROM.
La memòria RAM (Random Access Memory) és la Memòria volàtil. L’ordinador hi guarda de forma temporal els programes que s’estan executant i les dades que s'estan utilitzant en un moment determinat. La informació es perd en el
moment d’apagar l’ordinador.
La memòria ROM (Read Only Memory) és la memòria no volàtil. La ROM ve precarregada i
s'usa per executar les instruccions d'arrencada de l'ordinador. La informació no es pot esborrar i preserva les dades indefinidament.
Els perifèrics són el conjunt de dispositius que permeten la comunicació d'un sistema informàtic amb l'exterior. Es classifiquen segons el sentit del flux de les dades que gestionen. Poden ser d'entrada, de sortida i d'entrada-sortida.
Els perifèrics d'entrada són els elements que permeten la introducció d'informació en el sistema informàtic. Els principals perifèrics d'entrada són el teclat, el ratolí, l'escànner i la webcam.
El teclat és un perifèric utilitzat per la
introducció d'ordres i dades de manera
manual en un ordinador a través d'un
conjunt de tecles.
El ratolí (en anglès mouse) és un perifèric d'entrada de dades que permet
controlar manualment la posició
del cursor sobre la pantalla.
L’escànner consisteix en una font de llum, sensors i dispositius òptics i un motor de desplaçament que permet transformar una imatge analògica en una imatge digital i introduir-la a l'ordinador.
La càmera web o webcam, és una càmera de vídeo que està preparada transmetre, fent servir un entorn web, tot el que estigui enregistrant.
Altres perifèrics d’entrada serien el micròfon (que converteix el so en un senyal elèctric), la càmera digital (que captura i emmagatzema fotografies en format digital) i la palanca de control o joystick utilitzat en els jocs.
Els perifèrics de sortida són els elements que ens permeten la comunicació amb el sistema informàtic i la recollida d'informació. Els exemples més habituals són el monitor, la impressora i els altaveus.
El monitor és un perifèric de
sortida, consistent en una
pantalla que mostra l'activitat
que du a terme l'ordinador.
Permet visualitzar la informació processada com un senyal de
vídeo.
La impressora permet transferir dades a una còpia física en paper, plàstic, etc., en forma de textos i d'imatges. Hi ha diversos tipus d'impressores, però les més utilitzades són les d'injecció de tinta i les de làser.
L’altaveu és l'element que rep el senyal elèctric, amplificat, i el transforma en so permetent escoltar senyals acústics que emet l'ordinador quan fa servir aplicacions informàtiques.
Els perifèrics d'entrada/sortida són els elements que permeten la comunicació amb el sistema informàtic i la introducció i recollida d'informació al mateix temps, és a dir, permeten la entrada i sortida de dades del sistema informàtic en una mateixa operació.
Els més habituals són el disc dur, el lector/gravador de CD-DVD, el mòdem, el router i el llapis de memòria USB. Altres són la disquetera, que ja no s'utilitza i el lector Blue-Ray que no acaba d'arrencar.
La unitat de disc dur (Hard Disc Drive o HDD) és un dispositiu d'emmagatzematge no volàtil, que conserva la informació
fins i tot amb la pèrdua
d'energia, i que utilitza un
sistema d'enregistrament
magnètic digital. És on es
troba emmagatzemat el
sistema operatiu de l’ordinador.
El lector/gravador de CD o DVD permet llegir i enregistrar la informació sobre un dispositiu òptic de memòria externa, el CD o el DVD, segons la capacitat.
El mòdem (modulador-demodulador) és un aparell capaç de codificar/descodificar i convertir una senyal digital de dades en una altra analògica que pugui ser transmesa per la línia telefònica a través d'ordinador .
El router o encaminador és un dispositiu de maquinari per a la interconnexió de xarxa de diferents sistemes informàtics. Aquest
dispositiu permet assegurar l'enrutament
de paquets entre xarxes o determinar la ruta
que ha de prendre el paquet de dades.

El llapis de memòria USB (en anglès pendrive) és un petit dispositiu de memòria que es pot connectar directament a un port USB. Permet l'emmagatzemament de tota mena de fitxers personals, programari i sistemes operatius especialment dissenyats per executar-se des d'aquests dispositius.
Full transcript