Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Onderwijskunde 2 - Werkcollege 3

No description
by

Janneke te Marvelde

on 24 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Onderwijskunde 2 - Werkcollege 3

Klassenmanagement
Onderwijskunde 2 - Werkcollege 3
Hoe kun je de zelfstandigheid van leerlingen bevorderen?

Denk 2 minuten na in stilte, schrijf je gedachten op.

Wissel in 2 minuten jouw ideeën uit met je buur.

Wissel klassikaal uit.
Klassenmanagement
GIP-model
Kennisoverdracht en kennisconstructie
Docent houdt regie in de klas
Model voor zelfstandig werken
Verwerkingsopdracht
Pak een bestaande lesvoorbereidingsformulier of een nieuw leeg formulier.

Maak de les opnieuw en verwerk hierin de vaste looproute.

Schrijf je instructie letterlijk (woord voor woord) op.
Observatieformulier
Wat?
Werk aan de observatieformulieren van
LWT Klassenmanagement.
(7 onderdelen van het observatieformulier zijn concreet en waarneembaar docentgedrag)
Hoe?
Ga in tweetallen zitten in een busopstelling en overleg zachtjes met je buur.
Hulp?
Docent komt volgens looproute langslopen.
Tijd?
20 minuten
Klaar?
Werk verder aan je opdrachten.
Resultaten?

K
lassikale terugkoppeling.
Afsluiting
We gaan een mindmap over alle behandelde thema’s van de les.
GIP-model
Groeps- en individueel gericht pedagogisch handelen.

Doel: differentiatie in de klas bewerkstelligen.

Met het model kan:
heldere structuur realiseren
rustige werksfeer in de klas schapen
docent kan omgaan met verschillen in de klas
docent neemt en houdt de regie over het onderwijsleerproces
op schoolniveau het onderwijs van leerlingen afstemmen.
Kennisoverdracht (Model Directe Instructie)
1.Terugblik
2.Presentatie en uitleg
3.Begeleide inoefening
4.Zelfstandige verwerking
5.Periodieke terugblik (herhalen)
6.Tergkoppeling gedurende elke lesfase.

Kennisconstructie, ook wel ' het nieuwe leren' (leerling bouwt zelf actief kennis en inzicht op)
•Aandacht voor zelfregulatie en metacognitie
•Ruimte voor zelfverantwoordelijk leren
•Leren vindt plaats in authentieke leeromgeving
•Leren is een sociale activiteit
•Leren m.b.t. ict
•Nieuwe beoordelingsmethodieken (die passen bij bovengenoemde punten).
Kennisoverdracht en kennisconstructie
Obergedrag

Zelfbedieningsmodel

Vaste looproute
Voorspelbaarheid in aandacht geven
Uitgestelde aandacht
Systematische aandachtsverdeling
Hoe houd je als docent de regie in handen tijdens het zelfstandig werken?
Model voor klassenmanagement
Z1: zelf werken
Opdracht kort en gesloten. Omvang maximaal 1 lesuur.
Feedback op leerinhoud.
Reflectie op leerresultaat.

Z2: zelfstandig werken
Opdracht groter over meerdere lessen. Aanpak van opdracht vrije keuze (waar, wanneer, volgorde, taakverdeling)
Feedback op leerinhoud.
Reflectie vooral op leerresultaat.

Z3: zelfstandig leren
Opdrachten zijn open en producten/uitkomsten niet hetzelfde. Opdrachten lenen voor groepswerk, discussie en reflectie.
Feedback op leerproces, aanpak en inhoud.
Reflectie op leerresultaat en leerproces.


Z4: zelfverantwoordelijk leren
Leerlingen bepalen binnen kaders eigen leerdoelen, welke vakken ze erbij willen betrekken en in welke vorm ze het eindresultaat willen gieten.
Feedback op leerproces, aanpak en inhoud. Zelfevaluatie!
Reflectie op leerresultaat en leerproces.
Full transcript