Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kurani dhe shkenca

No description
by

Arbër Halili

on 28 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kurani dhe shkenca

Kurani dhe shkenca
Ardhja në Ekzistencë e Universit (Big Bang)
Drita e Hënes
Levizja e Diellit
Forma e Tokes
E pastaj token e bëmë ne formë të vezës [Naziat 79:30]
I madherishëm është Ai që krijoi yjet në qiell dhe vendosi në të dritë (diell) e hënë që ndriqon [Furkan 25:61]
Ai është që krijoi natën dhe ditën, diellin dhe hënën dhe secili prej tyre noton në orbitë. [Enbija 21:33]
Zgjerimi i Universit
Ne, me forcen tonë e ngritëm qiellin dhe e zgjerojmë atë [Dhariat 51:47]
Cikli i ujit
Rrum [30:24], Mu'minun [23:18], Hixhr [15:22], Nur [24:43], Rrum [30:48], Araf [7:37], Rad [13:17], Furkan [25:48-49], Ja'sin [36:34], Gafir [40:40], Gashija [88:5], Kaf [50:9-10], Vakia [56:16-17], Mulk [67:30],Tarik [86:11] etj
Mospërzierja e Deteve me Njëri-tjetrin
Ai i lejoi dy detet të puqen. Ndërmjet atyre të dyve është një pengesë që ata të dy nuk e kapërcejnë.[Err-Rrahman: 19-20]
Zoologji
Nuk ka asnje gjalles ne tokë dhe as shpend qe fluturojn me dy krah e që nuk jetojnë
Në bashkësi [komunitete] apo grupe te ndryshme sikurse edhe ju.Asgjë nuk kemi lënë pas dore nga evidenca.Më në fund te gjithë tek Zoti i tyre do te tubohen.[En'am 6:38]
Zoti yt i dha instinkt bletes"Nderto shtepi neper kodra male neper drunj (peme) dhe neper kulmet qe ata njerezit i ndertojne.[Nahl 16:68]
Pastaj ha nga te gjitha (llojet) frutat dhe futu neper rruget e nenshtruara (e te mesuara) prej zotit tend.Nga barqet e tyre (te bleteve)del leng ngjyra e te cilit eshte e ndryshme dhe ne te cilin ka sherim (bar-ilaq)per njerezit.Edhe ne kete ka arsye per njerez qe mendojn.[Nahl 16-69]
Embriologji
Ne e krijuam njeriun prej nje fare te perzier-
Nutfatun amshaxh
[Insan 76:2]
Nutfatun amshaxh
-nga arabishtja nje sasi e lengut te perzier.Qe i referohet rastit te fekondimit te spermatozoidit me vezen.
12.Për All-llahun, Ne krijuam njeriun nga prej
Sulaleh
.
13.Pastaj atë
Sulaleh
, e bëmë (e shndërruam)
Nutfeh
në një vend të sigurt.
14.Më pas, atë
Nutfeh
e bëmë
Alakah,
e atë
Alakan
e bëmë
Mudga
, e atë
Mudgan
e shndërruam në
Idhame,
edhe
Idhame
ua veshëm
Lahm
, pastaj atë e bëmë krijesë tjetër (me shpirtë). I lartë është All-llahu, më i miri Krijues![Mu'minun 23:12-14]


Sulaleh
do te thot pjesa me e mire e te gjithë spermes.Spermatozoidi i vetem e cila e fekondon vezen Kur'ani i referohet si Sulaleh
Nutfah
-Sasi e vogel e lengut.Sic e dim nga nje shkarkes e madhe semenale ne te cilen gjenden miliona sperma vetem nje kerkohet qe te fekondoj vezen qe Kur'ani i referohet si Nutfah.
Alakah
-nje substanc ne formen e shushunjezes,Diqka qe ngjitet dhe kuptimi i 3 i ksaj fjale gjak i mpiksur
Mudga
-nje cop qe mund te pertypet
Idhame
-Eshtra
Lahm
-Mish
…Ai iu krijon juve fazë pas faze në mitrat e nënave tuaja në një errësirë të trefishtë.Ai është Zoti, Sunduesi i
juaj, Sovraniteti është I Tij. Nuk ka Zot tjetër përveç Atij. Çka ju bëri pra të largoheni prej Atij? [Zumer 39:6]
Lëngu Amniotik
All-llahu e di se ç’bart çdo grua dhe çdo tkurrje dhe enjtje (fryrje) të mitrës. Çdo gjë ka masën tek Zoti.[Rrad 13:8]
Percaktuesi i Gjinis
A nuk ka qenë ai një pikë ujë që derdhet, e pastaj u bë gjak i trashë që Ai e krijoi dhe e përsosi duke bërë prej tyre dy lloje mashkullin dhe femrën?
[Sure el-Kijame: 37-39]
Ne do tu bëjmë të mundur ti shohin argumentet tona në horizonte dhe në veten e tyre deri që t'u bëhet e qart se Ai(Kurani) është i vërtet [Fusilet 41:53]
(Janë) Të shurdhër, memecë dhe të verbër, andaj ata nuk kthehen (nga ajo rrugë e tyre e keqe).[El Bekare 2:18]

Dhe thuaj: "Erdhi e vërteta e u zhduk e kota". Vërtet, e kota gjithnjë ka qenë e zhdukur.[Isra 17:81]
A nuk e din ata,te cilet nuk besuan se qiejt e toka ishin te ngjitura e Ne i ndam ato te dyja dhe ujin e bëmë bazë të jetës së çdo sendi, a nuk besojnë? [Enbija 21:30]
Mandej e mësyu qiellin (krijim e qiellit) e ai ishte tym(mjegullinë që ishte si materie e parë) dhe atij e edhe tokës i tha:"Qasuni urdhërit Tim me dëshirë ose me dhunë!" Ato të dyja thanë: "Po i
qasmi me dëshirë!"[Fusilet 41:11]
Ai është që krijoi qiejt dhe tokën vetëm për gjashtë ditë, pastaj mbisundoi Arshin. Ai e di çka futet në tokë dhe çka del prej saj, çka
zbret nga qiellit dhe çka ngritet në të, dhe Ai është me ju kudo që të jeni, All-llahu është përcjellës i asaj që punoni.[Hadid 57:4]
Shprehja fi thulumetin thelethin, e përkthyer si“tre errësira”, tregon tre zona të errëta të përfshira në zhvillimin e embrionit. Këto janë:
a) Errësira e abdomenit
b) Errësira e mitrës
c)Errësira e placentës
Francis Drake
Arbër Halili
Kl XII-5
All-llahu është Ai që i lëshon erërat, e ato i lëkundin retë dhe Ne
i derdhim ato në një vend të thatë dhe me atë ujitje e ngjallim tokën
pas vdekjes së saj. Ja, kështu është ringjallja.[Fatir 35:9]
F
ALEM
INDERIT PER VEMENDJE
Punuar nga : Ramadan Rrustemi
Full transcript