Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kriz İletişimi

Bir Halkla İlişkiler Kampanyaları Tasarımı Ödevi
by

Yusuf Emre Atasayar

on 14 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kriz İletişimi

Medya İle İlişkiler Beklenilmeyen ve önceden sezilemeyen, örgütün üst düzey hedeflerini ve işleyiş düzenini tehlikeye sokan, çabuk cevap verilmesi gereken gerilim durumudur. KRİZ NEDİR? Kriz kelimesi Çince’ de tehlike ve fırsat anlamına gelen iki sembolle ifade edilmektedir. Bu ise, krizlerin doğası gereği tehlikeleri ve fırsatları bir arada bulundurduğunu en iyi biçimde ifade etmektedir. Krizin Özellikleri: Hızlı Gelişen Hazırlıklı olunmadan
yakalanılan Kriz Dönemlerinin Özellikleri Tehdit Belirsizlik Zaman Baskısı Sürpriz Faktörler İç Faktörler
Çevresel gelişmelerin yeterli düzeyde takip edilememesi
Örgüt kültüründe var olan sorun ve eksiklikler
Üst yönetimden kaynaklanan olumsuzluklar ve yöneticilerin kişisel hataları Dış Faktörler
Ekonomik faktörler
Teknolojik faktörler
Siyasi faktörler
Sosyal faktörler
Doğal Etmenler
Uluslararası çevre
İletişim teknolojilerinde yaşanan değişmeler 1. Kuluçka Dönemi 2. Belirme Anı 3. Hücum Safhası 4. Kurtarma Safhası 5. Yeniden Yapılanma Safhası Krizin Aşamaları Swanson Dogg’un kriz yönetimi tavsiyeleri: Kriz Senaryoları YÖNETİMİ Kriz iletişim stratejileri
ve iletişim planı Kurum sözcüleri İletişim ortamının yaratılması Ölçme/Değerlendirme İletişim Ortamı İLETİŞİM AĞI Kriz komitesinin aldığı kararlar topluma
CEO tarafından açıklanıyor olabilir. CEO ile aynı anda toplumun farklı kesimlerine yönelik farklı sözcüler ile hareket edip bir iletişim ağımızı daha etkin yönetebiliriz. Örneğin, insan kaynakları yön. çalışanlara, üretim direktörü tedarikçilere, finansman direktörü yatırımcılara, bir diğer yönetici kamu kurum ve kuruluşlarına… Böyle güçlü bir ağı oluşturabilmek ise kriz anında ya da bir iki günde yapılabilecek bir iş değildir. İyi bir kurum içi iletişiminin sağlanması kriz planları dahilinde üzerinde özenle durulması gerekli olan bir konudur. Yol Gösterici Olmaktadır. Şirket veya kurum medyadan gelen tepkiler doğrultusunda hareket etmeli ve gereken açıklamaları yapmalıdır. Ayrıca unutulmamalıdır ki örgütün varlığını tehdit eden bir kriz durumu medyanın gözünde değerli olmayabilir. Dikkat: Tersi de olabilir! Medya İle İlişkilerde Altın Kurallar Dürüstlük Süreklilik Zamanlama Kurum kültür ve değerlerini gündemle ilişkilendirmek İletişim kurma becerisi ÖRNEK OLAY Hiç mi Doğru Bir Şey Yapmadı? Her ne kadar geç bile olsa patlamanın olduğu kuyudan canlı yayın sunmak kamuoyunun durum hakkında bilgilendirilmesi açısından olumlu bir hamle oldu. Temizlik faaliyetleri için kullanılacak araçlardan bazıları Kevin Costner’ın sahip olduğu şirketten satın alındı. Ünlü birisini de çalışmaya da dahil ederek güven kazanmak istendi. SONUÇ Bp krizden küçülerek çıktı. Yaklaşık % 20’lik bir değer kaybı yaşandı. Mal varlıklarının bir kısmı satıldı. Şu açık ki Bp yöneticileri krizi iyi yönetemedi. Bu dönemde değer kaybeden Bp, Rus GAZPROM şirketi ve Libya lideri Kaddafi tarafından satın alınmak istendiyse de sonuçsuz kaldı. İşte bu kadar. Teşekkür ederiz. y.e.a. Kaynakça Kriz Geliyorum Der! – Salim KADIBEŞEGİL
Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi – Prof. Dr. Ahmet Bülend GÖKSEL
Sosyal Medya ve Kriz Yönetimi – Erdal ERDOĞDU, http://www.slideshare.net/erdalerdogdu/sosyal-medya-ve-kriz-ynetimi
Kriz Yönetimi – Feridun Sezgin, Sezgin.doc – Google Makaleler
BP'nin Kriz Yönetimi, http://srysah.blogspot.com/2010/06/bpnin-kriz-yonetimi.html
İşletmelerde Kaos Yönetimi - Türkay DERELİ, Alptekin DURMUŞOĞLU, Şenol KANAT, 23.pdf - Google Makaleler KRİZ - KAOS İLİŞKİSİ Kaos Nedir? 1!2t3#½&]i)=v}*?\-%6h^2<é€@n'dir. Yani düzensizliktir, karışıklıktır, belirsizliktir,
bilimin ezberinin bozulduğu noktadır. Kaos teorisine göre düzen düzensizliği yaratır. İşletmelerde Kaos Çeşitleri 1. Ofis Ortamında Kaos 2. Üretimde Kaos 3. Hizmette Kaos 4. Ekonomik Kaos Ayrıca termodinamiğin ikinci kanununa göre, evrende kendi haline bırakılan her şey zamanla doğru orantılı olarak düzensizliğe doğru gider. Bu gidişin sonu ise öngörülemezdir. KAOS VE DEĞİŞİM Tekrar etmeyen, rastlantısal olaylar ile değişim arasında sıkı bir bağ vardır. Öyle ki
faz veya durum değişikliğinin planlanandan
farklı olması kaos yaratabilir. Organizasyonlardaki değişim ise eski, alışıldık düzenin terk edilerek bilinmeyen ancak tahmin edilen bir geleceğe yol alınmasıdır. İşte tam bu noktada karşımıza tahmin edilen gelecekteki kaos çıkmaktadır. Kriz yönetiminde kaos teorisi bir araç olarak kullanılır. Kaos yönetimi istikrarsız durumlara istikrar kazandırmak olarak tanımlanabilir. Bu durumda krizlerin sonlandırılmasında kaos yönetiminin etkin bir rolü olduğu ortaya çıkmış olur. Ofis ortamındaki kaosun önlenebilmesi için 'önleyici eylem planları' oluşturulmalıdır. Talimatlar
Bu bir kaza önleme talimatı değildir. Yalnızca, bu sunum için hazırlanmış ve uzaktan sanki bir kaza önleme talima-
tıymış gibi görünsün diye ha-
zırlanmış bir yazıdır.
Hatta paragraf atılarak sanki
gerçekten uzunca bir talimat-mış gibi görünmesi için çok da özenli olunmayan bir ifadeyle hazırlanmıştır. y.e.a. İletişim trafiğinin
kontrol altında
tutulması Zaman yönetimine
ilişkin eğtimler
verilmesi Kritik parçaların
yedeklerinin
bulundurulması Elektrik kesintilerine
karşı yedek güç
kaynağı bulundurulması Kaza önleme
talimatları
oluşturulması Dökümanların bilgisayar
ortamında yedeklenmesi 1. İletişim Trafiği 2. Araç Problemleri 3. Kaza Önleme Her proje bir zaman ve eylem planı parametreleri üzerine oturtulduğu için planlamanın dışına her çıkış bir kaos yaratacaktır. Proje hedefleri Belirsizlikler Bütçe Zaman vb. projelerde kaos etmenleridir. Üretim ve hizmette de kaos durumu yaşanabilir. Örneğin ürünümüz arızalı çıkmış olabilir. Bu durumda akılcı olmak ve organizasyonun geleceğine yönelik adım atmak gereklidir. Yani krizi fırsata çevirmek! Örnek: Toyota 7.5 milyon aracı geri çağırdı Sürücü koltuğu yanındaki otomatik pencere anahtarında üretim kaynaklı sorun olduğu tespit edilen araçlar, Toyota firması tarafından bakımları ücretsiz yapılmak üzere geri çağırıldı. Kaynak:http://www.cnnturk.com/2012/ekonomi/sirketler/10/10/toyota.7.5.milyon.araci.geri.cagirdi/680032.0/index.html 20. yy. ekonomisi ABD merkez kumandalı çok merkezli bir küresel sistemdir. Dolayısıyla yalnızca ülke içi krizler değil; dünyanın başka bir bölgesindeki krizler de küresel ekonomiyi etkilemektedir. Bu noktada karşımıza yine önleyici planlar yapma zorunluluğu çıkmaktadır. Kaos Yönetimi İçin Sahip Olunması Gerekenler Kaosun yönetilmesi çalışanlar ve yöneticilerin yönetsellik alanında bazı yeterliliklere sahip olup olmadıklarına bağlıdır. Şöyle ki: Yönetici Tüm
Çalışanlar Motivasyon Yönetimi Zaman Yönetimi Kriz Yönetimi Proje Yönetimi Değişim Söyleyeceklerimiz üretimde kaos ile aynı. 1. İletişim Trafiği İlk bir hafta basına neredeyse hiç bilgi verilmedi. Bu suskunluk spekülasyonların artmasına neden oldu. CEO Tony Hayward’ın talihsiz açıklamaları BP’yi resmen köşeye sıkıştırdı. Oysa tek yapması gereken ortada bir sorunun olduğunu ancak çözümsüz olmadıklarını kamuoyuna duyurmaktı. Kamuoyuna verilen sızıntı rakamlarının az gösterilmesi ve yayınlanan fotoğraflarda rötuşların olduğunun fark edilmesi şirketi zor durumda bıraktı. Şirketin hali hazırda bir kriz planının olmaması zaten başlı başına bir sorun oldu. Sızıntıyı incelemek için görevlendirilen hakim ve savcılarla yaşanan ilişkilerin basına sızması olumsuz bir imaj yarattı. BP, patlamadan haftalar sonra sorumluluğu üstlendi. Oysa kriz dönemlerinde hatalı tarafın hemen sorumluluğu üstlenip, harekete geçmesi gerekir. BP, iletişim kaynaklarını oldukça iyi kullandı. Facebook, Twitter üzeriden bilgiler verildi. BP.com'da Meksika Körfezi için ayrı bir sayfa hazırlandı. Her türlü haber ve görsel burada yayınlandı. Çünkü kriz anında
oluşan algılamalar
bize önümüzde
bir fırsatın olup
olmadığını gösterirler. Nedir?
Kriz dönemlerinde izlenecek iletişim stratejisi ve taktikler bütünüdür. Kriz yönetiminin, çözümlerin ve gelişmelerin hedef kitleyle paylaşılması ile kamuoyunun desteğini alma, olumlu tutum ve sempati kazanma çabaları kriz iletişiminin konusunu oluşturur. Kriz yönetimi; krizin teknik anlamda yönetilmesini sağlarken, kriz iletişimi; yaşanmakta olan kriz gerçeğinin ve alınan önlemlerin ‘algılanmasına’ yönelik stratejilerin uygulanmasıdır. Algılamalar ise iletişim ile yönetilirler. Krizle ilgili herkesin ‘eğer duyarlarsa, tanık olurlarsa’ takdir edeceği çok önemli ve yerinde kararlar almış olabiliriz ancak bunların iletişiminde yetersiz kalırsak… Neden Önemli? Ne Yapılmadı?
Ne Yapılmalıydı?
Full transcript