Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Spektroskopia H NMR

No description
by

Dam Sam

on 17 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Spektroskopia H NMR

Interpretacja widm H NMR Przykłady widm Spektroskopia
H NMR 1 Damian Antoniak 4c Podstawy teoretyczne Spiny protonów H o Zmiana orientacji spinu H o H o ΔE = hv ΔE = hv Ekranowanie protonów H efektywne zewnętrzne lokalne H H = - wzrost ekranowania bardziej odekranowane mniej odekranowane Technika wykonywania pomiaru Specyfika widma Przesuniecie chemiczne Równocenność protonów 1 2 2 3 3 4 1 2 3 4 Rozszczepienie spinowo-spinowe Reguła n+1 Piki protonów, które mają w sąsiedztwie
n równocennych protonów, są rozszczepiane na n+1 sygnałów Nie sprzegają się poniewaz sa rownocenne ponieważ nie są przyłączone
do sąsiednich atomów węgla Jaka jest róznica w energii protonów o spinie ustawionym równolegle i antyrównolegle, jesli zmiane spinu wywołuje promieniowanie o częstotliwości 253 Hz? Dla próbki chloroformu spektrometr pracujący przy częstości 60 MHz zarejestrował przesunięcie chemiczne równe 436 Hz. Ile to ppm? Ile grup równocennych protonów znajduje się
w poniższych zwiazkach? W pewnym alkanie sygnał pochodzący od jednego z protonów został rozszczepiony na multiplet składający się z 10 pików. Jaki to alkan? Nasycone 1 rzędowe (0,7-1,3)
2 rzędowe (1,2-1,4)
3 rzędowe (1,4-1,7) Allilowe (1,6-2,2)
winylowe (5,0-6,5) Przy węglu z atomem tlenu (3,3-4,0) Przy węglu z atomem azotu (2,5-4,5) Alkoholowy (2,5-5,0)
w fenolach (5,0-10,0) Przy węglu związanym z halogenem (2,5-4,0) Aromatyczny (6,5-8,0)
w łańcuchu bocznym (2,5-2,7) Alkinylowy (2,5-2,7) Przy grupie karbonylowej (2,1-2,4) W grupie aldehydowej (9,7-10,0) W kwasie (11,0-12,0) Ćwiczenia Ćwiczenia Narysuj widma protonowego rezonansu magnetycznego nastepujacych zwiazków:
1. 5. 9.

2. 6. 10.

3. 7. 11.

4. 8. 12. C2H5OBr. Wzór strukturalny? 2 3 C6H10O2 2 3 C7H8O 3 1 2 2 2 9 C4H11N C3H5BrO 3 2 C6H10O3 2 2 2 3 1 C5H8O 3 3 1 1 C4H8Cl2 3 1 C8H4O3 1 1 2 2 1 3 C8H8O2 C8H10O C4H8O2 4 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 2 przy 1,6 i 2,6 ppm multiplety 3 3 3 2 1 C10H16O2 2 2 9 3 C7H16NO2+Cl- 2 3 C5H10O2 C8H11N 5 2 3 1 C14H9Cl5
(DDT- srodek owadobójczy) 1 4 4 C3H4Cl2O2
(dalapon- srodek roslinobójczy) 3 1 Ćwiczenie Narysuj jak rozszczepiane będa sygnały protonów w ponizszych związkach: Ćwiczenie 1.


2. Krzywa integracyjna Spektrometr NMR Podstawowe informacje o spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego bada oddziaływanie fal o częstotliwościach radiowych z jądrami atomowymi
jest użyteczna tylko w przypadku jąder o niezerowym spinie (zerowy spin mają jądra posiadające parzystą liczbę protonów oraz neutronów) najbardziej uzyteczne są jądra 1 H, 13 C, 15 N, 19 F i 31 P
w medycynie znana pod nazwą Obrazowania Rezonansu Magnetycznego (MRI)
w chemii służy do ustalania budowy szkieletu cząsteczki, czasem grup funkcyjnych Ćwiczenie Ćwiczenie Ćwiczenie C4H7Br 2 2 2 1 C5H9BrO 2 2 2 3 C7H14N2 2 1 1 3 C8H14O4 C7H12O3 C4H7Cl3 1 6 C6H10 2 1 1 6 2 1 18 3 C15H24O C9H18N2 Rozróżnianie izomerów orto, meta i para pochodnych beznenu orto meta para Obliczanie stopnia nienasycenia związku 1. Obliczamy liczbę atomów H jaką posiadałby alkan o takiej samej liczbie atomów C
2. Dodajemy liczbe atomów azot
3. Odejmujemy liczbę atomów H i halogenów
4. Pomijamy O
5. Dzielimy przez 2 Ćwiczenie Oblicz stopnie nienasycenia dla następujących związków:
C3H3Br
C6H6O
C12H22N4
C5H8S2
C14H26O3N2Br4Cl2 2 2 3 2 2 2 3 3
Full transcript