Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zagrożenia naturalne i spowodowane przez człowieka.

No description
by

Ewa Kundera

on 20 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zagrożenia naturalne i spowodowane przez człowieka.

Powodzie
Co roku w Polsce istotnym zagrożeniem są burze, czyli krótkotrwałe, obfite opady deszczu, połączone z porywistym wiatrem i wyładowaniami atmosferycznymi. Gdy po burzy przez kilka dni pada deszcz, to na terenach rolniczych o dużej sieci nawet małych rzek i jezior mogą występować lokalne powodzie. W dużych miastach może dochodzić do podtopienia ulic.
Trzęsienia ziemi
Zagrożenia spowodowane przez człowieka
Ogólna charakterystyka zagrożeń
Zagrożenia naturalne
Zagrożenia naturalne to takie, które nie są spowodowane działalnością człowieka - zanieczyszczeniami, efektem cieplarnianym itp. Istniały od zawsze, zagrażając ludziom, zwierzętom oraz roślinom. Spowodowane są różnymi czynnikami - ruchami skorupy ziemskiej, klimatem, czy żywiołami.
Zagrożenia naturalne
i spowodowane przez
człowieka. Ewakuacja
z terenów zagrożonych.
Zanieczyszczenia środowiska
Efekt cieplarniany
,,Zardzewiała śmierć'' - pociski, miny, granaty pozostałe po II wojnie światowej
Źródłem zagrożeń mogą być siły przyrody, rozwój cywilizacji, działania wojenne lub akty terroryzmu. Człowiekowi najbardziej zagrażają klęski żywiołowe, katastrofy naturalne oraz awarie techniczne.
katastrofa naturalna lub awaria techniczna, której skutki zagrażaną życiu lub zdrowiu dużej liczbie osób, a także powodują straty w mieniu w wielkich rozmiarach.
różne zdarzenia związane z działaniem
sił przyrody. Zaliczamy do nich m.in:
gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń, powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich własności.
Polska jes terytorium, na których trzęsienia ziemi zdarzają się dość rzadko; dodatkowo nie są to zbyt silne wstrząsy. Strefami o wyższej aktywności sejsmicznej są obszary polskich gór: Karpaty i Sudety, a także obszary działalności górniczej, gdzie częstym zjawiskiem są tzw. tąpnięcia.
to zorganizowane przemieszczanie ludności cywilizacyjnej
z terenów zagrożonych wojną lub katastrofą do rejonów bezpiecznych. Może być planowana (kiedy wcześniej przygotowano przemieszczenie ludności z rejonów prawdopodobnego zagrożenia) lub doraźna (kiedy nagle nastąpiło nieprzewidziane zagrożenie zdrowia oraz zycia).
Ewakuacja ludności
i zwierząt
Po ogłoszeniu ewakuacji lub podjęciu decyzji o samoewakuacji należy bezzwłocznie przygotować się do wyjazdu (wymarszu), zabierając ze sobą: dowód tożsamości (osoby, które taki dokument posiadają), kartę ewakuacji, jeżeli została wydana, indywidualne środki ochrony dróg oddechowych i skóry, jeśli osoby ewakuowane nimi dysponują, telefon komórkowy, jeśli osoby ewakuowane go mają, niezbędne leki i apteczkę pierwszej pomocy, bieliznę, obuwie i ubranie na zmianę, żywność na 3-4 dni. Przystępując do ewakuacji, należy zabrać ze sobą najcenniejsze przedmioty (gotówkę i kosztowności), a mieszkanie zabezpieczyć tak, jak przy dłuższym wyjeździe|: pozamykać okna, drzwi, oraz główne zawody odcinające dopływ gazu i prądu. Szczególną troską trzeba otoczyć dzieci osoby w podeszłym wieku, chore i niepełnosprawne. Warto przyczepić do ich ubrań (wszyć w wewnętrzne kieszenie) karteczki z danymi osobowymi, numerem telefonu i adresem osób bliskich.
Dziękujemy za uwagę!
Weronika Wilk,
Ewa Kundera,
kl. 3f

Klęska żywiołowa
Awaria techniczna
Katastrofa naturalna
Zagrożenia naturalne
w Polsce


Zanieczyszczenia środowiska
to stan środowiska wynikający z wprowadzania do powietrza, wody lub gruntu, substancji stałych, ciekłych, gazowych lub energii w takich ilościach i takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, glebę, wodę lub powodować inne niekorzystne zmiany
Efekt cieplarniany
"Zardzewiała śmierć"
Pomimo upływu od II Wojny Światowej ponad 60 lat, wciąż dochodzi do wypadków i tragedii
z użyciem wybuchowych pozostałości wojennych, w których ludzie tracą życie lub zdrowie. Wiele z nich, to przedmiotów o dużym kalibrze i rozmiarach, takie jak amunicja artyleryjska, miny, bomby lotnicze, torpedy, rakiety, granaty. Ich stan techniczny spowodowany działaniem na nie warunków atmosferycznych przez kilkadziesiąt lat powoduje, że są one nieprzewidywalne.
zjawisko podwyższenia temperatury planety powodowane obecnością gazów cieplarnianych
w atmosferze.
Full transcript