Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Parable of the Good Samaritan

Kinh thánh
by

Anh Thi Pham

on 16 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Parable of the Good Samaritan

Người Samaria nhân hậu
Luca 10. 25-37
Có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng
Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng
Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp
Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử,
rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết.
Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi
Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán ...
...rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc
Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và ...chạnh lòng thương
Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp ?
Trong Luật đã viết gì ? Ông đọc thế nào ?
Ông trả lời đúng lắm.
Cứ làm như vậy là sẽ được sống.
Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình
Nhưng ai là người thân cận của tôi ?
Đức Giê-su đáp
Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi.
Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại,
Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác."
Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy
Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp ?
Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.
Full transcript