Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hur får man en idé?

No description
by

sofia svensson

on 3 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hur får man en idé?

Utvärdera idéer!
Hur vet man vilka idéer man ska satsa på?

För att ta reda på det måste man göra en utvärdering. Det innebär att man granskar varje förslag noggrant.

Frågemetoden & PMI-metoden är två enkla metoder för att utvärdera och ta reda på vad man tycker om en idé.
Hur får man en idé?
Engagemang & kreativitet
Att utveckla nya tankar och idéer brukar kunna kallas för den kreativa processen. Den kan vara spontant och helt omedveten men den kan också vara medveten och en effekt av en ansträngning.

Ibland kan man få en idé utifrån ett problem som man möter i vardagen, ibland kan idéen komma helt från sin egen fantasi.


Rätt miljö är a & o!
För att idéer ska kunna utvecklas behöver man befinna sig i en trygg atmosfär. Under stress, press och kritik brukar den kreativa förmågan vara betydligt mindre.

Det bästa sättet för att få en kreativ miljö är att samla människor med olika bakgrund, erfarenhet, utbildning och ålder och låta dem få ett gemensamt uppdrag som de ska komma med idéer till. Mixade grupper är bra på att hitta nya lösningar.

En tillåtande atmosfär är direkt avgörande! Som vi har lärt oss kan ett misslyckande vara en lyckad miss, problem och hinder kan väcka nya idéer och att vara entreprenöriell handlar om att våga ta klivet ut i det okända, att testa saker som inte tidigare har testats.
Att ta fram idéer!
Den första delen av projektprocessen kallas för idéstadiet och det är nu alla kreativa, fantasirika idéer ska släppas fram.

Det finns olika tekniker för att locka fram nya idéer.
Grunden
Allt entreprenörskap börjar med en idé som du brinner för. Det behöver inte alltid vara en affärsidé, det kan lika gärna vara något som du vill ändra på i skolan, eller något du vill kunna göra på fritiden där du bor.


Men hur får man en idé?
Kreativitet - släpp dina tankar fria!
Att vara kreativ innebär att utgå från sig själv, sina egna tankar, kunskaper och erfarenheter.

Den kreativa processen handlar om att använda dessa för att hitta nya lösningar på gamla problem.

Man kan träna upp sin kreativitet - det handlar om att utmana gamla tankar och söka vägar för nya tankebanor. Ofta kan det vara bra att satsa på kvantitet, dvs släppa loss flödet av idéer och låta tanken vara fri.
Problem kan ge idéer!
En idé kan uppstå som lösning på ett problem som finns i ens vardag.

Therese Albrechtson var 17 år gammal när hon utvecklade en självförsvarsspray eftersom hon var rädd för att vara ute sent på kvällen. Hennes rädsla gav henne en idé som resulterade i en helt ny produkt. Det blev företaget Bodyguard AB.
Misslyckanden kan ge idéer!
Kemisten Spencer Silver jobbade 1970 på forskningslaboratoriet hos 3M med att ta fram ett starkt lim, men hans arbete ledde fram till ett annorlunda klister som inte alls var så starkt. Det lyckades inte limma ihop två papper utan limmet fastnade på antingen på den ena eller andra pappersarket. Han klassade det som ett ganska misslyckat klister och uppfinningen lades åt sidan.

En kollega till Silver använde bokmärken i psalmboken när han sjöng i kyrkokören. Hans bokmärken trillade bort hela tiden och han kom att tänka på Silvers klister och började använda det till sina lappar.

Vips så hade post-it-lappen sett dagens ljus! Idag är det en av världens mest användbara kontorsartiklar.
Tänk efter!

Av alla de saker du möter i din vardag, vad skulle du önska att du hade uppfunnit eller kommit på?
Hitta idéer i din vardag!
Vilka problem upplever du i din vardag?

Finns det något du vill ändra på?

Hur skulle du lösa de problem som du upplever?

Vad får du för idéer?
"Människor kan indelas i två grupper, en som går före och uträttar något, och en som kommer efter och kritiserar."
Lucius Annaeus Seneca - romers filosof och politiker.
Vilken grupp tillhör du?
Brainstorming
En grupp människor som tillsammans kläcker idéer utan att värdera eller kritisera det som kommer fram. Alla idéer och uppslag är bra och tillåtna.

Man hjälps åt spinna vidare på och utveckla och förbättra varandras idéer.

Ju fler idéer som kommer fram desto bättre!
Tänka tvärtom!
Syftet med den hör tekniken är att träna sitt tänkande och få nya upplevelser och infallsvinklar.

Det spelar ingen roll om det blir bra eller dåligt - man ska inte kritisera eller värdera idéerna. Det handlar om att arbeta med tankarna på ett nytt sätt.


Sitter du på en stol hela dagen?
-Stå upp hela dagen imorgon.

Är du högerhänt?
-Använd vänster hand.

Cyklar du till jobbet?
Gå istället.
Ändra ord och bokstäver
Här leker man med ord och bokstavskombinationer och får på så sätt nya associationer.


Loppmarknad - hoppmarknad - hästtävling

Antirökkampanj - tröjreklam - t-shirt

Härlig inredning - ärlig redning - redan ärlig
Post-it-drama!
- en övning :)
Material:
Pennor
stort bord
post-it-lappar
något att ta tid med - 5 min
1.
välj en idé
tex. gruppen bestämmer
sig för att testa idén med
att försöka få skolan
mer miljövänlig.
2.
Spåna runt idéen
Under 5 minuter ska alla skriva så
många post-it-lappar som man kan
komma på.

skriv ner vad som helst som har med
idéen att göra.

sätt lapparna huller om buller på
bordet.

Ex: fixa en lista med miljö-
vänliga produkter, se till att
skolan köper in en kompost, få hit
en miljöexpert som föreläser,
återanvända papper, sluta skriva
ut mm.
3.
Sortera post-it-
lapparna
när tiden är ute går ni igenom lapparna,
en och en. i tur och ordning väljer ni en
lapp & läser vad som står på den. den
som skrivit lappen får förklara om det
inte är solklart vad som menas.
se till att ordna kategorier
under tiden ni sorterar dem,
tex. åtgärder på skolan,
information till elever mm.
4.
Skriv ner idéerna som
kommit fram!
när alla lappar är upplästa
och sorterade tar någon på sig
att skriva ner dem. detta kan
sen användas som underlag för
att diskutera vidare om
idéen mer konkret.
Fördelen med den här
metoden är att fler
idéer kommer upp under
kort tid som inte skulle
ha kommit upp i
diskussion.
P
M
i
plus
minus
intressant
1. fokusera på det positiva
Vilka plus finns det med idéen? Skriv ner alla svar löpande. Under "P" skriver du alla plus och allt positivt upp! Varje "P" får ett plus-poäng.
2. fokusera på det negativa
I nästa steg går man igenom vilka minus som finns med idéen. Anteckna dina tankar under bokstaven "M". Alla "M" får ett minus-poäng.
3. fokusera på det intressanta
I det tredje steget tittar du på vad som är intressant
med idéen. Det kan vara både positivt och negativt,
ex, jag tror på idéen men pengarna räcker
inte eller idéen känns aktuell och många borde vara intresserade.
4. räkna samman!
Ta nu ett steg tillbaka, räkna fram resultatet för respektive idé & fundera över helheten.

Vilken idé får mest poäng? PMI´n ger dig eller gruppen ett underlag för att fatta beslut och välja vilken idé som passar bäst.
Frågemetoden!
En teknik för utvärdering är
att sammanställa och besvara ett antal frågor som
visar om idéen är användbar och om den håller för
att arbeta vidare med.
Är jag intresserad av idéen och vill jobba med den?
Varför känns den angelägen för mig?
Räcker tiden?
Har jag själv kunskap för att genomföra detta? Om inte, hur får jag kunskapen?
Behöver jag praktisk hjälp? Vilken hjälp behövs i sådant fall? Kan jag skaffa den hjälpen?
Vilka kontakter har jag som jag har nytta av?
Kan vi skaffa material och verktyg som behövs?
Behövs det pengar? Kan jag få bidrag från tex en sponsor?
När frågorna har besvarats analyserar man om man tror att man kan genomföra idéen.
Att fatta ett beslut!
Det börjar nu bli dags för dig att genom en krativ process komma fram till en idé som du vill utveckla!

I slutet av kursen kommer du att redogöra för din idé framför mig, och då kommer du ha med dig kunskap i att driva, samarbeta och leda projekt, att marknadsföra din idé och att ha en ekonomisk grund för din idé.

spännande eller hur!
Vi spelar ett spel!
idéfabriken är spelet där ni tillsammans vaskar fram idéer om allt möjligt. Tillsammans ska ni kläcka så många idéer som möjligt på kort tid, den bästa idéen kan sedan användas av gruppen att arbeta vidare med.

Det här är ett sätt att få idéer!

Gå samman 4 och 4.


SWOT-analys
Med hjälp av SWOT-analys kartlägger man styrkor
svagheter, möjligheter och hot.
S
w
o
t
Strenght.
Vilka styrkor
finns i
projektet?
Weakness.
Vilka
begränsningar
finns i projektet?
Opportunities.
Vilka möjligheter
ser jag runt omkring
mig?
Threats.
Vilka hot för
misslyckande
finns?
Man börjar en SWOT-analys med att rita upp en bild i fyra rutor. Sedan skriver man in de faktorer som passar in i respektive ruta.

Styrkor och svagheter är sådant du själv kan vara med och påverka. En styrka kan vara hög kvalitet på en tjänst. En svaghet kan vara brist på erfarenhet.

Möjligheter och hot är sådant du inte kan påverka, dvs sådant som bestäms av andra. Exempelvis ekonomiska, kulturella eller politiska beslut. Möjligheter kan vara att ni har fått sponsorpengar. Hot kan vara att någon annan redan håller på med samma sak som ni.
Full transcript