Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Македонскиот јазик кај авторите од XIX век

No description
by

Sofia Yancou

on 27 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Македонскиот јазик кај авторите од XIX век

Македонскиот јазик кај авторите од XIX век
Првите македонски просветители

Да се потсетиме...
Во која група јазици спаѓа македонскиот јазик?
- Индоевропско семејство на словенски јазици - јужна група.
Појава на првите македонски автори
Во почетокот на XIX век македонскиот народ сеуште живеел во рамките на Отоманската Империја, но тоа е и периодот кога започнало будењето на свеста на народот за културата и јазикот – културната преродба. Народниот јазик започнува да се применува на местото на црковнословенсиот.
Појава на првите македонски автори – Јоаким Крчовски и Кирил Пејчиновиќ кои печателе книги со религиозна (црковна) содржина на народен јазик со цел да им бидат разбирливи на читателите.

Јоаким Крчовски
Првиот македонец кој пишувал и печател книги на народен јазик, а притоа ги употребувал североисточните македонски говори, со примеси на западно македонските говори
Содржината на неговите книги (вкупно пет) е со религиозен (црковен) карактер со упатства за народот од областа на религијата - ширење на христијанскиот морал.

„Видиш ли колку зла од едно зло? Видиш ли што работи завист? Видиш ли како дјавол се наситол на сичко големо зло, ненаситное свое намерение? Видиш ли до дека дошла завист, Исполнила и тако все това отступление... Завист не е друго што, салт на срце печал, жалба.“

Кирил Пејчиновиќ
Еден од првите учители и просветители во Македонија
Бил калуѓер и започнал со пишување додека престојувал во Марковиот манастир (близу Скопје)
Содржината на неговите книги (вкупно две) е исто така со религиозен (црковен) карактер и истите се пишувани на народен говор, поточно тетовски говор.

Со кој јазик започнува историјата на македонскиот?
-
Со прасловенскиот јазик кој немал писмо, па затоа и немаме точни податоци каков бил тој. Но, врз основа на тој јазик, а особено врз основа на говорот на Словените кои живееле во околината на Солун е создаден првиот писмен словенски јазик -
старословенски јазик.
Која е првата македонска азбука? -
Првата словенска азбука е глаголицата, а подоцна е создадена и кирилицата.

Извадок од „Различна
поучителна наставленија“
од Јоаким Крчовски

„И поп ако ти речет да ти запишем хамајлија, да не го веруаш, тој те лажет за пари: једни гледам и од хоџа писмо узеле – окојание. Тој ли те чува? Тој не можеше ни своата челад да дочува, тако кога им дојде смрта изумреа.“

Извадок од „Огледало“
од Кирил Пејчиновиќ
Full transcript