Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Ý NGHĨA HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC TƯ BẢN

No description
by

Trang Nguyễn

on 13 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Ý NGHĨA HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC TƯ BẢN

Ý NGHĨA HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA VÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
KHÁI NIỆM
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
GIÁ TRỊ THẶNG DƯ
Là một bộ phận của giá trị mới
dôi ra ngoài giá trị sức lao động do công nhân làm thuê tạo ra
bị nhà tư bản chiếm không

TƯ BẢN
mang lại giá trị thặng dư
bóc lột lao động không công của công nhân làm thuê
HỌC THUYẾT
GIÁ TRỊ THẶNG DƯ
"hòn đá tảng" trong toàn bộ lý luận kinh tế của C. Mác
được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu nền kinh tế sản xuất hàng hoá
BÓC LỘT
chiếm đoạt không bồi thường thành quả lao động
MỤC ĐÍCH
giá trị thặng dư
PHƯƠNG THỨC
Vốn
Tư liệu sản xuất
Sức lao động
Đặc điểm
Công nhân làm việc dưới sự kiểm soát của nhà tư bản
Sản phẩm tạo ra thuộc sở hữu của nhà tư bản
Quá trình
Phương pháp
Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối
Sản xuất giá trị thặng dư tương đối
Tái sản xuất mở rộng
Giá trị thặng dư siêu ngạch
Chỉ có lao động của công nhân làm thuê mới tạo ra giá trị thằng dư cho nhà tư bản
Ý NGHĨA
Sản xuất giá trị thặng dư
Quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản
Cơ sở của sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa tư bản
Quyết định các mặt chủ yếu, các quá trình kinh tế chủ yếu của chủ nghĩa tư bản
Động lực vận động, phát triển của chủ nghĩa tư bản
Làm sâu sắc mọi mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản
Học thuyết giá trị thặng dư
Vạch trần bản chất bóc lột của tư bản chủ nghĩa
Công nhận những công lao to lớn của chủ nghĩa tư bản
Giá trị thặng dư
Giá trị sản phẩm thặng dư
Tiền công
được tính theo giờ làm việc
Hạn chế sự bóc lột
Ý NGHĨA
Kế thừa để áp dụng vào nền kinh tế nhiều thành phần, vận động theo cơ chế
thị trường, có sự quản lí của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa
THUẾ
Nhân dân nộp thuế cho Nhà nước cũng chính là phục vụ cho lợi ích của nhân dân
Mức giá cả hàng hoá do thị trường tự điều phối
CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE !
Full transcript