Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Odprawa roczna 2016 - KMP Legnica

No description
by

KMP Legnica

on 26 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Odprawa roczna 2016 - KMP Legnica

STAN BEZPIECZEŃSTWA
W ROKU 2016

STATYSTYKA SŁUŻBY RUCHU DROGOWEGO
WSZCZĘTE POSTĘPOWANIA
Marzec, 2017
ZAMIERZENIA NA 2015 ROK
ZAMIERZENIA NA 2015 ROK
W ZAKRESIE SŁUŻBY KRYMINALNEJ
Wzrost efektywności rozpoznania i zwalczania przestępczości związanej z handlem ludźmi (prostytucja, żebractwo, wykorzystywanie osób w charakterze tzw. „słupów”).

Poprawa skuteczności pracy operacyjnej w wykrywaniu przestępstw, wzrost ilości wszczęć postępowań na materiałach operacyjnych, poprawa ilości i jakości uzyskanych informacji.

Skuteczne zwalczanie przestępczości związanej z działalnością pseudokibiców, w tym przestępczości narkotykowej i tzw. przestępstw z nienawiści.

Zwiększenie skuteczności rozpoznania i zwalczania przestępczości związanej z kradzieżami pojazdów, obrotem częściami samochodowymi pochodzącymi z kradzieży, w tym również zgłoszeniami o kradzieży pojazdu w celu wymuszenia odszkodowania.

ZAMIERZENIA NA 2015 ROK
W ZAKRESIE SŁUŻBY PREWENCYJNEJ
Ograniczenie dynamiki zdarzeń w obszarach najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa.

Działania prewencyjne ukierunkowane na ochronę osób starszych i nieporadnych życiowo oraz narażonych na przemoc w miejscu zamieszkania.

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez ukierunkowanie działań na niechronionych uczestników oraz zwalczanie agresywnych zachowań na drogach.

Uczestnictwo w debatach społecznych jako platformy wymiany informacji z mieszkańcami powiatu legnickiego.

Zapewnienie szybkiej reakcji na zdarzenia zaistniałe na terenie miasta i powiatu.

Prawidłowe zabezpieczenie imprez masowych oraz przejazdów kibiców przez teren powiatu.


ZAMIERZENIA NA 2015 ROK
W ZAKRESIE LOGISTYKI
Zewnętrzna modernizacja budynku KMP przy ul. Asnyka 5 w Legnicy,

Uruchomienie aplikacji pozwalającej na wymianę danych pomiędzy jednostkami policji województwa dolnośląskiego a sądami województwa dolnośląskiego,

Modernizacja budynku Wydziału Prewencji przy ul. Staffa 2 w Legnicy łącznie z przeznaczeniem pomieszczeń na Policyjną Izbę Dziecka,

Uruchomienie na terenie garnizonu dolnośląskiego aplikacji do elektronicznej obsługi nakazów doprowadzeń,

Współdziałanie z Urzędem Miasta w Legnicy przy wdrażaniu inwestycji związanej
z uruchomieniem monitoringu miejskiego,

Dalsza rozbudowa aplikacji e-komenda na terenie garnizonu dolnośląskiego,

Poprawa warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników Policji.

PION KRYMINALNY
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W LEGNICY

PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE
SKUTECZNOŚĆ
KRADZIEŻ MIENIA
USZKODZENIE MIENIA
KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM
KRADZIEŻ SAMOCHODU
ROZBÓJ, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE
BÓJKI I POBICIA
SIEDEM PODSTAWOWYCH KATEGORII
PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA
PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA
(kradzież z włamaniem, kradzież, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie mienia, rozbój, kradzież samochodu, bójka i pobicie)
Bójka i pobicie
SŁUŻBA PREWENCYJNA
I
SŁUŻBA RUCHU DROGOWEGO

MIERNIKI KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
MIERNIK NR 6
W 2016 r. wykonano
21182
służby to jest o
110
służb więcej od zakładanej ilości.
MIERNIK NR 5
Ilość debat społecznych zrealizowanych
przez policjantów KMP w Legnicy
Próg satysfakcji : 3

Realizacja :
3
Miernik osiągnięty
MIERNIK NR 8
Liczba procentowa udziału policjantów ruchu drogowego skierowanych bezpośrednio na drogę
Próg satysfakcji : 59,04

Stopień realizacji :
50,58%
Miernik nieosiągnięty
MIERNIK NR 10
Stosunek ilości wykroczeń popełnionych przez pieszych do ogółu ujawnionych wykroczeń w odniesieniu do ilości wypadków drogowych, gdzie sprawcą jest pieszy do ogólnej liczby wypadków drogowych.
Próg satysfakcji :
>0

Stopień realizacji :
0,78%
Miernik osiągnięty
STATYSTYKA SŁUŻBY PREWENCJI
INNE CZYNNOŚCI SŁUŻBY PREWENCYJNEJ
ZATRZYMANIA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
KRYMINALNYCH I NIETRZEŹWYCH KIERUJĄCYCH
Dynamika NGU 96%
REALIZACJA SŁUŻB PATROLOWYCH
ZATRZYMANIA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW KRYMINALNYCH
Dynamika NGU 98%
ZATRZYMANIA OSÓB POSIADAJĄCYCH ŚRODKI ODURZAJĄCE
Zrealizowano wspólnych służb ze Strażą Miejską –
107

Zrealizowano wspólnych służb ze Strażą Leśną, Strażą Rybacką –
20

Zrealizowano wspólnych służb z SOK –
33

Zrealizowano wspólnych służb ze Strażą Graniczną –
28

Ilość służb SPPP w Legnica na terenie działania KMP w Legnicy :
Służb patrolowych –
2229ZDARZENIA DROGOWE
NIETRZEŹWY KIERUJĄCYCH
ZDARZENIA DROGOWE
OSADZENI W PDOZ KMP LEGNICA
W LATACH 2010-2016
W Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych KMP Legnica osadzono
1976
zatrzymanych, w tym
171
osób doprowadzonych do wytrzeźwienia
ZABEZPIECZENIA IMPREZ MASOWYCH

W 2016 roku funkcjonariusze KMP w Legnicy zabezpieczyli:
36
imprez masowych, w tym :
16
meczów piłki nożnej (4 o podwyższonym ryzyku dla bezpieczeństwa)
13
meczów piłki ręcznej
7
imprez artystyczno- rozrywkowych

Dodatkowo zabezpieczono :
- Zgromadzenia i protesty społeczne –
29
- Przejazdy kibiców –
42

Ilość zaangażowanych policjantów –
1392
Koszty zabezpieczeń:
238.744


MIERNIK NR 7 – czas reakcji na zdarzenie
Interwencje PILNE

7
minut,
32
sekund
(średnia woj. dolnośląskiego 9 minut 11 sekund)

Interwencje ZWYKŁE

11
minut,
36
sekund
(średnia woj. dolnośląskiego 12 minut 36 sekund)

PREWENCJA KRYMINALNA
LOGISTYKA
STAN DYSCYPLINY
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LEGNICY
ZATRUDNIENIE FUNKCJONARIUSZY
W LATACH 2011-2016
DAROWIZNY I NIEODPŁATNE
PRZEKAZANIE
MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL.STAFFA
DAROWIZNA MIASTA CHOJNÓW
ORAZ GMINY CHOJNÓW
ZAMIERZENIA NA 2017 ROK
ZAMIERZENIA NA 2017 ROK
W ZAKRESIE SŁUŻBY KRYMINALNEJ
Zwiększenie skuteczności w zakresie mienia zabezpieczanego osobom podejrzanym
w postępowaniach prowadzonych przez Policję;

Utrzymanie wysokiej efektywności w zakresie wartości mienia odzyskanego
w prowadzonych postępowaniach, szczególnie w przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie;

Wzrost skuteczności w zwalczaniu przestępczości gospodarczej, szczególnie
w obszarach dotyczących podatku od towarów i usług VAT, podatku akcyzowego, przestępstw na szkodę interesu Unii Europejskiej oraz przestępstw dotyczących zamówień publicznych pracy wykonanej;

Poprawa skuteczności w zakresie poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania (szczególnie osób poszukiwanych listami gończymi);

Utrzymanie wysokiej skuteczności w 7 wybranych kategoriach przestępstw, poprawa w zakresie przestępczości rozbójniczej oraz bójek i pobić.


ZAMIERZENIA NA 2017 ROK
W ZAKRESIE SŁUŻBY PREWENCYJNEJ
Ograniczenie dynamiki zdarzeń w obszarach najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa,

Działania prewencyjne ukierunkowane na ochronę osób starszych i nieporadnych życiowo oraz narażonych na przemoc w miejscu zamieszkania,

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez ukierunkowanie działań na niechronionych uczestników oraz zwalczanie agresywnych zachowań na drogach,

Zapewnienie szybkiej reakcji na zdarzenia zaistniałe na terenie miasta i powiatu,

Prawidłowe zabezpieczenie imprez masowych oraz przejazdów kibiców przez teren powiatu,

Uczestnictwo w debatach społecznych jako platformy wymiany informacji z mieszkańcami powiatu legnickiego.
ZAMIERZENIA NA 2017 ROK
W ZAKRESIE LOGISTYKI
planowane otwarcie Izby Dziecka, Wydziału Ruchu Drogowego, Wydziału Prewencji oraz Wydziału ds. Nieletnich i Patologii w nowym budynku KMP Legnica przy ul. Staffa 2;

kompleksowe wyposażenie w sprzęt Wydziałów Komendy Miejskiej Policji w Legnicy przy ulicy Staffa 2 w Legnicy;

przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb Wydziału Prewencji KMP w Legnicy przy ul. Asnyka 5;

modernizacja stanowiska kierowania KMP w Legnicy;

współpraca z lokalnymi samorządami w zakresie współfinansowania zakupu pojazdów służbowych oraz sprzętu.
2017
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
CZYNY STWIERDZONE
POPEŁNIONE PRZEZ NIELETNICH
(WYBRANE KATEGORIE)
WSKAŹNIK DYNAMIKI POSZUKIWAŃ
PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA
HANDEL NARKOTYKAMI
ZAGINIĘCIA OSÓB
NIEBIESKA KARTA
Liczba wypełnionych formularzy Niebieskiej Karty – 297
w tym:
na terenie miasta - 241
na terenie gmin – 56

Liczba zatrzymanych osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosując przemoc – 99

Liczba osób doprowadzonych do Miejskiej Izby Wytrzeźwień lub do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych celem wytrzeźwienia wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc – 99

Miernik: procentowy udział liczby zatrzymanych lub doprowadzanych w celu wytrzeźwienia w związku z przemocą w rodzinie w ogólnej liczbie osób wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie.

SESPol III/8

Miernik do osiągnięcia w 2015r. – 42,5%
Miernik osiągnięty przez KMP w Legnicy na poziomie –
54,8%

Miernik osiągnięty
Dynamika NGU 104%
SZKOLENIA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ
Z POWIATU LEGNICKIEGO W RAMACH PROGRAMU PN. "ALFA"
Liczba osób poszukiwanych listami gończymi na dzień :
1.01.2016 –
284
31.01.2016 –
284
Liczba zatrzymanych osób poszukiwanych listami gończymi w 2016r. -
185
Kradzież i kradzież z włamaniem
Przestępstwa narkotykowe
Rozbój, wymuszenie rozbójnicze
ZREALIZOWANE ZATRZYMANIA OSÓB POSZUKIWANYCH LISTAMI GOŃCZYMI
PREWENCJA TEATRALNA
PROFILAKTYKA A TY
DZIEŃ DZIECKA
Wyróżnienie za pracę na rzecz dzieci przez TPD – „Nade wszystko Dziecko”
WAKACJE Z MUSZKIETERAMI
Ilość służb patrolowych i obchodowych realizowanych
przez policjantów KMP w Legnicy
PROCENTOWY UDZIAŁ SŁUŻB
NA POSZCZEGÓLNYCH ZMIANACH
Średni dobowy ruch roczny - liczba pojazdów silnikowych przejeżdżających przez dany przekrój drogi w ciągu 24 kolejnych godzin, średnio w ciągu jednego roku.
W tym wszczęte na materiałach operacyjnych:
- 84 gospodarcze

PRZESTĘPCZOŚĆ KORUPCYJNA
UDZIAŁ PROCENTOWY CZYNÓW NIELETNICH WNIP
W STOSUNKU DO CZYNÓW NIELETNICH
W KRAJU I WOJEWÓDZTWIE
REALIZACJA MIERNIKÓW KGP
REALIZACJA MIERNIKÓW KGP
REALIZACJA MIERNIKÓW KGP
REALIZACJE
Hotelowi włamywacze zatrzymani
W marcu 2016 r. funkcjonariusze Wydziału dw z Przestępczością p-ko Mieniu w ramach realizacji sprawy operacyjnej udowodnili 4 mężczyznom dokonanie włamań do kilkudziesięciu pokoi hotelowych na terenie 3 województw (dolnośląskiego, śląskiego, lubuskiego).
Sprawcom przedstawiono łącznie 35 zarzutów dokonania włamań i zaboru mienia na szkodę wielu pokrzywdzonych i po przeprowadzeniu czynności dowodowych skierowano do Sądu akt oskarżenia.
REALIZACJE
Korupcyjne przestępstwa udaremnione
Funkcjonariusze Wydz. dw. z PG KMP
w Legnicy w wyniku pracy operacyjnej ustalili, iż sprawca prowadząc działalność gospodarczą dokonywał poświadczeń nieprawdy wystawiając faktury VAT dokumentujące nie zaistniałe transakcje gospodarcze, czym działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
W konsekwencji spowodowało to wyłudzenie z Budżetu Państwa łącznej kwoty ponad 2 mln. 600 tys. zł. Podejrzanemu przedstawiono łącznie 415 zarzutów - o czyny z art. 271 par 1 i 3 KK w zw. z art 64 par 1 KK w zw. z art 65 par 1 KK.

REALIZACJE
Narkotyki w rękach Policji
Funkcjonariusze Zespołu dw. z Przestępczością Narkotykową Wydziału d/w z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu KMP
w Legnicy wraz z Funkcjonariuszami Wydziału Przeciwko Mieniu KMP w Legnicy przeprowadzili realizację sprawy operacyjnej
w trakcie, której dokonali zatrzymania 2 mężczyzn, którzy posiadali w wynajmowanym mieszkaniu środki odurzające w postaci marihuany o łącznej wadze 865,68 grama netto.

Następnie w trakcie dalszych czynności, w kolejnym mieszkaniu użytkowanym przez zatrzymanych ujawnili profesjonalną linię produkcyjną konopi indyjskich innych niż włókniste. Zabezpieczono 528 sztuk sadzonek konopi w różnym stadium rozwoju oraz ujawniono 193,1 grama netto gotowego suszu marihuany. Łącznie zabezpieczono 1056 grama marihuany. Sąd Rejonowy w Legnicy na wniosek Wydziału dw. z PPŻiZ KMP w Legnicy wobec w/wym. zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.
MIERNIK nr 3
Wartość mienia zabezpieczonego u podejrzanych w postępowaniach prowadzonych przez Policję w przeliczeniu na jednego policjanta służby kryminalnej
MIERNIK nr 4
Wartość mienia odzyskanego w postępowaniach prowadzonych przez Policję w przeliczeniu na jednego policjanta służby kryminalnej
MIERNIK nr 5
Skuteczność zwalczania przestępczości narkotykowej
MIERNIK monitorowany nr M5
Skuteczność zwalczania przestępczości gospodarczej (VAT, akcyza, na szkodę UE, zamówienia publiczne)
MIERNIK nr 9
Skuteczność poszukiwań osób zaginionych
MIERNIK nr 10
Skuteczność poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości
MIERNIK nr 8
Wskaźnik wykrywalności 7 wybranych rodzajów przestępstw pospolitych
ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ NA 10 TYS. MIESZKAŃCÓW
W 7 PODSTAWOWYCH KATEGORIACH
(kradzież z włamaniem, kradzież, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie mienia, rozbój, kradzież samochodu, bójka i pobicie)
UJAWNIONE WYKROCZENIA
ILOŚĆ ZDARZEŃ
NA POSZCZEGÓLNYCH ZMIANACH
WYNIKI
WYBRANE ZATRZYMANIA
W dniu 24.01.2016 roku f-sze Wydziału Prewencji w trakcie przeprowadzania interwencji przy ul. II AWP wyczuli woń marihuany. Funkcjonariusze ustalili mieszkanie skąd pochodził zapach, następnie dokonali zatrzymania dwóch mężczyzn, w których mieszkaniu ujawniono 306 gram marihuany, sprzęt do ważenia
i porcjowania narkotyku.


W dniu 23.12.2016 roku f-sz Wydziału Prewencji w dniu wolnym od służby zauważył dwóch mężczyzn, którzy notowani byli jako osoby mogące dokonywać włamań do pojazdów i piwnic na terenie Legnicy. Funkcjonariusz widząc jak osoby te dokonują włamania, natychmiast skontaktował się z patrolem wywiadowczym pełniącym służbę. Obu mężczyzn zatrzymano w bezpośrednim pościgu. W trakcie dalszych wykonywanych czynności zatrzymani przyznali się do 24 włamań na terenie Legnicy.W dniu 05.02.2016r. funkcjonariusze Wydziału Prewencji zatrzymali dwóch sprawców włamania do mieszkania przy ulicy Gwiezdnej. Sprawcy dokonali kradzieży mienia
o wartości 17 tys zł. Zatrzymani są mieszkańcami terenu Lubina. Skradzione mienie odzyskano w całości.KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA
KMZB została wdrożona na terenie dolnegośląska 5 października 2016 r.
Koordynator lokalny KMP Legnica, podkom. Grzegorz Kozłowski stworzył moduł elektronicznego obiegu Kart Weryfikacji Zagrożenia, który funkcjonuje na terenie całego garnizonu dolnośląskiego.

W tym wszczęte na materiałach operacyjnych:
- 59
ZATRUDNIENIE
PRACOWNIKÓW CYWILNYCH
W LATACH 2011-2016
STAN DYSCYPLINY
W LATACH 2014-2016
SCENARIUSZ
odprawy rocznej Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, która odbędzie się
31 stycznia 2017 r. - początek odprawy godz. 12.30
Full transcript