Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tekniikan tarinamatolla - Toimintaohje

Toimintaohje Tekniikan tarinamatolla vieraileville ryhmille.
by

Marianna K

on 16 July 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tekniikan tarinamatolla - Toimintaohje

Toimintaohjeet
Ennakkotehtävät
Viritellään ajatuksia tekniikasta ja museosta
Työstetään päiväkodissa/koulussa keskustellen tai leikkien sekä piirtäen
Jokainen valitsee kotoaan tekniseksi katsomansa esineen, jonka haluaisi sijoittaa museoon
Ideoita projektin jatkamiseen
Kerrataan opittua ja rakennetaan ryhmälle konkreettinen muisto Tarinamatto -projektista
Aiheena tallentaminen ja tiedottaminen
Tekniikan Tarinamatolla
Kohderyhmä:

Esikoululaiset ja alkuopetuksen ryhmät
Matolle mahtuu noin 10 lasta.
Kesto evästauon kanssa n. 2 h

Kokonaisuus jakaantuu kolmeen osaan:
1) ennakkotehtävään
2) tuokioon Tarinamatolla
3) vapaaehtoisiin jatkotehtäviin.
1) Keskustellaan mitä kaikkea “tekniikka” voi tarkoittaa ja kuinka se näkyy arjessa. Mitä sinulle tulee mieleen sanasta tekniikka? Mitä tekniikka on?
2) Keskustellaan siitä mikä on “museo” ja mahdollisista museokokemuksista. Mikä museo on?
3) Millaisen teknisen esineen sinä haluaisit sijoittaa museoon?

VINKKEJÄ! Keskustelun ohella voit soveltaa esimerkiksi jotakin leikkiä tekniikka- ja museoajatusten käsittelemiseen! Ajatusten virittämiseksi voi hyvin tuoda tekniikkaa tutkittavaksi. Olennaista eivät ole “oikeat vastaukset” vaan ajatusten herättely!
Tekniikan tarinamatolla
Tekniikan Tarinamatolla -tuokio
Jatketaan tekniikkaan ja museoon tutustumista Tarinamatolla
Tuokio tapahtuu Tekniikan museon työpajaohjaajan johdolla
Tuokion kesto yhteensä n. 2h, joka sisältää n. 15 min (eväs)tauon osioiden välissä
Toimintaohje päiväkodille/koululle
Tehtävän lopuksi annetaan lapsille tehtäväksi etsiä kotoa sellainen tekniseksi katsomansa esine, jonka haluaisi sijoittaa museoon. Myös opettaja tekee tämän tehtävän! Kunkin lapsen oma “museoesine” otetaan Tarinamatto-päivänä mukaan ryhmän oman museon rakentamista varten! HUOM! Omat esineet eivät jää Tarinamatolle.
Askarrellaan nimilaput Tarinamatto-tuokiota varten. Nimilappuun piirretään jotakin tekniikkaan tai museoon liittyvää ja kirjoitetaan oma nimi. Piirtämistä voidaan jatkaa isommille papereille. Piirtää voi esimerkiksi niitä esineitä ja asioita, jotka ovat edeltävässä keskustelussa tulleet mieleen. Myös omiin keksintöihin on hyvä kannustaa!

Nimilaput ja kuvat otetaan mukaan Tarinamatolle.
Oma esine
Piirtäminen
Keskustelu/leikki:
Tutustutaan ennakkotehtävänä työstettyihin nimilappuihin ja niissä esiintyvään tekniikkaan/museoajatuksiin
Syvennetään ymmärrystä tekniikan ja esineiden olemuksesta sekä museosta toiminnallisten tehtävien ja virike-esineiden avulla
Teemoina mm: esineiden käyttötarkoitukset, muutos, erilaiset arvot, materiaalit ja uudet keksinnöt
Osa 1. (n. 1h)
Näkökulmia tekniikkaan ja museoesineisiin
Luodaan Tarinamatolle ryhmän oma Teknillinen Tulevaisuusmuseo lasten mukanaan tuomista esineistä
Esineet esitellään, yhdistellään näyttelykokonaisuudeksi ja asetellaan maton näyttelytilaan
Valmis näyttely nimetään ja esitellään, valaistaan, tallennetaan ja lopuksi puretaan
Osa 2. (n. 45 min)
Oman museon rakentaminen
Koostetaan projektin aikana syntyneestä materiaalista: lasten piirrustukset, omasta näyttelystä ja esineistä otetut valokuvat sekä kirjatut pohdinnat
Lisämateriaalia voi tuottaa esim. sadutus- ja/tai piirustustehtävillä
Tarinamaton antia voi myös koota kirjaamalla keskustellen ylös lasten ajatuksia museosta ja tekniikasta projektin jälkeen: ovatko ajatukset muuttuneet?
Kirja, kuvakollaasi tai näyttely
Full transcript