Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hátrányos helyzetű gyermekek jövőképe és munkaérdeklődése a középiskola-választás időszakában

No description
by

Erika Drótár

on 28 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hátrányos helyzetű gyermekek jövőképe és munkaérdeklődése a középiskola-választás időszakában

Hátrányos helyzetű gyermekek jövőképe és munkaérdeklődése a középiskola-választás időszakában
Debreceni Egyetem
Készítette:
Drótár Erika
III. éves
Óvodapedagógus szak

Témavezető:
Dr. Molnár Balázs

Adjunktus

2015
Helymeghatározás
Megyejellemzők:
60% hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű
tartósan munkanélküliek (teljes népesség 7,6 %-a)
8,5 % cigány nemzetiségű
Településjellemzők:
romák 15% fölötti aránya
a nagycsaládosok száma
a munkanélküliek aránya
a közfoglalkoztatottak átlag feletti aránya

Az intézmények kiválasztása
Mérőeszköz

25 zárt kérdés
Kérdőív
3 nyílt kérdés
Iskolához való pozitív és negatív viszony
Jövőelképzelés
Személyes alapadatok
Családi háttér
Érdeklődés, jövőelképzelés
Pályaválasztás
Super munkaérték
(4 kategória, 12 állítás)
MÉK
(50 alkérdés)
A hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulása elsősorban a szakiskolai végzettség megszerzésére irányul.
A hátrányos helyzetű tanulóknak a pályaválasztással kapcsolatban kevesebb információszerzési lehetőségük van, mint a nem hátrányos helyzetű társaiknak.
A hátrányos helyzetű tanulók jövőképében és munkaértékeiben jelentősebb szerepet kap az anyagi biztonság megteremtése, mint a nem hátrányos helyzetű társaik esetében.
A hátrányos helyzetű tanulók körében a társas érdeklődés erősebben fog megjelenni a munka érdeklődés körében, mint a nem hátrányos helyzetű társaiknál.
Hipotézisek
Eredmények
Téma aktualitása, jelentősége
A vizsgálat helyszínei

Középiskolai pályaválasztás
Gyermekek közötti különbségek
Család és iskola nyelvhasználata
Integráció, esélyegyenlőség
Jövőelképzelést befolyásoló tényező:
a gyermek családi helyzete
A család információs és kapcsolati hiánya
Egyéb eredmények
A hátrányos helyzet kritériumai
a vizsgálatban alkalmazott metodika alapján
Felhasznált szakirodalmak
1. Andorka Rudolf (2006):
Bevezetés a szociológiába
. Osiris kiadó, Budapest
2. Barkó Endre (2006):
Pályapedagógia
. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest.
3. Bathó Edit, Fejes József Balázs (2013):
A többségi hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű 8. évfolyamos tanulók jövőképe
. Iskolakultúra. 23. 7-8. sz. 3-16.
4. Gibáné Orsós Erzsébet (2004):
A hátrányos helyzetről
. Tudás menedzsment 7. 2. sz. 75-81.
5. Habók Anita (2006):
Motiváció, tanulás és tanítás
. Iskolakultúra, 16. 2. sz. 137-140.
6. Józsa Krisztián, Fazekasné Fenyvesi Margit (2008): Tanulásban akadályozott gyermekek tanulási motivációja. In: Szabó Ákosné (szerk.): Tanulmányok a tanulásban akadályozottak pedagógiája és határtudományai köréből. Educatio, Budapest. 157–179.
7. Laczik Andrea (2002):
Gyerek, család, iskola
. Educatio, 11. 3. sz. 527-532.
8. Liskó Ilona (1998):
A pályaválasztás folyamata
. Iskolakultúra 8. 10. sz. 22-41.
9. N. Kollár Katalin, Szabó Éva (2004):
Pszichológia pedagógusoknak
. Osiris kiadó, Budapest.
10. Pintes Gábor (2010):
Eszménykép – érték – nevelés
. In: Karikó Sándor (Szerk.): A nevelés, mint érték. Áron Kiadó, Brozsek Kiadó, Budapest. 29-39.
11. Réger Zita (1990):
Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció – nyelvi hátrány
. Akadémia kiadó, Budapest.
12. Szilágyi Klára (2005): A fiatalok és felnőttek pályaorientációs és karrierépítési készségeinek szintje, fejlesztésének lehetőségei. Felnőttképzési Kutatási Füzetek, Nemzeti Felnőttképzési Intézet, Budapest.
13. Szilágyi Klára (2007): Munka-pályatanácsadás, mint professzió. Kollégium Kft. Budapest.
14. Várnagy Elemér, Várnagy Péter (2000): A hátrányos helyzet pedagógiája. Corvinus kiadó, Budapest. 17. 20.
15. Völgyesy Pál (1976): A pályaválasztási döntés előkészítése. Tankönyvkiadó, Budapest.
16. Zakar András (1988): Pályaválasztási elméletek. Tankönyvkiadó, Budapest.
stb.
A dolgozat felépítése
Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
Gyakorlati konzekvenciák
Felsőfokú végzettségek értékeinek, ösztöndíj lehetőségek bemutatása.
Információszerzési lehetőségek tekintetében az osztályfőnöki órákra, személyes informálásra kell helyezni a hangsúlyt.
Munkaérdeklődés: Munkamotiváció megjelenése az intézményekben.
Köszönöm a figyelmet!
Altruizmus
2/25
3/25
4/25
5/25
6/25
7/25
8/25
9/31
10/31
11/31
10/25
24/25
Forrás:
Központi Statisztikai Hivatal 2012
MTA TK gyerekesély kutató csoport 2012, 2013
13/25
1. A hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulása elsősorban a szakiskolai végzettség megszerzésére irányul.

1. Iskolaválasztási szándék
2. A hátrányos helyzetű tanulóknak a pályaválasztással kapcsolatban kevesebb információszerzési lehetőségük van, mint a nem hátrányos helyzetű társaiknak.
15/25
2. Információszerzési lehetőségek
3. A hátrányos helyzetű tanulók jövőképében és munkaértékeiben jelentősebb szerepet kap az anyagi biztonság megteremtése, mint a nem hátrányos helyzetű társaik esetében.

3. Anyagiasság megjelenése a diákoknál
4. A hátrányos helyzetű tanulók körében a társas érdeklődés erősebben fog megjelenni a munka érdeklődés körében, mint a nem hátrányos helyzetű társaiknál.
4. Társas, szociális érdeklődés
Diákok jövőelképzelése és szülők tanácsai közötti összefüggések aránya
12/25
14/25
16/25
17/25
18/25
19/25
23/25
Irányítás
Kreativitás
Anyagiak
21/25
22/25
Full transcript