Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pagsulat

No description
by

Ginelli Doctor

on 1 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pagsulat

Kinakailangang matutong magsulat ang isang tao upang lalo siyang maunawaan ng iba sa nais sabihin at nadarama. PAGSULAT Nakatutulong din sa isang tao upang maging isang mabuting tagapagsalita kung malinang ang kasanayan sa pagsulat ng mabuti. Ang pagsulat ay nagbibigay ng pagkakataon upang maiplano muna, maisaayos at mapabuti ang mga sasabihin. Ang paglinang ng mga ideya sa pangungusap at talata ay tinatawag na komposisyon. Kailangan ang masusing pagpili at pag-aayos ng mga ideya upang matamo ang layuning maging malinaw ang sulatin. KOMPOSISYON 1. Salita - Dapat piling pili, tiyak, wasto at angkop sa kaisipang nais ipahayag. Dapat ito'y malinaw at may wastong kahulugan. Magiging mabisa ang pagsulat kung gagamit ng tamang salita sa tamang panahon o pagkakataon. Tatlong Mahalagang Sangkap sa Pagbuo ng Komposisyon Meron itong tatlong mahalagang elemento Batayan ng Matagumpay na Pagsulat ng Komposisyon 1. Batas ng kaisahan Tuntunin sa Pagbuo ng Komposisyon Panimula Kahalagahan Sa pamamagitan ng pagsulat... 1. Ang mga tao sa iba't ibang lugar at panahon ay nagkakaunawaan at nagkakaisa. 2. Natututuhan ang kasaysayan ng isang lahi, paniniwala at matatayog na kaisipan ng mga ninuno at ang mga pagbabago at pagsulong ng isang bayan. 3. Ang iba't ibang tuklas sa agham ay naisusulat upang huwag mabaon sa limot o makalimutan. Sa pagsulat, ang isang babasahin sa tuluyan o isang pagpapahayag ay binubuo ng mga talata. TALATA - lipon ng pangungusap na lumilinang sa isang diwa o kaisipan na maaaring pasalita o pasulat. Dapat Isipin Bago Magsulat Ang pagsulat ay reaksiyong... 1. pangkomunikasyon sa pagbasa, obserbasyon o karanasan. Natural lang sa isang tao ang magbigay reaksiyon pagkatapos magbasa, mag-obsera at makaranas ng isang pangyayari. 2. pangkomunikatibo ng sumusulat upang mabigyan niya ng kahulugan at pagpapahalaga ang binasa, naooserbahan at naranasan dahil ibig niyang magkaroon ng kredibilidad ang kaniyang pagkatao sa paningin ng iba, 3. ng isang tao. Uri ng Pagsulat Kontroladong Pagsulat Binubuo ng mga gawain sa pagsulat na inihahanda ang mga magaaral upang paunlarin ang pagsulat ng mga pangungusap o talata na walang kamalian sa tulong ng iba't ibang pagsasanay. Pinatnubayang Pagsulat Karamihan ng mga ideya o konsepto na isusulat sa pagbuo ng isang kasanayan sa pagsulat ay nagmumula sa mga mag-aaral o sumulat. Malayang Pagsulat May proseso ang pagsulat na dumadaan sa isang siklo tulad ng: A. Sinimulan ang pagsulat
B. Maaaring baguhin ang pagsulat
C. Susulat muli hanggang mabuo ang sulatin 1. Nalilinang sa pagsulat ng komposisyon ang pagpapahayag ng mga ideya sa wasto at angkop na wika. Layunin 2. Napauunlad ang mga sangkap at mga kasanayang kailangan sa pagsulat ng wastong estruktura o kaanyuan at nilalaman. 2. Pangungusap - Mabuti ang pangungusap kung tinatanggap ng mambabasa nang buong-buo ang kaisipang nais ipahayag ng sumulat. Malinaw, ngunit malaman, naaayon sa kalakasan ng pagkabuo, nababagay sa mga pangyayari at magagandang pakinggan ang tinatawag na mabisang pangungusap. 3. Talataan - Nagtataglay ito ng isang pangunahing kaisipan, isang balangkas ng pagkabuo at isang masining na bisa sa mambabasa. Dapat ito'y buo na nililinang nang ganap, buong katiyakan at kalinawan ng mga takdang kaisipan at hindi nag-iiwan ng mga hindi masagot na tanong tungkol sa paksa. Dapat gawin para matamo ang kaisahan sa talataan: 1. Talakayin ang isang bagay lamang sa bawat takdang panahon.
2. Pagsama-samahin lahat ng bagay na dapat magkakasama. 3. Nauukol lamang sa pamaksang pangungusap ang lahat ng pangungusap sa talataan. Tatlong Elemento Nilalaman (paksa) Pagkakabuo (organisasiyon) Mekaniks Kailangan ang pagsulat nang maayos na mababasa ng lahat
Paglagay ng indensiyon at palugit
Wastong gamit ng bantas, salita, baybay at iba pa. Kahulugan Ang pagsulat ay... pagsalin sa papel ang nabuong salita, simbolo at ilustrado para maipahayag ang nasa isip prosesong sosyal o panlipunan, ang bunga ng interaksiyon sa sosyo-kultural na konteksto na nakaapekto sa pagkatuto ekstensiyon ng wika Iba't ibang kahulugan ng pagsulat Ayon sa dalubhasa, Ayon kay Peck at Buckingham, Ayon kay Lalunio, Panimula Dalawang bagay ang mabisang panimula: Kinukuha ang kawilihan at atensiyon ng mambabasa
Ipinaliliwanag kung bakit inaakit ng paksa ang mambabasa, kung paano ito may kinalaman sa buhay o ipinakikilala dito ang paksa ng komposisiyon Paraan ng pagsulat ng Panimula 1. Maaaring gumamit ng isang katarungan
2. Maaaring gumamit ng pangungusap na agaw pansin
3. Maaaring gumamit ng isang sipi
4. Maaaring gumamit ng pambungad na salaysay
5. Maaaring gumamit ng diyalogo o usapan
6. Maaaring banggitin sa simula ang kasaysayan o pangyayaring nasa likuran ng isang paksa
7. Maaaring gumamit ng isang makatas na pangungusap na kinapapalooban ng punong-diwa ng katha at nagbibgay-matuwid sa pagpapaliwang na susunod
8. Maaaring tahasang ilahad ang suliraning ipinaliliwanag. Gitna o Katawan Binubuo ng kaisipang palilitawin sa komposisyon
Pagbuo at pag-aayos ng detalye
Pag-iingat sa nauunang talataan at sa kasunod nito
Paggamit ng pananada at pag-ugnay tulad ng at, o, subalit, dapatwat, para, na nagsisilbing tulay upang mabilis makapunta sa mula sa isang pangungusap patungo sa susunod * Ang nag-uugnay sa dalawang talataan ay tinatawag na kasangkapan o paraan ng pagbabagong-kalagayan. Maaaring malagay ang mga ito sa malapit sa simula ng isang pangungusap at isang nauna rito Pangwakas Dapat isulat ang kailangang matanim sa isip o pinakamahalagang kaisipan upang manatili itong sariwa sa isip
Pinakamatatag at maliwanag na katayuan ng komposisyon
Nagbibigay ng pinakahuling pagkakataong makuha ang isang mabuting reaksyon mula sa mambabasa. Dapat Taglayin ng Isang Pangwakas na Talata 1. Nagbibigay konklusyon. Nararamdaman ng mambabasa
2. Kailangang maiwan sa mambabasa ang malinaw na pang-unawa na lalong namamayani sa komposisyon. Uri ng Pangwakas 1. Pag-uulit ng kaisipang nakapaloob sa isusulat para matanim sa isip ng mambabasa
2. Maaaring magiwan ng katanungan sa isip ng mambabasa
3. Maaaring magpahiwatig ng pasyang higit sa hinihingi ng simulang pagpapaliwanag
4. Maaaring gumawa ng isang panghuhula na nagpapahiwatig ng maaaring mangyari sa hinaharap na may kinalaman sa paksa
5. Maaaring sariwain ang suliraning binabanggit sa simula at sa gayo'y makalikha ng isang pagkakakilala, kaisahan at kabuuan ng paglalahad
6. Maaaring magwakas sa isang angkop na sipi sa isang akda na nasusulat sa tulo o tuluyan
7. Maaaring ulitin ang isang pangungusap o kawikaang ginamit sa paglalahat o ang pamagat Kailangang may kaugnay ang lahat ng detalye sa paksa ng komposisyon. 2. Batas ng Pagkakaungay -ugnay Lahat ng kaisipang magkakaungay ay pinagsasama-sama. Lahat ng pangunahing kaisipan sa komposiyon ay inaayos ayon sa karaniwan o makatuwirang kaayusan. Ang bawat hakbang na isinasagawa sa komposisyon ay tungo sa kahalagahan at kawilihan. 3. Batas ng Kawilihan Kailangang kawili-wili at kasiya-siya ang komposisyon dahil gumagamit ito ng tiyak at tunay na detalye nang buong laya. Lahat ng paksa ay magagawang kaakit-akit kung laging iisipin ang mambabasa. Pamagat Mahalaga ito sa isang komposisiyon. Ang paksa ay hindi kailangang maging pamagat. Maaaring hindi muna maglagay ng pamagat hanggang hindi pa natatapos ang pagsulat ng komposisyon. Katangian ng Pamagat Maikli
May kaangkupan
May karikitan
May orihinalidad UNA: Bago Sumulat Hakbang sa Pagsulat ng Komposisyon Naghahanda sa pagpili ng paksa, paglikha ng ideya at pagbuo ng ideya. IKALAWA: Pagsulat Pagbuo ng burador, pagtanggap ng pidbak at pagkakaroon ng pagsangguni IKATLO: PAGLALATHALA Malinis at pulido ang isinulat. Maaari na itong mailahad sa pamamagitan ng pagsasama bilang artikulo o produkto ng kabuuang pagsulat.
Tiyakin ang bawat bahagi ay magkakaugnay
Kapag binuo ang burador, tiyaking maayos ito
Tanggaping positibo ang lahat ng puna at mungkahi upang maging mahusay ang isinulat na komposisyon Uri ng Sulatin 1. Personal - Pansarili, impormal, walang balangkas
2. Transaksyunal - Pormal at maayos ang pagkakaayos. May layong pangkomunikasyon
3. Malikhaing Sulatin - Masining na paraan ng paglalahad. Kasama dito ang akdang pampanitikan
4. Akademik na Sulatin - Naglalaman ng paksang akademiko. Katulad ng pananaliksik, disertasyon, tesis, pamanahong papel at konseptong papel
5. Jornalistik - Balita, Editoryan at Lathalain Katangian ng Isang Mabuting Komposisyon 1. Kalinawan o kaangkupan sa pinaglalaanang mambabasa
2. Pangunahing kaisipan na karapat-dapat sa panahon at kaabalahang ibibigay nito sa sumulat at sa babasa
3. Kaisahan ng ideya at ng himig
4. Piling-pili, tiyak at tunay na detalye upang malinaw
5. Tunay, mapanlikha at orihinal ang paglalahad
6. Makatuwiran at mabisang pagkakaayos ng detalye
7. Pagkakaugnay-ungay ng bahagi at talataan
8. Makahulugang pangungusap na nagpapakita ng isipang nais ipabatid at madaling maunawaan
9. Maikli ngunit malaman
10. Pili ng salita, tiyak, wasto, pagbibigay ng angkop na paska, himig, estilo
11. Wastong gamit ng sangkap sa pagsulat o mekaniks
12. Angkop na pamagat. HANNEL PIMENTEL
WARREN GINETE
HARELLE COMIA
CINDY MANAPAT
MIGUEL TRINIDAD
GINELLI DOCTOR
Full transcript