Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Procedura wdrażania założeń Karty i Kodeksu w UJK

No description
by

Agnieszka Bygar

on 5 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Procedura wdrażania założeń Karty i Kodeksu w UJK

10.02. 2017
Działania podjęte do grudnia 2017 r.
Kodeksy Etyki
Kodeks Etyki Nauczyciela Akademickiego
Organizowane:
wspólnie przez różne działy administracji centralnej
we współpracy z instytucjami ogólnokrajowymi, np. NCN, KPK i inne
Proces wdrażania założeń Karty i Kodeksu w UJK
Kodeks Etyki Doktoranta UJK
Komisja powołana na mocy Zarządzenia Rektora
Komisja powołana na mocy decyzji władz prorektorskich
Szkolenia
Organizowanie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli akademickich wynika z zapisów Europejskiej Karty Naukowca: ppkt.
"Rozwój kariery zawodowej"
oraz
"Dostęp do szkoleń naukowych oraz możliwość stałego rozwoju zawodowego"
Podnosi poziom ugrantowienia
Budowanie nowych ścieżek kariery dla obecnych
i potencjalnych pracowników
rozpoczęcie konsultacji przez Komisje: marzec 2017
przewidywane zakończenie prac nad dokumentami: styczeń 2018
publikacja Kodeksów jako wewnętrznych aktów normatywnych
Seminarium "HR Excellence in Research"
6 grudnia 2017 r.

Działanie
Wykonawca
Publikowanie ofert pracy na portalu EURAXESS
Opracowanie Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego
Opracowanie Zasad postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych
Szkolenia
Opracowanie Kodeksu Etyki Doktoranta UJK
Komisja powołana przez Rektora
Doktoranci
różne działy administracji centralnej
Dział Kadr
Dział Kadr
Szkolenia
Kontakt
Agnieszka Bygar
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

agnieszka.bygar@ujk.edu.pl
41 349 73 39

http://www.ujk.edu.pl/dn/logo_hr_ver_pl.html

Anonimowe badanie ankietowe
+
RAPORT
Przykłady szkoleń i warsztatów:
Poszukiwanie partnerów zagranicznych dzięki CORDIS
Działania Marii Skłodowskiej-Curie w ramach Horyzontu 2020
ABC grantowania
Prawo autorskie dla pracowników uczelni wyższych
Jak poprawnie złożyć wniosek w konkursie MINIATURA?
Jak poprawnie złożyć wniosek w konkursie PRELUDIUM?
Budowanie kosztorysu w projekcie badawczym
Prawo zamówień publicznych w grantach
Full transcript