Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Багш мэргэжлийн тасралтгүй хөгжил

No description
by

tumurochir gantumur

on 19 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Багш мэргэжлийн тасралтгүй хөгжил

СУДАЛГААНД ХАМРАГДСАН ЗАРИМ УЛСЫН ТУРШЛАГА
БАГШ БОЛОВСРОЛЫН ТОГТОЛЦОО

ҮНДЭСЛЭЛ
СУДАЛГАА - БҮТЭЭГДЭХҮҮН - ҮР ДҮН
БАГШ МЭРГЭЖЛИЙН ТАСРАЛТГҮЙ ХӨГЖЛИЙН
ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ
БАГШИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ
ҮНДСЭН СУРГАЛТЫН БҮТЭЦ
1
2
3
СУРГУУЛЬД СУУРИЛСАН
Сургуулийн нийт багш нарын сургалт
Шинэ багшийн туршилтын сургалт
Дагалдуулан сургах
Хичээлийн ажиглалт хэлэлцүүлэг
Багшийн өөрийн үнэлгээ
Багшлах үйлийн судалгаа...гм

СУРГУУЛЬ ХООРОНДЫН ХАМТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
Бусад сургуульд айлчлах, туршлага судлах
Хурал зөвлөгөөнд оролцох
Бусад сургуультай хамтран сургалт, туршилт зохион байгуулах
Заадаг хичээлээрээ нэгдэх

БАГШИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ТАСРАЛТГҮЙ ХӨГЖЛИЙГ ХАНГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛБЭР
СУРГУУЛИЙН ХҮРЭЭНЭЭС ГАДУУРХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
ОН-ийн байгууллагаас зохион байгуулсан сургалт
Онлайн сургалтад хамрагдах
Солилцооны хөтөлбөрт хамрагдах
Мэргэжлийн ном зохиол, бүтээл судлах

ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТ:
Мэргэжлийн мэдлэг, ойлголт, чадварыг баяжуулах насан туршийн суралцах үйл

БАГШ МЭРГЭЖЛИЙН ТАСРАЛТГҮЙ ХӨГЖЛИЙН ЗАГВАР
БАГШ МЭРГЭЖЛИЙН ТАСРАЛТГҮЙ ХӨГЖИЛ:
ОЛОН УЛСЫН ЧИГ ХАНДЛАГА, ТУРШЛАГЫН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА

/МУБИС Гадаад хэлний тэнхмийн эрхлэгч Ц.Бурмаа (Ph.D) - баг/
БАГШ
МЭРГЭЖЛИЙН
ТАСРАЛТГҮЙ
ХӨГЖИЛ

ОЛОН УЛСЫН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА, ТУРШЛАГА
2
НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ-
ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ
1
БАРИМТАЛЖ БУЙ
БОДЛОГО-ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
3
ДҮГНЭЛТ, ЦААШИД
АНХААРАХ АСУУДАЛ
4
Боловсролын
чанарт ахиц, өөрчлөлт гарах 3-р үе шат
Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх
багшийн мэргэжил,
ур чадвар, хандлага төлөвших
2-р үе шат
Багш ажлын байрандаа хөгжих орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх
1-р үе шатБАГШИЙН ХӨГЖИЛД - МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ
urchadvar.itpd.mn
itpd.mn
teacher.sur.mn
esurgalt.itpd.mn
/Бааз суурь/

shalgalt.itpd.mn
el.itpd.mn
Full transcript