Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

La geosfera

No description
by

ktulu lado oscuro

on 23 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of La geosfera

1. L'estructura de la geosfera
2. Geodinàmica interna. Les plaques litosfèriques
La interacció entre plaques origina deformacions en el relleu, el vulcanisme i la sismicitat.
3. Balanç energètic de la Terra
En la superfície terrestre conflueixen la seua
energia interna
i l'
energia solar
.
La geosfera
Estructura i dinàmica interna

Índex
1. L'estructura de la geosfera
2. Geodinàmica intrena. Les plaques litosfèriques
3. Balanç energètic de la Terra
4. El vulcanisme
5. El risc volcànic
6. Previsió, prevenció i predicció del risc volcànic
7. La sismologia
8. El risc sísmic
9. Previsió, prevenció i predicció del risc sísmic
10. Els riscos volcànic i sísmic en Espanya
11. Possibles preguntes PAU
12. Temes d'actualitat
La geosfera és un dels subsistemes de la Terra.
Escorça
: capa rocosa prima i sòlida. (oceànica i continental)
Mantell
: format per peridotita.
Nucli
: metàl·lic, 80% ferro.
La litosfera
És la capa sòlida , rígida i fràgil més exerna de la geosfera. Comprén l'escorça i els primers quilòmetres del mantell.

Litosfera continental
Litosfera oceànica
2.1. La dinàmica de la litosfera
Les corrents de convecció que mouen les plaques estàn formades per roques (plomalls tèrmics).

Els plomalls causen un punt calent en l'escorça continental que formara fractures (rifts) amb vulcanisme.

Si el rifting continua pot formar-se un oceà originant una dorsal oceànica.

La litosfera oceànica pot subduir davall del mantell i formar una zona de subducció.
2.2. Moviments relatius en les vores de plaques
Les plaques es poden empènyer ( vores convergents), allunyar-se (vores divergients) o lliscar-se (vores conservatives o transformants)
2.2.1. Vores convergents
2.2.2. Vores divergents
2.2.3. Vores conservatives o transformants
L'energia interna manté en convecció el mantell i el nucli i es manifeste en l'exterior de diferents maneres.
És gran part energia residual de la seua formació (impactes de meteorits, decantació del ferro del nucli i desintegració d'elements radiactius).
4. El vulcanisme
Consisteix en l'expulsió a l'exterior del magma (roques foses i gasos dissolts)
Magama
basàltic
: fluid, activitat hawaiana i fisural

Magma
adesític
: viscós, activitat estromboliana i pliniana

Magma
granític
: molt viscós, activitat pliniana i explosiva


4.1. Activitat volcànica i tipus
Hawaiana
Estromboliana
Pliniana
Explosiva o freatomagmàtica
Kilauea, Hawaii
Stromboli, Sicilia
Vesubio, Italia
Illa Tongatapu , Pacífic
5. El risc volcànic
Injecció de cendres i aerosols a l'atmosfera
Colades de lava
Caiguda de piroclastos
Colapse i allaus
Lahars
Moviments de vessant
Emanació de gasos
Núvols ardents
Terratrèmols
6. Previsió, prevenció i predicció del risc volcànic
Previsió
: evaluar la perillositat del volcà.

Prevenció
: adoptar mesures preventives.

Predicció
: saber amb antelació els possibles dañs col·laterlas.
Ordenar el territori
Normes de ressitència dels edificis
Obres de rectificació de lahars
Plans de evacuació
Informar a la població de com actuar
Mesures preventives
7. La sismologia
Els terratrèmols es produeixen en zones de
compresió
,
distenció
o
lliscament
.
El moviment de les plaques produeixen energia elàstica que al trencar-se les roques aquesta rebota i forma les
ones sísmiques
.

Ones P
: molta velocitat, paral·leles al moviment de les partícules, medi sòlid o líquid.

Ones S
: lentes, perpendiculars al moviment de les partícules, medi sòlid.
8. El risc sísmic
Enfonsament d'edificis
trencament d'infraestructures
incendis o inundacions
tixotropia, corriments de terra
Inestabilitat en el territori o construccions
Tsunamis
Intensitat i magnitud dels terremotos
Intensitat
: estimació del dañs causats. Es mesura amb l'
escala de Mercalli
.

Magnitud
: mesura l'energia alliberada en el sisme. Es mesura amb l'
escala de Richter
complementada amb la
magnitud de moment
per als terratrèmols de gran magnitud.
9. Previsió, prevenció i predicció del risc sísmic
Previsió
: elaborar mapes de perillositat.

Prevenció
: adoptar mesures preventives.

Predicció
: localitzar amb antelació on i quan es preduirá el sisme.
Mesures estructurals
Infraestructures adequades

Mesures no estructurals
Autotancament de les canonades Reserves d'energia Simulacres Campanyes d'informació.

Mesures de contingència
Entrenament específic dels bombers, guàrdia civil, policia i l'exèrcit.
10. Els riscs volcànic i sísmic a Espanya
10.1. A la Península i Balears
Falla Norpirenaica (placa Ibèrica i placa Euroasiática)
Falla de Crevillent (placa d'Alborán i placa Ibèrica)
Falla de Azoers-Gibraltar (placa Euroasiàtica i placa Africana)
Solc de València (zona de rift)
10.2. A Canàries
11. Possibles preguntes PAU
L'escala de Ritcher i la de Mercali: Diferències entre la magnitud i la intensitat d'un terratrèmol.
Explica per què dos terratrèmols de la mateixa magnitud produixen efectes diferents en distintes zones.
La previsió, prevenció i predicció del vulcanisme, de la sisimicitat i dels tsunamis.
Els riscs sísmic i volcànic en la Península Ibèrica i Canàries.
Activitats: casos pràctics
MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!!
Erika Segarra, Mar Domínguez, Leticia Carceller
11. Temes d'actualitat
Projecte Castor, Fracking a Castelló
Què és el fracking??
Projecte Castor
http://www.escalugs.com/quienes_somos_presentacion.asp
-Empresa que realitza el projecte Castor en Vinaros:
El projecte Castor és un dipòsit estratègic artificial de gas natural situat davant de la costes de Castelló i Tarragona, en aigües territorials espanyoles del Mar Mediterrani. El dipòsit és el cinquè i més gran dels existents o planificats a Espanya, creat per suplir la demanda energètica espanyola de gas natural en cas d'escassetat o cessament de les importacions. El projecte Castor pot emmagatzemar un màxim de 1900 milions de metres cúbics de gas natural, 1 suficient per subministrar l'equivalent a 50 dies de consum a Espanya.2

El projecte Castor va començar les seves operacions el maig de 2012, donant inici el 10 d'abril de 2012 la primera injecció de gas.3 És propietat de l'empresa Escal UGS (participada en un 66,67% per ACS) .1
Conceqüències del fracking
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/10/01/expertos-alertan-riesgo-seismos-intensos/1037449.html
No al fracking en Benassal!
Aragón Juny 2007
a)

Què és un tsunami?
b)
Què ocorre quan arriba a la costa?
c)
En quines regions del planeta és freqüent que es produixquen?
d)
Es poden predir i prevenir?
Cantabria Juny 2007
Explica, incloent obligatòriament algún esquema i/o gràfic, els mecanismes utilitzats per el planeta per a lliurar l'energia interna generada per ell mateix. Com poden classificar-se, i el context dins del marc de la tectònica de les plaques.
Aragón Setembre 2005
a)
Defineix els diferents tipus de vores de plaques existents i les seues característiques.
b)
Quines causes poden explicar l'existència d'un vulcanisme actiu a Canaries si les illes no s'encontren en una vora de placa litosfèrica?
http://www.uji.es/bin/infopre/trans/examens/0607/ccterra.pdf
Exàmen Ciències de la Terra i el mediambient, CV Juny 2007
Full transcript