Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Direkt reciprocitás

Direkt reciprocitás
by

Syi

on 2 May 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Direkt reciprocitás

ha ugyanolyan társadalmi helyzetbe kerülnek a résztvevők, és a játéksorozat egyes jétékai valamilyen módon összekapcsolódnak, akkor ismételt játékokról beszélhetünk
az ismételt játékok esetében módosítanunk kell a stratégia fogalmának jelentésén:
- egyszeri játék: egyszeri döntés => stratégia1.0 = egyszeri döntés
- ismételt játék: fordulók => stratégia2.0 = sorozatdöntés
a játéksorozat elemeit (az egyes játékokat) fordulóknak vagy lépéseknek is szokás nevezni
lényeges kérdés, vajos ismerik-e egymást az ismételt játékok résztvevői vagy sem
ha a felek ismerik egymást, akkor direkt reciprocitásról, ha nem ismerik egymást, akkor indirekt reciprocitásról beszélhetünk
egyszerű fogolydilemma sokszori ismétlése (Iterated Prisoner’s Dilemma – IPD)
emlékezet
az egyszeri játékokban nincs múlt, nincs jövő, a játékosoknak nincs emlékezete
az ismételt játékokban van emlékezet, van múlt, van jövő ("jövő árnyéka”), ismerik egymás múltját a játékosok, tudják és döntésük során figyelembe is veszik, hogy a jövőben is találkoznak
ismételt fogolydilemma játék
tit-for-tat
Anatol Rapoport már az 1970-es években foglalkozott ezzel a stratégiával
első lépésben kooperál, utána mindig az ellenfél előző lépését ismétli (kooperálásra kooperál, dezertálásra dezertál)
feltételes stratégia (hipotetikus norma)
a TFT sosem nyer meg egyetlen játékot sem, a sorozat végén mégis ez a stratégia lett a bajnok
a társadalmi hiba jelenségének beemelése a direkt reciprocitás modelljébe
problémák: "steril”, nem hibázó számítógépek, a TFT megtorlási spirálja
a valóságban nem mindig követjük pontosan a stratégiánkat, a társadalmi cselekvések során olykor hibázunk – reszkető kéz (trembling hand) vagy félreértjük a partner cselekedetét (fuzzy mind)
email-ben elküldjük az ígért anyagot valakinek, de nem érkezik meg időben a szolgáltató szerverhibája miatt
általában pontosak vagyunk, de néha elkésünk a találkozóinkról (pl. közlekedési dugó miatt)
lustaság miatt nem tesszük meg, amit ígértünk
mis-preception (fuzzy mind)
mis-implementation (trembling hand)
társadalmi hibák zajos játékok
kooperatív játékok
eddig szimultán játékokról volt szó, de van más döntési lehetőség is
a játékok továbbra is nem-kooperatív jellegűek, tehát nincs mód kommunikációra
szimultán játék = minden fordulóban egyidőben döntenek
szekvenciális játék = minden fordulóban egymás után döntenek
1 2 3 4 5 6 ... 23 24 25 26 27 ... 44 45 46 47 48 49 50 ...
Ego C C D C D C ... D D D D D ... D C D C C C C ...
Alter C C C D C D ... C D D D D ... D D C D C C C ...
szinkron (szimultán) játék
aszinkron (szekvenciális, alternáló) játék
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 26 27 28 29 30 31 32 ... 49 50 ...
Ego C C D D D D C C C D ...
Alter C C D D ... C C C ... D ...
minden fordulóban egyidőben (vagyis a másik döntését nem ismerve) döntenek
minden fordulóban egymás után (vagyis a másik döntésének ismeretében) döntenek
szinkron vagy aszinkron játékok
Hamilton: kin selection
R. Dawkins önzőgén-elmélete
a szülők azért segítik a leszármazottaikat, mert saját génjeik túlélését támogatják ezzel
a gyerek 50%-ban viszi tovább az egyik szülő génjeit
az unoka 25%-ban, a dédunoka 12,5%-ban, de őket támogatva tovább növelhetik a szülői gének fennmaradásának esélyeit
altruizmus az állatvilágban
rokoni altruizmus
reciprok altruizmus
reciprock altruism
nem-rokoni altruizmus
kiválasztódás a hosszútávú előnyök miatt
tisztítási szimbiózis (clining symbiosis, Cleaner Shrimp)
vámírdenevérek (Vampire Bat) táplálékmegosztása
madarak vészjelzése (warning call)
páviánok (Baboon) alfahím hergelése
az altruizmus
keresése
pávián alfahím hergelése
tisztítási szimbiózisban élő halak
A kishalak elpusztítják a nagyhalakon élősködő parazitákat, miközben a nagyhal közvetlen közelében vannak, sőt, olykor a száján belülre úsznak, és a nagyhal nem eszi meg őket, mert hosszútávon előnyösebb számára, hogy a kishalak megszabadítják a parazitáktól
vámpírdenevérek élelemmegosztása
madarak vészjelzése
Azok a beteg, gyenge vámpírdenevérek, amelyek nem tudnak éjszakai élelemgyűjtő körútra menni, a társaiktól kapnak élelmet (vért), és a "donorok" ezt azért teszik, hogy az effajta támogatást máskor, később visszakaphassák őj is, ha rászorulnának.
Ragadozók észlelésekor vészjelzéssel figyelmeztetik a társaikat, pedig ezzel felhívják magukra a ragadozó figyelmét, mégis megteszik, mert "cserébe" legközelebb őket is figyelmeztethetik a társaik, ha ők nem vennék észre a ragadozót, és így azokban a helyzetekben is esélyük lehet a menekülésre.
A páviánoknál az alfahím birtokolja a háremet. A fiatal páviánok úgy juthatnak nőstányhez, hogy egyikük elcsalja az alfahímet a hárem környékéről (saját épségét veszélyeztetve ezzel az akcióval), miközben a többiek dolgukat végzik a hárem szabaddá vált tagjaival. A fiatal hímpáviánok pedig legközelebb szerepet cserélnek, és legközelebb már az önfeláldozó páviánok is elnyerik jutalmukat.
Az I. világháború során sok helyen kialakult az ún. "lövészárok-barátkozás", amikor a szembenálló katonák békén hagyták egymást, ha a másik fél sem lőtt rájuk, de mindig viszonozták a támadást, ha az ellenfél tüzelt. Ezt a hozzáállást a parancsnokok mindkét oldalon próbálták megakadályozni, büntetni, sokszor eredménytelenül. Ez a kooperatív magatartás a TFT stratégia követését jelentette.
______________________________________
a játékos mindig kooperál
feltétel nélküli stratégia
______________________________________
______________________________________
a játékos mindig dezertál
feltétel nélküli stratégia
______________________________________
______________________________________
Go-By-Majority = a partner addigi történetében gyakoribb opciót választja
______________________________________
______________________________________
véletlenszerű döntés alapján kooperál vagy dezertál
feltétel nélküli stratégia ("csak" a véletlentől függ)
______________________________________
______________________________________
tit for tat / rosszra rosszat, jóra jót = az 1. fordulóban kooperál, utána mindig a partnere előző fordulóban tett lépését ismétli meg
______________________________________
_____________________________________
tit for 2 tat = az 1. fordulóban kooperál, utána kooperálásra mindig kooperálással, az 1. dezertálásra kooperálással, a 2. dezertálásra dezertálással válaszol
_____________________________________
______________________________________
Pavlov/Win Stay Lose Shift = a "győztes csapaton ne változtass" elve: ha az előző fordulóban nyert, akkor megismétli a lépést, ha vesztett, akkor a másik döntést választja
______________________________________
______________________________________
out for tat = az első dezertálásra kilép a játékból
______________________________________
______________________________________
generous tit for tat / nagylelkű TFT = a TFT módosított változata, amely a dezertálásra adott valószínűséggel kooperálással válaszol
______________________________________
______________________________________
suspicious tit for tat / gyanakvó TFT – a TFT módosított változata, amely dezertálással indít, majd mindig ismétli a partner előző forudóban tett lépését
______________________________________
a stratégia eddig egyedi döntést jelentett, innentől fogva döntéssorozatként értelmezzük
a döntéssorozat egyes elemi döntései továbra is a kooperálás vagy dezertálás (C vagy D) közül választanak
kétfajta stratégia lehetséges:
1980-ban R. Axelrod számítógépes szimulációs versenyt hirdetett stratégiák versenyére
ismételt fogolydilemma játéksorozatra lehetett stratégiákkal nevezni
mindenkinek kellett mindenkivel játszania
a torna előtt a közvélemény valamilyen dezertáló stratégia győzelmét feltételezte
a versenyt a Rapoport szociálpszichológus által beküldött, legrövidebb programmal megvalósítható stratégia, a tit-for-tat nyerte meg
a korábbi verseny minden adatát nyilvánosságra hozták, mindenki tanulhatott az első torna tapasztalataiból
1982-ben megismételték a tornát
sokan a TFT valamilyen továbbfejlesztésével jöttek, mégis újra a TFT stratégia lett a nyertes
allC
allD
random
GBM
TFT
TF2T
STFT
GTFT
OFT
WSLS
a stratégia új értelmezése
Axelrod szimulációs tornája
néhány cselekvési stratégia
___________________________________________
feltétel-nélküli stratégia: allC, allD
feltételes stratégia: tit-for-tat (TFT), GTFT, TF2T
emlékezet – a "jövő árnyéka"
történelmi példák: élni és élni hagyni
tit-for-tat stratégia
sosem dezertál a partnere előtt
ez a legfontosabb vonás az összes közül
egyesek ‘optimista’ algoritmusnak nevezik emiatt
a legtöbb magas pontszámot elért stratégia barátságos
a TFT bármennyire sikeres stratégia, könnyen kialakíthatja a megtorlási spirált
nagyon rugalmatlan stratégia, nem ad semmilyen mérlegelésre lehetőséget
a stratégia jellegzetességei:
barátságos (Nice)
megtorló (Retaliating)
megbocsátó (Forgiving)
nem irigy (Non-envious)
a stratégia hátránya:
társadalmi hiba
zajos játék
______________________________________
Pavlov/Win Stay Loose Shift = a "győztes csapaton ne változtass" elve: ha az előző fordulóban nyert, akkor megismétli a lépést, ha vesztett, akkor a másik döntést választja
______________________________________
______________________________________
haragtartó/zordra váltó stratégia = az ellenfél első dezertálására azonnal folyamatos és megváltozhatatlan dezertálásba vált át
"Aki egyszer hazudni mer, több hitelt nem érdemel." - Once you have lied you don't deserve credit.
______________________________________
______________________________________
generous tit for tat / nagylelkű TFT = a TFT módosított változata, amely a dezertálásra adott valószínűséggel kooperálással válaszol
______________________________________
________________________________________
szigorú, de igazságos/contrite TFT - bűnbánó tit-for-tat
ha Ego az előző fordulóban dezertált, akkor (azt megbánva) utána mindenképpen kooperál, függetlenül az Alter lépésétől
________________________________________
FBF - firm-but-fair
GTFT - generous tit-for-tat
Grim Trigger
WSLS - win-stay-lose-shift
fogolydilemma olyan társadalmi helyzetet ír le, amelyben a kooperál vagy dezertál (C vagy D) kérdésére a résztvevők dezertálással válaszolnak, vagyis a kölcsönös dezertálás a valószínű kimenet
a fogolydilemma mutat rá a legszemléletesebb módon arra, hogy az egoista cselekvés sok esetben nem racionális
DE: a hétköznapok világában rengeteg olyan fogolydilemma-szerű helyzet van, amelyben kooperálnak a felek
jó lenne úgy kibővíteni az elméletet, hogy magyarázatot tudjunk adni a gyakorlatban tapasztalt kooperációs jelenségekre, valamint az altruista magatartás megjelenésére, "racionalitására"
a társadalmi helyzet nagy része ismétlődik, és ez a tény befolyásolja az altruizmus, a kooperáció kialakulásának, fennmaradásának lehetőségét is
az indirekt reciprocitásos játéksorozatban a felek fogolydilemma játékot játszanak egymás után
az egyes játékok eredményei összeadódnak és a játéksorozat végén össze lehet hasonlítani a – különböző stratégiákat követő – játékosok összpontszámait
az a tény, hogy a felek ismerik egymást, azért fontos, mert tudják egymásról azt, hogy milyen döntéseket hozott a partnerük a megelőző fordulókban, illetve tudják azt is, hogy a partnerük attól függően léphet a következő fordulóban, hogy ők milyen döntést hoznak az aktuális játékban
a fogolydilemma játék magyarázóerejének korlátai
ismételt játékok
direkt reciprocitás
elsőrendű cselekvés
másodrendű cselekvés
cselekvés-1
cselekvés-2
1.)
2.)
3.)
harmadrendű cselekvés
szankcionálás
nem-szankcionálás
dezertálás
nem-kooperálás
szankcionálása
nem-kooperálás
nem-szankcionálása
nem-szankcionálás
szankcionálása
nem-szankcionálás nem-szankcionálása
nem-kooperálás
nem-szankcionálásának
szankcionálása
nem-kooperálás
nem-szankcionálásának
nem-szankcionálása
van emlékezet
eddig nem volt, ez valósághű kiegészítés, de költséges
a múlt tanulságai
a jövő árnyéka
a jelen döntést befolyásolja a másik játékos ismert múltbeli vagy feltételezett jövőbeli döntése
„hogyan döntsek, ha másik így vagy úgy döntött?” – ez a reciprocitás problémája
direkt reciprocitás
indirekt reciprocitás
ismételt játékok
stratégiaváltoztatás - tanulás
evolúciós magyarázatok, szimulációs módszerek
nem stratégiák evolúciós kiválasztódása (és determinizmusa), hanem ismétlődó helyzetekben megvalósuló tanulás útján történő elterjedése,
evolúciós dinamika (evolutionary dynamics)
evolúciósan stabil stratégia (evolutionary stable strategy – ESS)
szimuláció
a felmérések tanulságai szerint sok esetben a kétfajta döntési módszer ugyanazokat az eredményeket hozta, vagyis a múltbeli tapasztalatok előrevetítésével is el lehet érni ugyanazt az eredményt, amit a racionális mérlegelésen alapuló döntésekkel lehet produkálni
az ismételt játékok sokszoros lefuttatása során az egymás ellen „játszó” (játszatott) stratégiák evolúcióját lehet úgy is értelmezni, hogy amikor valamelyik sikeres stratégiát elkezdik sokan követni, akkor arról van szó, hogy az eredményességet figyelve a többiek egyszerűen megtanulják sikeres stratégiákat. Az eltanulás eredményeként aztán a sikeres stratégiák egyre gyakoribbá válnak, mert a játszmák számának előrehaladtával egyre többen választják azokat.
döntéstípusok
előrenéző (forward-looking) döntés: a döntéshozó a várható hasznosságot maximalizálva, tehát a jövőbe nézve választ a lehetséges alternatívákból
hátranéző (backward-looking) döntés: a kísérleti pszichológia tanulási modelljei – az egyének a mindenkori döntéseket a múltbeli játékok eredményei alapján hozzák meg
megfigyelő tanulás (döntés), Heckathorn nevezte el, az evolúciós játékelmélettől lehet kölcsönzi az alkalmazott technikát, ám máshogy kell értelmezi az eredményeket, ezért megszabadítható az evolúciós elméletek – társadalomtudományok számára elfogadhatatlan – determinizmusától
=>
=>
evolúciós magyarázatok és/vagy szimulációs módszerek
nem stratégiák evolúciós kiválasztódása (és determinizmusa), hanem ismétlődő helyzetekben megvalósuló tanulás útján történő elterjedése,
ESS = evolúciósan stabil stratégia
szimuláció
evolúciós/tanulásos dinamika
kooperálás
dezertálás
nem-kooperálás
kooperálás
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
elsőrendű
kooperálás
másodrendű kooperálás
másodrendű dezertálás
elsőrendű
dezertálás
teljes
kooperálás
privát
kooperálás
D2
C1C2
C1D2
hipokrita
kooperálás
teljes
dezertálás
D1C1
D1D2
C2
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
elsőrendű
kooperáció
másodrendű kooperáció
másodrendű dezertálás
elsőrendű
dezertálás
teljes
kooperálás
privát
kooperálás
D2
C1C2
C1D2
hipokrita
kooperálás
teljes
dezertálás
D1C1
D1D2
C2
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
opponálás
szankció-oppozíció
O2
C1O2
teljes
oppozíció
D1O2
cselekvési szintek,
magasabbrendű cselekvések
cselekvési szintek, stratégiák, 1.
cselekvési szintek, stratégiák, 2.
cselekvési szintek, stratégiák, 3.
a feltételes stratégiát (például a TFT-t) úgy is értelmezhetjük, hogy az a másik cselekvésére vonatkozó szankciót jelent:
ha Alter dezertál, akkor Ego ezt bünteti (negatív szankció)
ha Alter kooperál, akkor Ego ezt jutalmazza (pozitív szankció)

meg kell vizsgálni a cselekvési szinteket, ezek egymáshoz való viszonyát, stratégia- és viselkedésbefolyásoló szerepét
vannak első-, másod-, harmad- és magasabbrendű cselekvések
a szankcionálás magasabbrendű cselekvés, amely mindig az előző cselekvési szint dezertáló cselekvését szankcionálja
elméleti általánosítás: a cselekvés rendje
"Amikor a fodrásztól nem kéred el a számlát a hajnyírásról, onnantól kezdve te magad is építed ezt a korrupció piramist. "

Hol is van itt korrupció? Ő dolgozik, én megfizetem a munkáját. Ő meg nem fizeti meg az adót, de az nem korrupció.
http://szily.blog.hu/2010/02/17/egy_tabornokot_ne_vigyen_le_a_foldre_egy_szaros_kommandos#comment-form
fodrász nem ad számlát (~ nem fizet adót)

ügyfél nem kér számlát (~ nem "szól rá" a fodrászra)
elsőrendű normasértés

másodrendű normasértés
________________________
http://prezi.com/ye3r6lbsxy07
_________________________
Jótett helyébe jót várj. – One good turn deserves another./Expect good in return for a good deed.
Ki mint vet, úgy arat.
Szemet szemért, fogat fogért. – An eye for an eye, a tooth for a tooth.
Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten. – Like greeting, on arrival, like answer.
Aki bottal köszön, annak doronggal felelnek. – He who greets with a stick, will be answered with a club.
Amilyen a kérdés, olyan a felelet. – Like question, like answer.
Amit nem kívánsz magadnak, te se tedd embertársadnak. – What you do not wish for yourself, do not do it to your fellow-men either.
Kölcsön kenyér visszajár. – Bread borrowed should be returned. (Tit for tat.)
Valamit valamiért. – Something for something. (Tit for tat.)
Aki nem dolgozik, ne is egyék!
Aki kardot ránt, kard által vész el.
Egyszer egy adózási magatartással és rejtett foglalkoztatással kapcsolatos műhelybeszélgetésen az adózással foglalkozó pénzügyminisztériumi államtitkár-helyettes büszkén mondta, hogy a munkaügyi ellenőrzéseknél kiróható maximális büntetést egymillió forintról felemelik a tízszeresére. Feltettem a kezemet, hogy számolták-e azzal, hogy ez ösztönözni fogja a korrupciós keresletet, vagyis egy büntetés megtöbbszörözése növeli a korrupciós kockázatot?
Nem is értette, hogy miről beszélek. Pedig így a büntetésen kapott cégnek már érdeke lesz, hogy akár egymilliót is kifizessen az ellenőrnek, ha meg akarja úszni a kilátásba helyezett hatalmas büntetést. A rossz szabályozást a piaci racionalitás megpróbálja kenőpénzzel „korrigálni”.
Index, 2010. március 22.
http://index.hu/gazdasag/magyar/2010/03/22/a_partok_egyutt_szamoltak_a_kenopenzt/
elsőrendű cselekvési szintadócsalás, rejtett foglalkoztatáspénzbüntetés 10 millió forint
másodrendű cselekvési szintellenőrzés, szankcionáláskenőpénz 1 millió forint
korrupció
Más szemében a szálkát is meglátja, a magáéban a gerendát sem. – He can see the splinter in another's eye but cannot see even the beam in his own.
Vizet prédikál és bort iszik. – He preaches water and drinks wine.
költséges büntetés
(costly punishment)
A BitTorrent terminológiában "optimistic unchoking" technológiának nevezett megoldás a "Tit for two Tats" egy változatának tekinthető.
Bram Cohen, Incentives Build Robustness in BitTorrent, 2003.05.22.
http://www.bittorrent.org/bittorrentecon.pdf
BitTorrent
dezertálásra dezertálással válaszol
a sikeres stratégia nem lehet elvakult módon optimista
néha szükség van megtorlásra
nem-megtorló stratégiára példa az allC, amit az önző stratégiák mindig kizsákmányolnak
a megtorló hozzáállást felfüggeszti, ha a partner felhagy a dezertálással
ezáltal meg lehet állítani a megtorlási spirál (a bosszúk és viszontbosszúk egymást váltó sorozatának) kialakulását
nem törekszik arra, hogy több pontot szerezzen a partnerénél
a barátságos stratégia mindig ilyen (hiszen az a stratégia sosem szerezhet több pontot egy másiknál)
"You have heard that it was said, 'An eye for an eye and a tooth for a tooth'. But I say to you, do not resist an evildoer. If anyone strikes you on the right cheek, turn to him the other also."
Jesus Christ:
"An-eye-for-an-eye-for-an-eye-for-an-eye ... ends in making everybody blind"
Mahatma Gandhi
"The old law of an eye for an eye leaves everyone blind"
Martin Luther King Jr.
híres TFT-kritikák
másodrendű fogolydilemma
S=0
P=1
R=3
T=5
Az már a tegnapi Guardiola-sajtótájékoztatón látszott, hogy Pep nem elvesztette az önkontrollját, hanem nagyon is tudatosan csinálja, amit csinál. Miközben úgy tett, mintha elismerné, hogy Mourinho jobban tudja mozgatni a pályán kívüli szálakat, szépen bebizonyította, hogy nemcsak ő a jobb edző, de ha arra kényszerítik, a kocsmában is nagyon szívesen kioszt két pofont Mourinhónak. Nem kezdeményez, mert ő nem egy paraszt, de rendes férfiként nem is futamodik meg soha.
http://barcamadrid.blog.hu/2011/04/28/bar_a_madrid_pep_mourinho_messi_vilag
Real-Barcelona
aszinkron (szekvenciális, alternáló) játékok
minden fordulóban egymás után, tehát a másik döntését már ismerve döntenek
a döntések ilyenkor aszinkron módon történnek meg
Firm-but-fair (FBF) stratégia is nyerhet (valószínűségi stratégia)
más neve: bűnbánó stratégia (1,0,1,1)
4 + 1 alapstratégia
utánzó – TFT: (1,0,1,0)
bűnbánó – FBF: (1,0,1,1)
számító – WSLS: (1,0,0,1)
haragtartó – GT: (1,0,0,0)
C D
C C D
D C C
__________
__________
__________
1. példa: adócsalás + számlaadás
2. példa: munkaügyi ellenőrzés + korrupció
“Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért.
Én pedig azt mondom néktek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem a ki arczul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orczádat is.
És a ki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda néki a felsőt is.
És a ki téged egy mértföldútra kényszerít, menj el vele kettőre.
A ki tőled kér, adj néki; és a ki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól. [Máté 5.38-42]
+ 1
Egy cselekvési szabály abból áll, hogy bizonyos feltételekhez kooperálást (C), másokhoz dezertálást (D) ír elő. Ezt kifejezhetjük úgy is, hogy a kooperáláshoz az 1-t, dezertáláshoz 0-t rendeljük. Mivel itt a stratégiákat mindig a játékos és partnere előző fordulóban tett lépései alapján határozhatjuk meg, egy cselekvési szabály úgy adhatunk meg, hogy az előző forduló négy lehetséges állapotához, a kölcsönös kooperáláshoz (CC) és dezertáláshoz (DD, illetve a két aszimmetrikus cselekvéshez (CD és DC) egy-egy cselekvésértéket rendelünk, vagyis a (CC,CD,DC,DD) állapotsorhoz hozzátesszük a szabály által előírtakat.
az előző forduló lehetséges állapotai: cc cd dc dd
tit-dor-tat
generous tit-for-tat
AllC
AllD
WSLS
kooperációs ciklusok
a problémák megoldását jelentheti a zaj, a zajos játék bevezetése
a játékosok véletlenszerűen eltérnek saját stratégiájuktól (amikor a stratégia szerint kooperálniuk kéne, akkor dezertálnak, illetve fordítva)
a zajos játékban a TFT már nem sikeres a megtorlási spirál kialakulása miatt
a zajos játékokban új stratégiák lesznek sikeresek:
csoportkiválasztódás
szemet szemért elv = lex talionis elv
Hamurabbi törvénykönyve
a halálbüntetés jóval kiterjedtebb volt
megjelenésekor az értelme a "csak szemet szemért" elv deklarálása volt
Mi volt a TFT előtt?
42.
Barátnak barátja légy,
adományt adománnyal
hálálj híven.
Gúnyt fizess meg gúnnyal,
s ne maradj fösvény,
fizetvén gonoszért.

43.
Barátnak barátja légy,
s barátod barátjának
szintén szívese;
ám aki ellened,
egyetlen hívét
se szíveld soha.”
__________________
Óészaki mitológiai és hősi énekek: 2. A Fenséges beszéde, 42–43. versszak (Fordította: Tandori Dezső, http://mek.oszk.hu/00300/00377/)15 év börtönbüntetést kapott egy thaiföldi nő egy Facebook-üzenetválásában küldött kétszavas válaszért, számolt be az Independent.
Patnaree Chankij bűne az volt, hogy egy ismerősének - a hatóságok szerint a monarchiát megsértő - üzenetére két szót válaszolt: "Ja", mint igen, és "hur", mint sóhaj.
A rendőrség kiberbiztonsági osztálya indított eljárást Patnaree ellen, és mind őt, mind az üzenetet küldő ismerősét is őrizetbe vették.
A délkelet-ázsiai országban a 2014-es puccs után a Nemzeti Béke és Rend Megőrzése Tanácsa nevű katonai junta vette át az irányítást, és a hadi rögtönítélő bíróságot csak tavaly szüntette be. A monarchia, a kormányzat vagy az állam ellen sértőnek vélt legkisebb kihágást is kegyetlen büntetéssel sújtják.
A vádlott ügyvédje elmondta, hogy az ország felségsértésre irányuló törvényei szerint ma Thaiföldön még az is bűnnek számít, ha az ember a királyi családot vagy a kormányt sértő üzenetet kap, elolvassa és nem válaszol, ezzel bűntárssá válva a felségsértésben.
Ügyvédje szerint a nőt meg akarja félemlíteni a kormányzat. Patnaree fia, Sirawith Seriwat ugyanis külföldön élő hallgató és demokrácia-párti aktivista, aki már többször szót emelt a Thaiföldön uralkodó rezsim ellen.
INDEX 2016.05.10.
http://index.hu/kulfold/2016/05/10/ket_szoert_tizenot_ev_borton_thaifoldon/
Két szóért tizenöt év börtön Thaiföldön
ismételt fogolydilemma játék ismerős játékosok között
cselekvéselmélet
direkt reciprocitás
3. példa: hallgatás = egyetértés
"You have heard that it was said, 'An eye for an eye and a tooth for a tooth'." (Jesus Christ)
"An-eye-for-an-eye-for-an-eye-for-an-eye ... ends in making everybody blind" (Mahatma Gandhi)
"The old law of an eye for an eye leaves everyone blind" (Martin Luther King Jr.)
"But I say to you, do not resist an evildoer. If anyone strikes you on the right cheek, turn to him the other also."
Let us conjecture that the formation of moral values in society doesn’t come from the evolution of the consensus. No, it is the most intolerant person who imposes virtue on others precisely because of that intolerance. The same can apply to civil rights.
https://medium.com/@nntaleb/the-most-intolerant-wins-the-dictatorship-of-the-small-minority-3f1f83ce4e15#.yi51wxi6r
norm emergence
Wilson-Sober: group selection
greenbird effect

reciprok altruizmus
reciprok altruizmus
reciprok altruizmus
reciprok altruizmus
3,3
1,1
0,5
5,0
a torna végén elért eredmények alapján a legkevesebb pontszámot elért játékosokat (stratégiákat) kicserélik a legjobban szereplő stratégiákkal (ez a tanulás szimulációja)
új tornát kezdenek az álalakult populációval
kérdés: van-e evolúciósan stabil stratégia?
a kooperáció evolúciója:
a társadalmi tanulás populációdinamikai modellje
torna = szuperjáték-sorozat
szuperjáték = játéksorozat-sorozat
játéksorozat
egyszeri játék
fogolydilemma (PD) játék
stratégiák (S1, S2): a játékosok milyen döntési szabály szerint játszanak egy-egy játékot
IPD = két játékos között sorozatban játszott játékok (100x PD)
stratégiák (S1, S2): a játékosok milyen döntési szabály szerint játszák a járéksorozatot
egy stratégiát több játékos követ => több játékos van, mint stratégia (a stratégiák versengenek)
IPDs = 100 x [n x (n-1) / 2]
minden játékos játszik mindenkivel (=all possible game series)
stratégia (S1,S2,S3,Si): a játékosok milyen döntési szabály szerint játszák a játéksorozatot
A Real Madrid csapatkapitánya, Sergio Ramos megerősítette, hogy nem állnak majd sorfalat vasárnap a hétvégén a bajnoki címet bezsebelő Barcelonának az El Clásico előtt, mert a csapat vezetőedzőjének, Zinedine Zidane-nak szent a szava. A francia edző már április elején azt mondta, hogy ha úgy jön ki, hogy közvetlenül a Barcelona–Real Madrid rangadó előtt lesz bajnok a katalán klub, akkor nem állnak nekik díszsorfalat.

Ramos, aki a keddi Bayern München elleni BL-elődöntő visszavágója előtti sajtótájékoztatón beszélt, elmondta azt is, hogy mindkét csapat szezonja remek. A Barcelona már örülhet a duplázásnak – hiszen megnyerték a kupát és a bajnokságot is –, nekik viszont a Bayern elleni visszavágóra és a BL-döntőbe jutásra kell koncentrálniuk, mert egy Bajnokok Ligája cím felér egy bajnoki címmel és egy kupával egymagában.

Zidane egyébként azzal indokolta áprilisi döntését, hogy amikor ők megszerezték a klubvilágbajnoki címüket decemberben, a Barcelona sem állt nekik sorfalat.
2018.04.30
A Real nem áll sorfalat a Barcelonának
Full transcript