Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Copy of Erasmus+

No description
by

Anne Marie Logue

on 17 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Erasmus+

Opbygning
Aktive Unge
EVS
Information

Aktive Unge

Formål

Mindske ungdomsarbejdsløshed
Unges aktive deltagelse i samfundet
Fremme aktivt medborgerskab
Kompetenceløft
Styrkelse af forbindelsen mellem formel og ikke-formel udannelse
Øgede samarbejds- og uddannelsesmuligheder for ungdomsmedarbejdere
Erasmus+ består af tre "Key Actions"
Vigtige elementer
Anerkendelse - Youthpass
Udbredelse af resultaterne
Samarbejde med partnerlande
Sprogfærdigheder
Inklusion
Deltagernes sikkerhed

Her finder du de seneste nyheder, kurser og nyttige links

Find Aktive Unge: Erasmus+
på Facebook
Mangler du en samarbejdspartner?
Find din næste projektpartner i OTLAS databasen!
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/

Læs mere om alle mulighederne i Erasmus+ på vores hjemmeside
www.fivu.dk/erasmusplus
Nyhedsbrev
Følg med via vores
nyhedsbrev
www.fivu.dk
Hvis du har spørgsmål -
kan du altid sende en email!
ungdom@ui.dk
Find et træningskursus, et kontaktseminar eller en studietur
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/
eller ringe..
7231 7800
Registering
For kunne få et "PIC-nummer" (Participant Identification Code), skal du indledningvis have et login - altså et ECAS login(European Commission Authentication Service).
Online ansøgningsskema
Indsend elektronisk

KA1 indeholder forskellige typer af mobilitetsaktiviteter for både grupper og enkeltpersoner


Samarbejde på tværs af sektorer med fokus på udvikling og innovation
Key Action 1 - Mobilitet
Key Action 2- Samarbejde
Key Action 3 - Politik
Nationale og transnationale seminarer, hvor unge og beslutningstagere mødes for drøfte aktuelle ungdomspolitiske emner.
Ansøger profil
Erasmus+ er åben for stort set alle typer af ansøgere - men den primære målgruppe er unge, ungdomsforeninger og andre aktører, som arbejder inden for ungdomsområdet


Unge 13-30 år
Ungdomsledere
NGOer
Foreninger
Offentlige myndigheder og institutioner
Sociale virksomheder
Alle projekter søges og varetages af organisationer!

Organisationen repræsenterer den enkelte ansøger
Vigtigt
Hvilke lande kan deltage?


Vest Balkan:
Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Serbien.

Østeuropa:
Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Georgien, Moldova, Ukraine.

Sydlige Middelhavslande:
Algeriet, Ægypten, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, Palæstina, Syrien og Tunesien.

Andre:
Rusland

Samarbejde med nabopartnerlandene
Partnerlande som grænser op til EU


Programlandene:
EU-medlemslandene + Island, FYROM (Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien), Liechtenstein, Schweiz, Norge og Tyrkiet.


Find listen over alle de lande, som kan være med i et Erasmus+ projekt i ansøgervejledningen s. 24
TIP
Link:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
Programprioriteter
Styrkelse af unges kompetencer og tilknytning til arbejdsmarked
Fremme aktivt medborgerskab og deltagelse i det demokratiske liv
Fremme kulturel og social inklusion gennem øget samarbejde og læringsmuligheder for unge og ungdomsledere

Øget kvalitet i arbejdet med unge samt mere samarbejde med andre sektorer
Øget internationalisering af ungdomssektoren
Øgede muligheder for at ungdomssektoren kan påvirke og bidrage til politikudvikling på området
Øget anerkendelse af kompetencer opnået gennem ikke-formelle læringsaktiviteter
Europæisk Volontørtjeneste
Large Scale EVS-event
17. marts
3. april
30. april
1. oktober
17.juni-31. december
1. august 28. februar
1. januar -30. september
Frivilligt arbejde i et andet europæisk land
Volontøropholdet varer 2-12 måneder
Volontøropholdet kan finde sted enten i et programland eller et partnerland.

Volontøren skal være mellem 17 og 30 år

Maks. 30 volontører per projekt.
Budget
Rejseudgifter
Faste satser pr. km. pr deltager

Organisatorisk tilskud
Fast beløb til implementering af projektet

Lommepenge til volontøren

Sprogundervisning

Tilskud til unge med særlige behov
100% af de faktiske udgifter

Ekstraordinære udgifter
100% af de faktiske udgifter

+ tilskud til forberedende besøg
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
Ansøgning
En god idé
Hjælp til registrering
Step by step guide - ECAS
http://www.erasmusplus.org.uk/sites/default/files/ECAS%20Registration%20Guide.pdf
Få et ECAS nummer
Log ind på "Participants Portal" med dit ECAS nummer og registrer din organisation i registringssystemet "Unique Registration Facility" (URF).
Når registreringen er fuldendt, får du en PIC-code, som rummer alle dine oplysninger, og som du skal bruge hver gang du søger.
Du behøver kun at registre dig en gang - og herefter vil dine oplysninger være tilgængelige hver gang du søger
Guide til registering i URF
http://www.erasmusplus.org.uk/sites/default/files/Erasmus%2B%20URF%20manual%20v.1.1.pdf
Brugervejledning til ECAS registrering
Find ansøgningsskemaet, som passer den aktivitet, som du gerne vil ansøge om tilskud til
Læs de relevante dele af ansøgervejledningen
Udfyld ansøgningsskemaet og vedhæft bilagene
Overhold ansøgningsfristen! Der er forskellige frister afhængig af, om du søger KA1,KA2 eller KA3
Du behøver ikke at sende papirudgaven af ansøgningen
Personligt login
Generelle betingelser
Det er muligt at samarbejde med lande, som hverken er programlande eller partnerlande. Men dette gælder kun udvalgte aktiviteter.

Alle mulighederne står beskrevet i ansøgervejledningen.

Samarbejde med resten af verden
Metode
Aktiviteterne er frivillige, og læringen er tæt forbundet med de unges behov, ønsker og interesser.


Sociale og kulturelle kompetencer og personlig udvikling
Bedre muligheder i job og uddannelse og bedre forudsætninger for aktiv deltagelse i samfundet.
Følg med i de seneste nyheder på
European Youth Portal
http://europa.eu/youth/en
Erasmus+
Historik

The Lifelong Learning Programme
The Youth in Action Programme
The Erasmus Mundus Programme
Tempus
Alfa
Edulink
Samarbejdsprogrammer med industrialiserede lande på det videregående uddannelsesområde
Udvikling af partnerlande på det videregående uddannelsesområde

Fremme af den europæiske dimension i sport

Fremme af europæiske værdier jf. Artikel 2 af EU Traktaten
Uddannelse 2020
(ET 2020)
Virkeliggørelse af livslang læring og mobilitet

Højere kvalitet og større effektivitet i uddannelsen
Lige muligheder for alle, social samhørighed og aktivt medborgerskab

Fremme af kreativitet og innovation, herunder iværksætterkultur, på alle uddannelsesniveauer
Introduktion
Europa 2020
Beskæftigelse
Forskning og Udvikling
Klimaforandringer og energibæredygtighed
Bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse
Uddannelse


Antallet af unge, der forlader skolen før tiden, skal ned under 10 %
mindst 40 % af de 30-34–årige skal have en videregående uddannelse
Baggrund
Youth on the Move
Intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst
forbedring af resultaterne inden for uddannelsessystemet
øget brug af EU-tilskudsmuligheder
lettere overgang mellem uddannelse og arbejdsmarkedet
European Youth Strategy (2010-2018)
bedre uddannelses- og jobmuligheder for unge; reduktion af høj ungdomsarbejdsløshed
Uddannelse og træning
Beskæftigelse og entreprenørskab
Sundhed og velvære
Deltagelse
Volontørtjeneste
Inklusion
Kreativitet og kultur
Unge og verdenen
Prioriteter
Anerkendelse
DEOR
International dimension
Flersprogethed
Inklusion
Sikkerhed
EU Budget
14,7 mia. € (2014-2020)
10 % til ungdom
Danmark 2014
mobility staff: 361.453 €
mobility learner: 2.075.538 €
strategic partnerships: 470.430 €
policy: 104.345 €

I ALT: 3.011.766 €
Ifm. europæiske el. verdensomspændende events på ungdoms-, kultur- og sportsområdet
Antal: Min. 30 volontører
Varighed: 14 dage - 2 mdr.
Hvor: Programlande el. nabo-
partnerlande
Søges: Executive Agency in
Bruxelles
Ansøgningsfrister
KA11. oktober -31. juli
En dagsorden for nye kvalifikationer og nye jobs
bedre muligheder og lige adgang for unge under uddannelse og på jobmarkedet; fremme unges aktive deltagelse i samfundet
Aktionsområder
Erasmus+: Comenius
Erasmus+: Erasmus
Erasmus+: Erasmus Mundus
Erasmus+: Leonardo
Erasmus+: Grundtvig
Erasmus+: Youth in Action
Erasmus+: Jean Monnet
Erasmus+: Sports
Beskrivelse af organisationen
Partnerorganisation
Projektbeskrivelse
Deltagerprofil
Læringsmål
Forberedelse
Hovedaktiviteterne
Follow-up
Budget
Project summary

Ansøgningsdele
Full transcript