Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

johanna östberg

on 27 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Agenda Värdekedjan Sant eller falskt? Utvecklad av Michael E. Porter 1985 Kapitel 8 Från "silo" till processbaserad organisation Silo = den vertikalt styrda och strukturerade organisationen Cost advantages
Distinctive capabilities Shirley Chen Ye
Marcus Rödén
Artur Umiastowski
Hugo Wennberg
Johanna Östberg Vad skapar organisatorisk konkurrenskraft?
Svaret kan hittas i VÄRDEKEDJAN. Primära värdekedjan
-5 sekventiellt ordnade aktiviteter
Stödaktiviteter Organisationens infrastruktur
HR-funktionen
Teknologiska tjänster
Inköpsorganisering och införskaffning Exempel: Water Tech Corporation Business Process Reengineering (BPR) Radikal ombildning av värdeskapande processer
Fundamentalt nytänkande
Matcha processerna med varandra
-> maximalt värdeskapande
Horisontella arbetsprocesser hindras av formella begränsningar The primary activities in manufacturing
and selling the pool cleaners Inköps-organisering R&D Infrastuktur &
kontrollsystem HR-funktion Förbättra konkurrenskraften genom att förbättra existerande värdekedjor Reducera kostnaderna för de enskilda aktiviteterna i värdekedjan;
differentiering Observera! De enskilda aktiviteter som tillsammans utgör värdekedjan är starkt relaterade till varandra. Det processbaserade ledarskapet “Vänder sig till ledningen i organisationen med syftet att förbättra styrningen med värdeskapande processer.” Lean production Processbaserat koncept
Slimmad produktion av varor och tjänster
Skapad av den amerikanska bilindustrin
- anpassa produktionsmetoderna efter de japanska. Supply Chain Management
Balanserad målstyrning
Activity-Based Management
Process Value Management
Reengineering Management


Business Process Outsourcing
(Deloitte, CapGemini, Accenture)
Business Process Analysis
(Accenture, KPMG)
Business Process Transformation
(Deloitte)
Business Process Reengineering (Accenture) Processbaserade koncept Processorienteringen inom konsultbranschen Inkommande logistik
Operationer
Utgående logistik
Marknadsföring och försäljning
Service Radikal ombildning istället för att lappa ihop existerande arbetsprocesser
-> Radikal ökning av värdeskapandet
Börja från grunden och utveckla helt nya processer
-> Drastiska förbättringar Slutsats: Man bör stärka horisontella strategier! Väletablerat hos konsultföretagen
Fokus på ”golvet” (work-flow) Formell organisationsstruktur? Toyota som förebild
- kända för sin effektiva och kvalitetssäkra produktion av bilar
Undvika onödiga kostnader som inte tillför värde
Satsa på team
Nytaylorism Förslag? Matrisstruktur
Korsfunktionella team OKLART! Silo vs processbaserad organisering
Olika processkoncept
Processbaserat ledarskap
Sant eller falskt? Lean production innebär att man "slimmar" produktionen av varor och tjänster och tar bort onödiga kostnader som inte tillför värde. TACK! Ni kan applådera nu... I den processbaserade organiseringen läggs stort fokus på kunden. Rövik menar att ett horisontellt processflöde måste grunda sig på någon form av formell struktur för att det ska fungera effektivt. Processperspektivet bör begränsas till organisationer som håller på med produktion. De enskilda aktiviteterna i värdekedjan är inte relaterade till varandra. Business Process Reengingering förespråkar att organisationer ska effektivisera redan befintliga processer framför att börja om från början. Vad är en siloorganisation? Process Input Transformation Output Största hindret enligt vissa...
... ett måste enligt andra
Full transcript