Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MGA HAKBANG SA PAGSULAT

No description
by

ading domingo

on 9 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MGA HAKBANG SA PAGSULAT

MGA HAKBANG SA PAGSULAT
PANIMULANG PAGSULAT (Pre-writing)
Nagaganap ang paghahanda sa pagsulat.
AKTWAL NA PAGSULAT
(Drafting)
Dito isinasagawa ang aktwal na pagsulat. Malaya at tuluy-tuloy ang pagsulat na hindi muna isinasaalang-alang ang maaaring pagkakamali. Bahagi ito ng Pre-writing kung saan ipinahahayag ng susulat ang kanyang saloobin at mga kaisipan tungkol sa paksang isinusulat. Magkakaroon na sa hakbang na ito ang pagtanggap ng pidbak at pagkakaroon ng pagsangguni.
3. WAKAS O KONGLUSYON
MGA TIYAK NA LAYUNIN
Bigyang buhay ang sulatin,
kailangang makita ang rason
kung bakit kailangan niyang basahin
ang buong teksto.
Kailangan maging "involved"
ang mambabasa sa kanyang binbasa,
malaki ang maitutlong ng panimula.


Tingnan ang mga
sumusunod na suhestiyon:
Maaaring gumamit ng isang katanungan
Gumamit ng isang makatas na pangungusap
Gumamit ng paglalarawan
Gumamit ng dayalogo o salitaan
Gumamit ng analohiya
MULING PAGSULAT
(Rewriting)
Sa hakbang na ito, ginagawa ang mga
pagbabago sa pamamagitan ng pagdaragdag, pagkakaltas at paglilipat-lipat ng mga salita, pangungusap, o talata. Dito rin pinagtutuunan ang mekaniks ng nabuong sulatin tulad ng baybay, bantas, at gramatika.

Muling isusulat upang magkaroon
ng kaisahan at kalinawan
ang nabuong sulatin.
Mahalagang masagot ng isang manunulat ang mga tanong na ito bago siya magsimulang sumulat. Makatutulong ito upang paghandaan ang mga posibleng suliranin na magaganap sa proseso ng pagsulat at kung paano magagawan ng solusyon ang mga ito.
E. BAHAGI NG TEKSTO
1.) PANIMULA O INTRODUKSYON
Ilang mga Batayang Tanong para sa Paghahanda ng isang sulatin:
1.) Nakatukoy sa mahahalagang
hakbang sa pagsulat.

2.) Nakasusunod sa proseso ng
pagsulat.
A.
Ano ang paksa ng
tekstong aking isusulat?
B.
Ano ang aking layunin
sa pagsulat nito?
C.
Saan at paano ako makakakuha ng sapat
na datos kaugnay ng aking paksa?
D.
Paano ko ilalahad ang mga
datos na aking nakalap upang
maging higit na makahulugan
ang aking paksa?
E.
Sino ang babasa
ng aking teksto?

Para kanino ito?
F.
Paano ko maibabahagi
sa aking mambabasa
ang nalalaman ko
sa aking paksa?
G.
Ilang oras ang aking gugugulin
sa pagsulat?

Kailan ko ito dapat ipasa?
H.
Paano ko pa madedevelop o mapagbubuti ang aking teksto?

Anu-ano ang mga dapat ko pang gawing para sa layuning ito?
Ang proseso ng pagsulat ay hindi komplikado. Nag-iiba-iba rin ito depende sa manunulat. Magkagayong man, mabubuod ito sa tatlong pangunahing hakbang. Ngunit dapat tandaan na sa bawat kasunod na hakbang ay maraming mga sub-hakbang na nakapaloob.
Samantala para kina PINNELL, GAY SU, at IRENE C. FOUNTAS, ibinigay nila ang mga sumusunod na hakbang sa pagsulat.
PANIMULANG PAGSULAT
Brainstorming,
intervyu,
sarvey,
questioning.
Mapping
at
Webbing
Pagbasa ng sinulat
na akda ng iba
Pagamit ng larawan,
texts, tuwirang sipi
upang gumana ang isipan
Pagkuha ng
pinakamahahalagang ideya
mula sa panimulang pagsulat
at pagpapalusog ng
mga ideyang ito
Pagkilala sa
awdyens o babasa;
layunin sa pagsulat
at ang paggamit nito
upang makalikha ng draft
o balangkas
Pakiki-pagkomperensya
sa kasamahan o kaibigan
upang maging malinaw at maging makinis ang ideya
Pag-organisa nga mga ideya:
DRAFTING
Pagkakasunod na pangyayari ayon sa panahon o pagkakaganap
Kahalagahan
Pagkakatulad at Kaibahan
Sanhi at Bunga
Problema-Solusyon
Pros at Cons
REBISYON
Pagbasa sa teksto at paglilimi sa kasapatan o kakulangan
ng pagkakasulat
Pagkuha ng fidbak
mula sa kasama
upang makita kung
efektibong nakapagpahayag
Pagtatanong sa sarili
kung nasagot ng sulatin
ang kailangang masagot tungkol sa paksa.

Natugunan ba ang pangangailangan
ng awdyens?
Nagawa ba ang
lohikal na presentasyon -
simula, gitna, at wakas?
Nasunod ba ang mga panuntunan sa pagsulat
tulad ng: talataan, sintaks, pagpili ng mga salita, ispeling, bantas at gamit ng malaking titik at kabuuan

(indensyon, ispeysing, sulat-kamay)
Nababasa
ba ang
nilalaman?
E
D
I
T
I
N
G
Bakit kailangan ang maganda at kaakit-akit na panimula? Ito ay upang:
Makuha ang atensyon ng mambabasa
Iintrodyus ang paksa
Ipakita ang kahalagahan ng paksa
Ipresenta ang tesis statement
I-forecast ang mga pangunahin ideya
PAGPILI NG ORGANISAYON
PAGBABALANGKAS NG NILALAMAN
PAGHAHANDA
SA TRANSISYON
NG TALATAAN
2. PANGGITNA O NILALAMAN
Ito ang pinakamahalagang bahagi ng teksto. Dito ipinaliliwanag ang
lahat-lahat ng tungkol sa paksa.

May TATLONG HAKBANG para
magawa ang nilalaman ng teksto:
KRONOLOHIKAL
Itinatakda ang oras, kaganapan, "sequence" ng pangyayari sa pagtalakay ng kasayskayan, proseso, panuto - ginagamit ito para maisaad kung paano ito isinasagawa o isasagawa.
ISPATYAL
Inoorganisa ang pagsulat
ayon sa pisikal na espasyo.
Kung gustong ipaliwanag
ang loob ng klasrum,
tinatalakay ng iba't ibang parte
ng silid.
PROBLEMA-SOLUSYONG PAGKAKAAYOS
Ang problema ay maaaring talakayin sa lohikal na paraan
at ang solusyon ay sa paraang klasipikasyon at nagprepresenta ng mga argumento.
SANHI AT BUNGANG PAGKAKAAYOS
Tinalakay muna ang sanhi bago ang bunga o efekto. Halimbawa kung ang toxic waste ang tatalakayin, kailangang irepresenta ang mga sanhi nito at saka ipaliwanag ng isa-isa.
PAGGAMIT NG MGA SALITA
O PARIRALANG TRADISYUNAL
Ginagamit ito upang ikonek ang isang ideya sa kasunod nito o i-shift ang ideya tungo sa iba. Nagiging magulo ang pangungusap kung 'di nagamit ng tawa.
Magbigay ng halimbawa:
bilang halimbawa (for example, for instance)
bilang pagpapakita (to illustrate)
Sa pagbabago ng panahon:
samantala (meanwhile)
kasunod nito (immediately)
sa malapit na panahon (soon)
sa wakas (thereafter)
Upang magpakita ng kontrast:
subalit (however)
magkagayon man (nevertheless)
sa kabilang banda (on the contrary)
ngunit (but)
Upang magdagdag ng informasyon:
kasunod nito
dagdag pa rito
at
at saka
bukod pa rito
higit pa rit
atbp.
Upang magtulad o maghambing:
katulad nito
kagaya nito
kawangis nito
animo'y
kapara
tulad
Upang magpakita ng dahilan o efekto:
sa kadahilanang ito
dahil dito
pagkaraa'y samakatwid
Upang magbigay ng kongklusyon:
sa wakas
sa madaling salita
kung gayon
bilang pagbubuod
samakatuwid
bilang pagtatapos
Kung papaanong isinulat ang panimula ay maaari ring gawin sa pangwakas. Ang tuwirang sinabi o sipi ay isang di-malilimutang isteytment. Ang pagtatanong ay maaaring magsilbing transisyon mula sa katawan ng sulatin, patungo sa kongklusyon.

Ang wakas ay nagsusuma sa nilalaman at nag-iiwan ng impresyon sa mambabasa.
Sa muli...
MAGANDANG HAPON.
Salamat!

| A. Domingo | BSMT 2 |
Full transcript