Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tiel: De relevantie van Gods Koninkrijk voor het hier en nu

No description
by

Dirk van Schepen

on 26 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tiel: De relevantie van Gods Koninkrijk voor het hier en nu

Nietzsche:"En dat is de schuld van het christelijk geloof!" 2012 31 nC In den beginne... 1885 Wat is de zin van het bestaan? Wat doen we hier? etc. Wat is de waarde van werk, school? Nihilisme "Het leven is nutteloos, het wereldse bestaan is zonder waarde. Crisis: waarom zouden we de moeite nemen om wat van de wereld te maken." Doel geloof: zielen in de hemel Zorg voor milieu? Ach, we gaan toch naar de hemel... Christelijk werk (betaald & vrijwillig)? De relevantie van Gods Koninkrijk voor het hier en nu. "Hij trok rond in Galilea; hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigende het goede nieuws van het koninkrijk ..." (Mt. 4:23a)

Zaligsprekingen in Mt. 5 m.b.t. een Koninkrijk van vrede, recht, troost, verzadiging, etc

Gelijkenissen: een reeks van "Het Koninkrijk is als..." "... nadat Hij aan de apostelen, die Hij had uitgekozen, door de heilige Geest zijn bevelen had gegeven; aan wie Hij zich ook na zijn lijden met vele kentekeningen levend heeft vertoond, veertig dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft." (Handelingen 1:1-3) Koninkrijks
boekenlegger (Ver)nieuw(d)e aarde Het geloof lijkt alleen relevant voor het hiernamaals. Het leven is dan slechts een wachtkamer en wat we in de wereld doen zinloos tijdverdrijf. Probleem/Aanleiding Antwoord/Oplossing Toepassing/Doen God vernietigt de wereld niet, maar bevrijdt, zuivert, transformeert, herstelt haar.
Hij laat de aarde en de mens tot zijn doel komen. God behoudt ook het goede van deze wereld. Hij begint niet helemaal overnieuw, maar gebruikt/behoudt ook het oude (gezuiverd). We zijn niet alleen ergens van gered, maar ook ergens toe: Het Koninkrijk leven. Liefde, vrede, recht, schoonheid aan de wereld toevoegen. We zouden niet van de gevallen wereld weg moeten vluchten (uit angst of afkeur), maar er naar toe gaan om hoop en hulp te bieden. Vrede op aarde "Maar ze (de schepping) heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luisteren die de kinderen Gods geschonken zal worden. Wij weten dat de hele schepping nog altijd nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt." (Rom. 8:22)

Kolossenzen 1:13-14. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. Meestal is de beste plek om te beginnen, die waar je al bent.
Het Koninkrijk is als een mosterzaadje... We gaan niet naar de hemel. De hemel komt op aarde! "En de Geest beaamt: Zij mogen rusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen." Op. 14:13 Wat betekent je geloof op maandag? Ik wil voor God werken. (Wat is dat dan?) Christen zijn is niet braaf wachten om in de hemel te komen, maar leven vanuit de verwachting dat de hemel op aarde gaat komen. Waar doen we het allemaal voor? Is alleen dominee, kerkelijk werker, zending, e.d. christelijk werk? God houdt niet alleen van zielen, maar ook van lichamen, dieren en natuur. ..van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag des oordeels zal dat blijken ... Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. 1Cor. 3:13 Jesaja 60: de volkeren brengen hun rijkdom en heerlijkheid naar Sion.
Full transcript