Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Criminaliteit en Straf

hoofdstuk 7
by

Mina Potter

on 8 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Criminaliteit en Straf

Straf = Strafrechtelijke sancties
rechter => soort straf,
en hoogte straf (=
strafmaat
)
Waarom legt rechter zelden de maximale straf op?
Hoofdstraffen:
Geldboete;
Vrijheidsstraf;
Taakstraf
voorwaardelijk en
onvoorwaardelijk
Naast hoofdstraf,
ook
bijkomende straffen
:
inname rijbewijs, 'afname' beroep
(
relatie met delict
)
Naast
hoofdstraf
en
bijkomende straffen
,
ook nog
maatregelen
:
tbs
, ontnemen geld of goederen dader via pluk-ze wetgeving.
Waarom straffen we?
Waarom straffen we?
Vergelding
Preventie
Resocialisatie
Beveiliging v/d samenleving
Handhaving v/d rechtsorde
Genoegdoening aan het slachtoffer

Reclassering:
Helpt de OvJ bij de
uitvoering van taakstraffen.
Helpt de gedetineerde bij
terugkeer in de samenleving
(resocialisatie).
havo
:
maken vragen 1 t/m 5 (blz. 110),
12, 13, 15, 16, 21 (blz. 114).
Examenopgaven havo (blz. 122).
Tegenwoordig
resocialisatie
belangrijke reden
van straf. Middeleeuwen:
wraak
.
Daarna werd
afschrikking
een belangrijk motief.
Verlichting =>
wils- of verdragstheorieen
.
Nadruk op
verstand/ratio
v/d mens.
Bij misdaad is sprake van
vrije wil
.
Sociale contract in de samenleving geeft uitdrukking
aan de algemene wil van het volk.
Binnen de wils- of verdragstheorieen, twee scholen:
Klassieke school
Moderne school
Klassieke school:
Iedereen is voor de wet gelijk.
Mensen moeten naar hun daad worden bestraft,
niet naar hun persoon. Strafrecht moet sober en eenvoudig zijn.
Moderne school:
Verwerpen idee vrije wil!
Sommigen worden door omstandigheden gedwongen
bepaalde keuzen te maken.
Dader moet dus niet alleen gestraft worden,
maar ook geholpen.
TBS
komt voort uit de
moderne school
.
Gevaarlijke dader i.p.v. schuldige dader!
Verdragstheorieen leggen verband tussen delict
en vrije wil dader.
Rechtvaardigingstheorieen
kijken naar verband delict en soort van straf. Motieven dader en omstandigheden dader doen er niet toe!
Wat is het belangrijkste motief om te straffen volgens rechtvaardigingstheoretici?
Relatieve theorieen kijken
wel
naar het effect van een straf. Gezocht wordt naar een straf die gezien persoon en omstandigheden het meeste effect heeft.
Straf die ervoor zorgt dat de kans op recidive zo klein mogelijk is.

Samenvattend,
opvattingen over straf:
Wils- of verdragstheorieen;
(klassieke school en moderne school)
Rechtvaardigingstheorieen;
(vergeldingstheorieen en relatieve theorieen)

Recente ontwikkelingen
:
Recidive;
Asocialisatie;
Abolitionisme;
Mediation.

Recidive hoog a.g.v. asocialisatie
Abolitionisme pleit voor oplossing conflicten,
buiten strafrecht om. Werken aan herstel oude situatie. Slachtoffer staat centraal. Mediation (conflictbemiddeling).
Full transcript