Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Karbonatomets kjemi

No description
by

Kajsa Lie

on 21 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Karbonatomets kjemi

Karbonatomets
kjemi

Organisk kjemi
Hydro
Alkoholer
Etanol
Karboksylsyrer
Reaksjoner
Bioteknologi
"Levende"
Organiske
forbindelser
Uorganiske
forbindelser
Karbonforbindelsenes
kjemi
CO
(karbonmonoksid)
Alle har C-atomer
i molekylene
Ingen C-atomer
Unntak
CO2
(karbondioksid)
CaCO3
(marmo/kalsiumkarbonat)
H2CO3
(karbonsyre)
C-atomer
C-atomer
Fotosyntese
C-atomer
Næringskjede
I et dyr eller
menneske
Forbrenning/nedbryting/celleånding
i CO2-gass
i en plante
C-atomet
Kommer fra
fotosyntesen
C-atom i organisk forbindelse
danner alltid fire
bindinger
Fire elektroner i
det ytterste
elektronskallet
Molekylformel
Elektronprikkmodel
Strukturformel
Kulepinnemodel
CH4
C
H
H
H
H
C
H
H
H
H
Bygget opp av:
Hydro
genatom
Karbon
atom
karboner
+
Deles inn i grupper etter hvilken type
binding det er mellom C-atomene
Forstavelsen forteller hvor mange
C-atomer det er i molekylet
1: Met
2: Et
3: Prop
4: But
5: Pent
6: Heks
7: Hept
8: Okt
9: Non
10: Dek
Endelsen forteller hvor mange
atomer det er mellom C-atomene
Alk
an
: enkeltbinding

Alk
en
: Dobbeltbinding
Alk
yn
: Trippelbinding
Etan:
C
2
H
6
C
H
C
H
H
H
H
H
|
|
|
|
-
-
-
Mettede hydrokarboner
C
C
=
C
H H
H H
|
|
|
|
Etan:
2
H
4
Umettet
Alkan
Alken
Alkyn
l
C
l
C
l
l
C
ll
C
l
l
C
lll
C
l
Hydrokarboner kan vi bruke som brensel:
Det er lettest å antenne hydrokarboner med kort C-kjede:
Metangass + oksygengass (fra luft)
karbondioksidgass + vann +
CH
4
+
2O
2
CO
2
+
H O
2
Egenskaper
Metan (CH ) antenner lettere enn
Heksan (C H )
4
6
14
Ett C-atom
Seks C-atomer
Forbrenningsreaksjon
God tilgang på oksygengass
=
Fullstendig forbrenning
Liten tilgang på oksygengass
=
Ufullstendig forbrenning
+
Sotpartikler
+
Karbonmonoksid
Uløselig i vann
Beskytter gjenstander
mot vann
Vi finner de i ulike impregneringsmidler.
F.eks skosmøring
Jo lengre C-kjede, desto høyere koke-og smeltepunkt
Lightergass: Butan
C H
Koker/går over til gass ved 0 C
0
4
10
Alle er bygget opp av
atomtypene C, H, O
Kjennetegn
Mye tilfelles med alkanene
Men har èn OH-gruppe
i enden av C-kjeden
Men ender på
-ol
etter alkanen
Eksempel:
Metan
ol
CH
3
OH
C
OH
H
H
H
|
|
_
_
Metanol
"tresprit"
Enkleste alkoholen
Svært giftig
En smak kan gjøre deg blind.
En halv desiliter kan
ta livet av deg.
Vannløselig
Noen alkoholer er
vannløselige
Polare stoffer
"Likt løser likt"
"Tommelfingerregel"
Når det er fra 1-3 C-atomer pr.
OH-gruppe, kan det løses i vann.
Altså: Metanol, etanol og propanol er
vannløselige.
Glyserol
"glyserin"

Har 3 OH-grupper
C3H5(OH)3
C
C
C
OH
OH
OH
H
H
H
H
H
-
-
-
-
-
-
Tiltrekker seg vann
Brukes i
fuktighetskremer...
...og frostvæske
Mange forgiftningsulykker
har skjedd ved av METANOL
er forvekslet med ETANOL
C2H5OH
C
C
OH
-
-
H
H
H
H
H
-
|
|
|
|
Eneste alkoholen
som kan drikkes

Lammer
sentralnervesystemet
Alkoholforgiftning
Dødsfall
Minker evnen til å
være nøyaktig og
tenkte fornuftig
Påvirker
hjernen
Avhengighetskapende
Leverskader
Kreft
Fosterskader
Desinfiserende
Brukes i
-helsevesenet
-legemiddelindustri
-matvareproduksjon
Effektivt løsemiddel
Brukes som
-rengjøringsmiddel
-kjølemiddel
Billig og rent
drivstoff
Bioetanol
Promille
%
0
"tusendel"
1% = 1g alkohol i
1000g blod
0
Alkoholinnhold på 3%
kan være dødelig
En hel flaske vin
kan være dødelig
Lages
Reaksjon mellom
eten (C H ) og
vann (H O)
2
4
2
Kjennetegn
Ender på -COOH
Får navnet ut ifra antall
C-atomer i molekylene
Samme som alkoholer
og hydrokarboner
-syre
-ol
-ol
Fruktsyrer
Gir sur smak
Sitroner, appelsiner
og eddik
(bilder)
Hvor
Eddiksyre
Svake syrer
pH-verdi
Jo flere H O -ioner det er i en liter
av løsningen, desto surere er
løsningen, og desto lavere er
pH-verdien
3
+
Syrer
Sterke syrer
Saltsyre
(HCI)
Salpetersyre
(HNO )
3
Svovelsyre
(H SO )
2
4
Mat
Karboksylsyrer reagerer
langsommere enn sterke
syrer
Syrer og baser
nøytraliserer hverandre
H O
i sur løsning
+
OH
i basisk løsning
2H O
nøytral løsning
3
+
-
2
Karboksylsyre og en
alkohol gir en ester
karboksylsyre + alkohol ester + vann
Forskning som dreier
som om å lage nye
produkter ved å bruke
mikroorganismer,
planter eller dyr
Etanol lages av
sukker ved hjelp
av gjærceller

Eddik lagesa av etanol
ved hjelp av
eddiksyrebakterier
Kilder:
Eureka 10

Laget av Kajsa Lie
Full transcript