Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ODMIANY CHRZEŚCIJAŃSTWA

No description
by

Dominik Richert

on 17 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ODMIANY CHRZEŚCIJAŃSTWA

Prawosławie powstało w wyniku Schizmy Wschodniej w 1054, która ustanowiła podział między katolikami i prawosławnymi. Kościół wschodni nie uznaje papieża, skłaniając się bardziej ku równorzędnym sobie kościołów lokalnych, jednakże jest głowa kościoła - Patriarcha. Nie uznają również wielu katolickich dogmatów i idei np: o Niepokalanym Poczęciu NMP oraz jej Wniebowzięciu, uważając, że została poczęta i zmarła w sposób nauralny, o celibacie niższych duchownych, o grzechu pierworodnym oraz o nieomylności papieża, Dlatego wszelkie dogmaty są ustanawiane poprzez sobory powszechne. Ilość dogmatów jest o wiele mniejsza, gdyż dogmatyzuje się tylko prawdy zagrożone. Reszta jest dyskusyjna, podlega indywidualnemu osądowi, np antykoncepcja. Nauka prawosławia opiera się na Piśmie Świętym, symbolach wiary, soborach powszechnych, kanonach, księgach liturgicznych oraz ikonach. Jednakże prawosławie różni się niektórymi szczegółami w zależności od miejsca.
ODMIANY CHRZEŚCIJAŃSTWA
Dlaczego istnieją podziały wśród chrześcijan?
Prawosławie
Katolicyzm
Unitarianizm
Świadkowie Jehowy
Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich
Baptyzm
Ruch ekumeniczny
Protestatyzm
DZIĘKUEMY ZA UWAGĘ!
Prezentacja by: Dominik Richert
Mateusz Dołżycki
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Najliczniejsze z wyznań chrześcijańskich, obok prawosławia i protestantyzmu.
Katolicyzm głosi wraz z innymi wyznaniami główne zasady chrześcijańskie: Bóg jest jeden w trzech Osobach, jako Stwórca i Pan świata objawił się ludziom; Syn Boży stał się człowiekiem w osobie Jezusa Chrystusa, który żył na ziemi, umarł za ich grzechy i zmartwychwstał; ludzi stworzył Bóg, ale zerwawszy więź z Bogiem żyją oni z dala od niego podlegając śmierci. Dekalog jest zbiorem zasad, które obowiazuja człowieka.

Przeznaczeniem ludzi jest wieczne życie z Bogiem i zmartwychwstanie, grzeszników zaś czeka kara; społeczność chrześcijan tworzy Kościół, do którego wstępuje się przez chrzest.
Jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa, powstała na skutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego rozpoczętych wystąpieniem Marcina Lutra w XVI wieku. W łonie Kościołów protestanckich wyróżnić można kilka wiodących wyznań, z czego główne to: luteranizm, ewangelicyzm reformowany, anglikanizm. Podstawowe założenia:
1.Jedynie Pismo Święte stanowi autorytet w sprawach wiary i praktyki chrześcijańskiej,
2.Jedynie Jezus Chrystus, jest pośrednikiem między Bogiem
3.Jedynie łaska Boża jest podstawą usprawiedliwienia grzesznika niezależnie od jego uczynków,
4.Jedynie Bóg jest godzien oddania Jemu czci przez stworzenie.
Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy - głoszą, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe), oraz o zbliżającym się objęciu władzy nad światem przez Królestwo Boże. Ruch został zapoczątkowany przez Charlesa T. Russella w 1870 roku w Pensylwanii. Świadkowie Jehowy trzymają się Biblii jako podstawy wszystkich swoich wierzeń; za interpretację Pisma Świętego odpowiada
Ciało Kierownicze
. Nauczają, że zmiany doktrynalne są wynikiem ciągłego badania i coraz lepszego zrozumienia Biblii. Wszelkie nauki wprowadzone przez Ciało Kierownicze obowiązują wszystkich świadków Jehowy; kwestie, które ich zdaniem nie zostały uregulowane w Piśmie Świętym, są pozostawione indywidualnej decyzji.
Unitarianizm to jeden z głównych kierunków reformacji. Podstawy stworzył hiszpański lekarz Miguel Servet, który został spalony na stosie na polecenia Jana Kalwina. Do Polski dotarł w latach 60. XVI wieku. Odrzucali oni feudalizm i sami uprawiali ziemię oraz byli pacyfistymi, dlatego nosili drewniane miecze. Rozwinął ich poglądy Faustyn Socyn, dlatego na wiarę braci polskich często mówiono socynianizm. Wysnuł on tezy, że nie ma grzechu pierworodnego, gdyż obarczył on tylko Adama, chrzest jest rzeczą drugorzędną, że skoro człowiek ma wolną wolę to Bóg nie zna przyszłości, jeśli dogmaty zaprzeczają rozumowi to należy te dogmaty zmienić oraz potrzebie niewielkiej ilości dogmatów. Wszelkie wątpliwości człowiek powinien powinien rozstrzygnąć za pomocą rozumu i sumienia. Twierdził, że Jezus został człowiekiem wybranym przez Boga, zaprzeczał dogmatowi Trójcy Świętej oraz istnienia piekła, które ma być tylko metaforą. Unici byli znienawidzeni w każdym państwie, nawet w tolernacyjnej Polsce. Jako jedyni nie wzięli udziału w Konfederacji Warszawskiej, która ustanawiała pokój między wyznaniami. Zostali wygnani z Polski w 1658, po czym osiedlili się w Holandii.
ą
Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Wyznawcy nazywani są potocznie mormonami. Jedną z najważniejszych różnic dzielących ten kościół od innych Kościołów chrześcijańskich jest uznawanie Księgi Mormona za świętą obok Biblii.
Mormoni m.in. z powodu odrzucenia dogmatu Trójcy Świętej nie są uznawani za chrześcijan zarówno przez Kościół katolicki, jak i Światową Radę Kościołów.
Główna siedziba Kościoła znajduje się w Salt Lake City w stanie Utah, USA. Członkowie Kościoła włączają się w normalne życie społeczne krajów, w których żyją. Wykonują różne zawody. Członkowie wyznają zasadę: we wszystkim zachować umiar. Powstrzymują się od używek takich jak alkohol, kawa, herbata, narkotyki etc. A nawet jeśli nie, to z umiarem.
Faustyn Socyn
Odłam protestantyzmu z XVII wieku. Uważa, że chrzest powinni przyjmować dorośli ludzie świadomi swojej wiary. Opiera się na głównych założeniach teologicznych:
Autorytet Pisma
Trójjedność Boga
Zbawienie z łaski przez Boga
Chrzest świadomy
Wieczerza Pańska
Powszechne kapłaństwo wierzących
Autonomia zborów
Dwa ustanowienia
Zbawienia przez Chrystusa
Wolność sumienia każdego człowieka
Odrzucają oni istnienie:
świętych miejsc
świętego czasu
świętej kasty
świętych rytuałów
Chrześcijaństwo od samego początku było dość zróżnicowane i nigdy nie było jednorodne, ponieważ z natury było osobistym wyznaniem. Kładło nacisk na indywidualną, osobistą więź z Bogiem, a powstające zbory, które były zarządzane przez miejscowych starszych, były niezależne i autonomiczne. Innym problemem dlaczego mamy tyle odmian chrześcijaństwa jest fakt, że każdy z zakładajacych nowa religie osób chciał mieć z tego jakiś pożytek dla siebie. Różnia się one głównie Świętymi księgami, dogmatami czy świętymi sobami.
Ruch mający na celu utworzenie jednego, świętego, apostolskiego kościoła. Głównym narzędziem jest dialog i wspólna modlitwa. Nawiększą organizazją ekumeniczną jest Światowa Rada Kościołów zrzeszająca ponad 350 kościołów w ponad 120 krajach.

Jest to trudny proces, gdyż każdy kościół uważa się za jedyny słuszny i czeka na ustępstwa z drugiej strony.

Świadkowie Jehowi uważają inne wyznania za zwiedzione przez Szatana i nie podejmują dialogu ekumenicznego.
Full transcript