Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Presentatie Oxfam-Solidariteit SDE

Présentation générale
by

oxfam solidarité

on 26 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Presentatie Oxfam-Solidariteit SDE

Oxfam-Solidariteit is een Belgische ngo voor ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp die werkt aan duurzame oplossingen voor armoede, onrecht en uitsluiting in de wereld.
+
De visie van Oxfam:
Een programma aanpak
Aide
d'urgence
Structurele
ontwikkeling
Campagne en beleidsbeïnvloeding
Financiële steun
Capaciteitsversterking
Logistieke steun
Vorming
Beleidsbeïnvloeding
Campagnes en sensibilisering
van het grote publiek
Comment travaille Oxfam ?
Directement avec les partenaires dans le Sud
Coopératives locales
Syndicats
Associations locales, nationales ou transnationales
De drie onlosmakelijk met elkaar verbonden pijlers
En collaboration avec les autorités locales
En collaboration avec d'autres ONG
Met wie werkt Oxfam samen?
Rechtstreeks met partners in het Zuiden
Met lokale, nationale en internationale
overheden en instellingen
Met lokale en internationale ngo's
Coöperaties
Vakbonden
Verenigingen
Waar komt het geld vandaan?
Cijfers van 2012
Overheidssubsidies
48%
Eigen fondsen
52%
Internationale instellingen
Europese Unie
Belgische federale overheid
Belgische deelstaten
Tweedehands
Meer dan 42 winkels in België
-> Sociale tewerkstelling
Fondsenwerving
Oxfam Pakt Uit
Oxfam Trailwalker
Solidariteitsfonds voor Oxfam
Welke thema's?
Geweld tegen vrouwen
Gelijkheid tussen mannen en vrouwen
Duurzame lokale landbouw
Klimaatverandering
Levens redden in crisis-situaties
Toegang tot water, gezondheidszorg en onderwijs
Landroof
Oxfam vertrekt vanuit
het internationaal recht
om haar strijd tegen de armoede te voeren
En Oxfam zou Oxfam niet zijn zonder...
de meer dan 1.500 vrijwilligers
die het hele jaar door
het beste van zichzelf geven
Onderzoek
en rapporten
Humanitaire
hulp
3.500 ton
kleding en
120 ton
schoenen
In 2012:
Meer dan 10.000
computers
Tien-duizenden boeken
Duizenden
stukken
brocante

Actief burgerschap
Geld voor ontwikkeling
Oxfam-Internationaal als confederatie
1. Missies

HUMANITAIR:
Centraal centrum voor categorie 1-crisissen. België zelf actief in DRC, Westelijke Sahara, Cuba, Laos, El Salvador en draagt bij aan Somalië, Bezette Palestijnse Gebieden en Israël, Soedan, West-Afrika…
CAMPAGNE/BELEIDSBEÏNVLOEDING:
Alle Advocacy-directeurs werken nauw samen onder elkaar om sign-off te krijgen voor standpunten en campagnes.
STRUCTURELE ONTWIKKELING:
Nieuw model: 1 "Lead Oxfam" of "Managing Oxfam" per land en meerdere "Partner Oxfams" die hun bijdrage leveren, gezamenlijke landenstrategie kadert in het Globaal Strategisch Plan van Oxfam.

2. Grote uitdagingen:

Legitimiteit en Accountability
Impact / Relevantie: kennis als hefboom voor verandering
Cost effectiveness en duurzaamheid
15 landen vanuit België
1) Voor structurele ontwikkeling: 11 landen
Afrika: Mozambique, DRC, Mali, Burkina Faso,
Azië: Vietnam, Laos en Cambodja,
Latijns-Amerika: El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Cuba

2) Voor humanitair werk: + 4 landen..
DRC, Laos, El Salvador, Cuba, Mali en Burkina Faso,
Midden-Oosten en Maghreb: Westelijke Sahara
en "contributing" voor Somalië, Soedan, Bezette Palestijnse Gebieden & Israël
Solidarity partners en F2F-werving van maandelijkse opdrachten
Schenkers
Legaten
Bedrijven (in bepaalde gevallen enkel na ethische screening)

Netwerking
Subsidies
Oxfam-in-België is één van 17 leden van de internationale Oxfam confederatie
Begonnen met 8 in 1996: Verenigd Koninkrijk en Ierland, België, Canada, Québec, USA, Australië, Nederland (NOVIB), Hong Kong
Groei-strategie: 25 leden tegen 2020
-> 50/50 Noord Zuid
1 gezamenlijk programma
Gezamenlijk jaarlijks budget: tussen 800 mio. en 1 miljard EUR (988 mio in '12-'13).
10.056 personeelsleden in '13, 48.292 vrijwilligers, +/- 2 miljoen supporters
GROW campagne 2013-15
We hebben ook interne doelstellingen:

Communicatie en consistente branding
Duurzaamheid:
-> EMAS-prijs voor een goed milieubeheer
Personeelsbeleid en vrijwilligers
Fundraising
Tweedehandsactiviteit
Financiën /Logistiek /ICT
MEAL (Monitoring, Evaluation, Accountability, Learning)
Oxfam-in-België
Je kan:
Direct Fair Trade producten aankopen
Oxfam relatiegeschenk kopen zoals de agenda
Oxfam Trailwalker stappen in de Hoge Venen
Kantoormateriaal of computers doneren
Oxfam Pakt Uit eindejaarskaarten kopen
Inleefateliers volgen met werknemers
Projectsteun verlenen
Evenementen sponsoren
...
Wil je meewerken?
Mensen
Bedrijven
Laos oktober 2013, Oxfam steunt innovatieve bio-landbouw
Totaal private fondsen: 6.991.031 EUR
Overhead bij een gift rond de 10%
Wat verandert Oxfam in de wereld?
2012
Hulp geboden aan 1 miljoen mensen in de Sahel
Congolese boeren verhoogden hun levensstandaard
Honderden burgers gewapend tegen natuurrampen in El Salvador
In 2012 namen 2.550 leerlingen deel aan onze inleefateliers
EU maakte bocht over biobrandstoffen
Inzamelactie leverde ruim 650 ton kleding, schoenen en handtassen op
Meer dan 500.000 euro inkomsten voor Oxfam Trailwalker
...Zes strategische Doelstellingen

1. Het recht om gehoord te worden: aanspraak van burgers op het recht op een beter leven
2. Het bevorderen van rechtvaardigheid tussen vrouwen en mannen
3. Levens redden, vandaag en morgen
4. Duurzame voeding
5. Billijke verdeling van natuurlijke hulpbronnen
6. Financiering voor Ontwikkeling en universaliteit van basisdiensten
=
Bedankt voor uw aandacht...
en spreek met ons over uw ideeën ...
www. oxfamsol.be
000-0000028-28
Stefaan Declercq
sde@oxfamsol.be
Bio
Stefaan Declercq
1972 Mee aan de opstart Oxfam-Wereldwinkel in Brugge
Motivatie: 'Trade, not Aid'
Burgerdienst: 1978-1980
- in nieuw provinciaal secretariaat van Wereldwinkels in Brabant
Expat: 1980-1995
Oxfam vertegenwoordiger in Centraal-America en Caraïben
Executive director: vanaf 1996:
- algemeen secretaris van Oxfam-Solidariteit
- als directeur voor Oxfam-in-België (overkoepelt ook de Wereldwinkels) lid van board of directors voor Oxfam-Internationaal
Laos oktober 2013
Oxfam steunt innovatieve bio-boeren
Full transcript