Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Cultuur en mentaliteit na 1945

Vmbo-t 3 H6 par 1-5
by

Maxim Arnoldy

on 31 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Cultuur en mentaliteit na 1945

de jaren 50 tv in de woonkamer
Individualisering:
Na WOII wederopbouw
mensen werken hard voor weinig
Nederlandse producten zijn goedkoop
goed voor de export positie
Marshall- Plan/ financiële steun
jaren'50 wederopbouw is gelukt
mensen gaan meer verdienen
welvaart stijgt
consumptie maatschappij/ kopen van luxe producten is belangrijk
luxe producten: auto, TV, koelkast, broodrooster
TV verandert de mening van mensen
zien ook andere programma's van andere zuilen
komen minder verschillen tussen de zuilen
De Zuilen vallen om
Nozems & suikerspinnen
Jeugdculturen:
na de oorlog babyboom/ veel kinderen worden geboren
Kinderen zijn in de jaren 50-60 tieners/ pubers
Word de grootste groep in de samenleving/ meer jongeren dan ouderen
Stijgende welvaart zorgt er voor dat jongeren meer te besteden hebben en meer vrije tijd hebben
Jongeren gaan ook langer naar school/ brengen veel tijd samen door/ worden kritisch
Krijgen andere ideeën dan hun ouders/ worden kritischer
jongeren gaan zich afzetten tegen het gezag: ouders/ docenten/ politie/ politiek
Willen vrijheid en gelijkheid/ genieten van het leven/ niet alleen maar hard werken
Generatiekloof: ouders en kinderen snappen elkaar niet meer
Jongeren laten zich horen
een verzuild land
Nederland voor WOII:
Voor WOII was Nederland verzuild
Nederland was verdeeld in verschillende groepen:
Liberalen
Socialisten
Katholieken
Protestanten
Iedere groep had:
eigen politieke partij
eigen vakbond
eigen omroep
eigen scholen
Samenwerken alleen om het land te besturen
Verzuiling
Cultuur en mentaliteit na 1945
H6 par 1-5
Vrouwen eisen gelijke behandeling
Dolle Mina
1e Feministische golf:
19e eeuw vrouwen willen:
studeren
stemrecht
werk voor de vrouw uit de burgerij
dat de arbeidster thuis voor de kinderen kan zorgen en dus niet in de fabriek moet werken
vrouwen gaan protesteren
1917 passief kiesrecht: vrouwen mogen gekozen worden maar niet zelf stemmen
1919 algemeen kiesrecht
vrouwen mogen stemmen maar zijn nog niet gelijk aan de man
gastarbeiders
verschillende culturen
Multiculturele samenleving:
Voor WOII alleen Autochtone Nederlanders
Na 1945 steeds meer migranten die naar Nederland komen
De Kolonies:
begin Jaren 50/ dekolonisatie zorgt voor migranten uit de koloniën/ Indonesië/ Molukken
1975 uit Surinamen
Gastarbeiders:
Jaren '60 welvaart stijgt/ onderwijs op hoog niveau/Nederlanders willen ongeschoold werk niet meer doen
Gastarbeiders uit: Italië, Spanje, Turkije, Marokko
Ontstaan van een multiculturele samenleving
Nederlandse Identiteit:
Gast arbeiders halen vrouw en kinderen naar Nederland en gaan hier permanent wonen
In de Jaren 80 en 90 komen er veel vluchtelingen naar Nederland
Religieuze pluriformiteit: veel verschillende religies en levensopvattingen in 1 land
Secularisatie: steeds minder autochtonen gaan naar de kerk/ christendom neemt af
steeds minder mensen voelen zich tot een groep behoren/ Individualisering
Nederlandse identiteit word lastiger te bepalen/ geen nationale cultuur/ weinig wat Nederlanders nog bind/ sommige mensen geeft dit een onveilig gevoel/ angst voor verandering/gaan zich verzetten tegen de multiculturele samenleving
de maatschappij dat ben jij!
Nederland in de 19e eeuw:
van af 1848 Liberalen zijn aan de macht/ vinden kapitalisme/ winst maken belangrijk/ vooral voor de rijken/ openbare scholen
Gelovigen/ confesionelen vinden dat zij te weinig rekening houden met het geloof
Protestanten en Katholieken gaan zich emanciperen/ opkomen voor hun rechten
willen dat gelovige scholen ook betaald worden/ schoolstrijd
Richten politieke partijen op
Protestanten: ARP (anti revolutionaire partij)
Katholieken: KVP (katholieke volks partij)

Samenwerking:
19e eeuw arbeiders hebben het zwaar/ geen rechten/ lange werkdagen/ gevaarlijk werk/ slechte woningen/ sociale kwestie
gaan emanciperen
vakbonden/ politieke stroming is het socialisme/ willen kiesrecht
politieke partij: SPAP
gaan samen werken met de confessionelen tegen de Liberalen
1917: algemeen mannen kiesrecht/ einde schoolstrijd
1919 algemeen kiesrecht
Nederland na WOII
Tijdens WOII geen verzuiling/ samenwerking tegen de Duitsers
Na WOII Confessionelen zijn bang macht kwijt te raken en roepen gelovigen op terug te keren naar hun zuil
1950 Nederland is weer verzuild
duidelijke indeling van de samenleving; netjes/ preuts/ er zijn veel taboes/ hard werkend/ zuinig/ duidelijke indeling tussen man en vrouw/ fatsoen/ gehoorzaam
ontzuiling & ontkerkelijking:
Jaren '60 dienstensector en industrie sector nemen toe
mensen trekken van de dorpen naar de steden/ buitenwijken
Hier is de sociale controle kleiner en is er minder contact tussen de mensen
mensen uit verschillende zuilen leven naast elkaar
De kerk heeft hier minder invloed
mensen gaan minder bij een zuil horen
Kerk doet aan arme zorg, hierdoor zijn armen mensen meer afhankelijk van de kerk
Door sociale wetten krijgen mensen meer sociale zekerheid en zijn ze niet afhankelijk van de kerk
Doordat er meer vrije tijd is (vrije zaterdag) trekken mensen er meer op uit (weekend je weg) gaan daardoor minder naar de kerk
kinderen gaan langer en meer naar school/ worden kritisch/ nemen niet meer zomaar alles aan/ kritiek op de kerk neemt toe
mensen stemmen steeds minder vaak op een partij die bij hun zuil hoort
zwevende kiezers
ontzuiling
Nozems:
Jaren '50
Jongeren raken onder de invloed van Rock& Roll
Er is nog weinig te doen voor jongeren in Nederland
Nozems hangen rond op brommertjes
dragen leren jassen en spijker broeken
Hippies en provo's
jaren '60
Hippies en Provo's willen de wereld verbeteren/ make love not war
Gaan autoriteiten uit dagen/ tegen de consumptie maatschappij
lang haar/ drank en drugs gebruik/ versleten kleding/ willen vrije sex/ de pil
Provo's zijn ook politiek actief/ ludieke acties/ demonstraties
Veel Identiteiten:
Er zijn tegenwoordig veel stijlen
Disco: glitter's/ niet nadenken
Punk: anarchisten/ tegen alles
R&B/ Alto/ Skate/ hip hop/Goth/ Kakkers/ Nerds/ Trance etc etc
2e feministische golf:
jaren '50 traditionele rollen patronen
mannen werken en zijn de baas in huis
vrouwen moesten vooral huishouden doen en voor de kinderen zorgen
geen gelijkheid voor de wet
getrouwde vrouwen mogen niet werken
Jaren '60 vrouwen willen gelijke behandeling voor man en vrouw
actie groep Dolle Mina
willen gelijke lonen voor het zelfde werk
willen dat de pil vergoed word
willen crèches die vergoed zijn
1980 wet voor gelijke behandeling van man en vrouw
Full transcript