Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tổng quan về kiểm soát

No description
by

Sứ Giả Thiên Đường

on 15 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tổng quan về kiểm soát

TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT
design by Dóri Sirály for Prezi
Các phương pháp kiểm soát
Tầm quan trọng của kiểm soát

Các loại kiểm soát
Kiểm soát

điều tiết
các hoạt động để kết quả công việc đạt được theo mục tiêu và tiêu chuẩn.
Khái niệm
PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN
SO SÁNH KẾT QUẢ VỚI TIÊU CHUẨN
Kiểm soát liên quan đến các chức năng quản trị khác.
Giám sát và điều chỉnh kết quả công việc để đạt được mục tiêu.
Đảm bảo các nguồn lực được sử dụng hợp lý.
KIỂM SOÁT
ĐẢM BẢO ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC ÁP DỤNG

Các dạng kiểm soát theo thời gian
Kiểm soát dự đoán :
Quy định


yếu tố đầu vào
phù hợp
với tiêu chuẩn vận hành
Kiểm soát phản hồi :
Đảm bảo đầu ra cuối cùng đạt mục tiêu của tổ chức.
Kiểm soát vận hành :

Dự đoán
Vận hành
Phản hồi
ĐIỂM KIỂM SOÁT CHIẾN
LƯỢC
KIỂM SOÁT HỖN HỢP
KIỂM SOÁT QUAN LIÊU
Sử dụng các quy định kiểm soát qua các luật lệ, tưởng thưởng...
KIỂM SOÁT THỊ TRƯỜNG
KIỂM SOÁT THỊ TỘC
Dựa trên các giá trị, niềm tin, truyền thống, văn hóa tổ chức, các quy tắc tiêu chuẩn, các quan hệ không chính thức.

Sử dụng các
cơ chế thị trường
xác định giá cả và dịch vụ đặc trưng.
Kiểm soát hiệu quả
Linh hoạt đối phó diễn biến ngoài ý muốn.
Đánh giá đúng đắn
các sự kiện.
Cung cấp thông tin nhanh chóng
VAI TRÒ CỦA KIỂM SOÁT
Đối phó
sự bất ổn
Phát hiện các

dấu hiệu vi phạm
Xác định

cơ hội
Xử lí
các tình huống phức tạp
Phân tán quyền lực
THÀNH VIÊN NHÓM 17
QUẢN TRỊ HỌC
Vui lòng liên hệ nhóm trưởng nhóm 17 để biết thêm chi tiết. :v :v
Phân loại theo:
Thời gian
Giai đoạn chu kỳ sản xuất
THE
END
-Kiểm soát
điều khiển
:
Tự điều chỉnh khi hoạt động.
Theo dõi tình huống.
Đưa ra các hành động điều chỉnh.
- Kiểm soát
phi điều khiển
:
phụ thuộc vào sự can thiệp của
con người.

Kiểm soát điều khiển và phi điều khiển
Kiểm soát thời gian
Phụ thuộc vào:
Yếu tố đầu vào
Quá trình chuyển hóa
Yếu tố đầu ra.
Hành động
Bộ phận của quá trình vận hành.
Tuân theo
tiêu chuẩn
.
Full transcript