Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Az alsó tagozatos tantervben szereplő játékok, játékok fajtá

No description
by

Noima Dencs

on 4 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Az alsó tagozatos tantervben szereplő játékok, játékok fajtá

Játékok megjelenése a testnevelésórán a gyermekek
szemével

Irodalmi áttekintés
Játék szó jelentése

Stöckert Károlyné- Kis játékpszichológia
- a játékszeretet nem az életkorhoz kötött

Magyar Nagylexikon
- "a magyar nyelvben kettős jelentésű, egyrészt olyan tevékenység, amelyet gyermekek és felnőttek kedvtelésből, szórakozásból, testi- szellemi erőik foglalkoztatására folytatnak, másrészt eszköz (játékszer)"

Új Magyar Lexikon
- olyan cselekvés, amelynek célja szórakoztató, szabad időtöltés
- sajátos feladata van a gyermek életében
Játékoktatás fontossága
Fejlődik:
figyelemkoncentráció
a helyzetfelismerés
a döntési képesség
a gyors gondolkodás
a kezdeményező és szervezőkészség
a találékonyság
a kreativitás és a problémamegoldó gondolkodás


A játék segíti
: a közösségi érzés erősödését, kötelességtudatot, felelősségérzetet, fegyelmet, önuralmat, akaratot, érzelmi hatást
Eredmények
1. Egy héten hány testnevelésórája van?

A kérdőív fontosabb eredményei:

Hipotézis vizsgálat
A feltevésem megállta a helyét
-> fajtánkénti rangsor
30 játék -> kevés, ismeretlen
Testnevelésórán: futó- és fogójátékok

A hipotézisem beigazolódott!
Következtetések


Az alsó tagozatos tantervben szereplő játékok, játékok fajtánkénti rangsora a gyermekek játékszeretete alapján
Játékok megjelenése a testnevelésórán a gyermekek szemével
Konzulens: Vári Péter
Diákköri munka: Gacs Nikolett
„… játék nélkül nem lennénk azok, amik vagyunk: emberek…”
(Csányi Vilmos)
Témaválasztás indoklása
Testnevelésórai játékok hiánya

7-10 éves korosztály

Rendszeres fizikai aktivitás, kedvező élettani hatás

Pozitív hatások

Szellemi frissesség
Irodalmi áttekintés
A játékok egyénileg, párban és csoportban végrehajtott mozgásformák

Alkotó és kooperatív játékos feladatok

Sportági előkészítő mozgásos játékok

Kognitív, affektív és szociális képességek fejleszthetőek játékkal

Labdás gyakorlatokkal, testnevelési labdás játékokkal, a sportjátékok előkészítése a cél

Játék: feszültségcsökkentés, vágyteljesülés, didaktikai és nevelési eszköz
A játék
Nevelő hatása:
Kötelességtudatra
Rendszerességre
Pontosságra
Kitartásra
Megbízhatóságra
Önuralomra
Kezdeményezőkészségre
Fegyelmezettségre
Becsületességre- erkölcsi nevelés
Szabályok betartására
Sokoldalú, fontos az oktatásban.

Életkornak, játéktudásnak, képességnek, létszámnak, összetételnek, a játéktér nagyságának, időtartalmának, dinamizmusának, intenzitásának
Kutatási kérdés
Melyek azok a testnevelésórai játékok, amelyeket a gyerekek szívesen játszanak az órán?

Melyik játékfajtát választják?

Melyik a kedvenc órai játékuk?

Egyedül vagy társaikkal együtt szeretnek játszani?
Hipotézisem
Feltételezem, hogy az általam vizsgált 7-10 éves korosztályban a gyerekek a labdás játékokat részesítik előnyben.
Kutatási módszer
Kérdőíves módszer:
Írásbeli
Rövid idő
Nagy mennyiség

15 kérdés (13 zárt, 2 nyílt)
1.Melyik az a játék, amelyet a legtöbbször játszanak testnevelésórán?
2.Melyik a kedvenc testnevelésórai játékod?

Szelektív
Osztály, nemek

Előzetes felmérés:
20 tanuló (3. osztály): 11 fiú, 9 lány
Időpont: 2013. november 6.
Napközis csoport

Érthető, könnyen kezelhető

Mi jut eszedbe a testnevelésóráról?
Melyik játékokat ismered ezek közül testnevelésóráról?
Melyik a kedvenc testnevelésórai játékod?
Melyiket szereted jobban?
Melyik játékot szereted a legjobban a testnevelésórán játszani?
Felhasznált irodalmak
1. Mérei Ferenc - V. Binét Ágnes (1997.): Gyermeklélektan – Medicina
2. Kerettanterv 2013.
3. Új Magyar Lexikon (1950.)
4. Magyar Nagylexikon (1993-2004.)
5. Stöckert Károlyné (2011.): Kis játékpszichológia – Eötvös József Könyvkiadó
6. Gergely Ildikó (2004.): Mit? Miért? Hogyan? – Módszertani füzet Óvodapedagógusoknak- Labdagyakorlatok
Internetes források:
7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3072832/#R26
(letöltés:2013. 11.10)
8. http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0
CEMQFjAC&url=http%3A%2F%2Fusers.atw.hu%2Fmtanmi%
2Fimages%2Ftanito%2F2szemeszter%2Ftesi_tp.ppt&ei=gmpuUuCtEISTh
Qfyq4GYBQ&usg=AFQjCNHMDKgK2wDMUE6uQ9Ivon7ay3Y4vA&sig2=X
C6YAWCX57tEngEdi5BqUw&bvm=bv.55123115,d.ZG4 (letöltés: 2013. 11.02.)
9. http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0
CFoQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.ofi.hu%2Ftestnevelessport&
ei=tmBuUsykGMSUtAbEnYCADw&usg=AFQjCNFvcTnhwb0yllFMZ7
SD4_KcjM8ViQ&sig2=B2bI4qLzNgBUEw5vbx1dRw&bvm=bv.55123115,d.Y
ms (letöltés: 2013.11.02)
10. http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved
=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nyme.hu%2Ffileadmin%2Fdok
umentumok%2Fatfk%2Ftematikak%2FTESTNEVELES_TANSZEK%2Fkon
czos_csaba_csatolhato_dok%2Fjatek_tanito_I_evfolyam.doc&ei=k8l-
Upe6MuPG7Aa204G4Ag&usg=AFQjCNGGgtA_v4YNXHscHVXJ4MBzqP
RZ6g&bvm=bv.56146854,d.bGE (letöltés: 2013.10.26)
11. http://www.rgvi.gtk.szie.hu/
Köszönöm a megtisztelő
figyelmet!
Full transcript