Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Modyul 10: HIRARKIYA NG PAGPAPAHALAGA

No description
by

on 5 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Modyul 10: HIRARKIYA NG PAGPAPAHALAGA

Modyul 10: HIRARKIYA NG PAGPAPAHALAGA
UNA!
Mas tumatagal, mas mataas na pagpapahalaga kung ihahambing sa mababang mga pagpapahalaga. Halimbawa, ang paggastos ng pera upang ibili ng aklat ay mas mataas kaysa sa ipambili ito ng pagkain. Mas tumatagal ang kaalaman na makukuha sa aklat kaysa sa kasiyahan ng pisikal na katawan dahil sa pagkain. Ang pagpapahalaga ay nasa mataas na antas kung hindi ito kailanman mababago ng panahon (
timeless or ability to endure
)
IKALAWA!
Mas mahirap mabawasan ang kalidad ng pagpapahalaga. Kahit pa dmarami ang nagtataglay nito, mas mataas ang antas nito. Halimbawa, ang pagpapahalaga ng materyal na bagay ay lumiliit habang nahahti ito, ngunit ang pagpapahalaga sa karunungan ay hindi nababawasan kahit pa mahati ito o ipamahagi sa napakaraming tao. Ang pagpapahayag ay nasa mataas na antas kung sa kabila ng pagsalin-salin nito sa napakaraming henerasyon, napapanatili ang kalidad nito (
indivisibility
)
Pandamdam na Pagpapahalaga (Sensory Values)
Itinuturing na nasa pinakamababang antas ng pagpapahalaga. Tumutukoy ito sa mga pagpapahalagang nagdudulot ng kasiyahan sa padamdam ng tao. Kasama dito ang pagbibigay-halaga sa mga bagay na tumutugon sa pangunahing pangangailangan ng tao tulad ng pagkain, tubig, damit, tirahan at iba pang materyal na bagay. Kung ang mamahaling bag, magarang damit at sapatos, at iba pang mahal na bagay; ang lahat ng ito ay materyal na bagay parin.
Mga Ispiritual na Pagpapahalaga (Spiritual Values)
Maituturing na mas mataas ang pagpahalaga nito kaysa sa sa dalawang uri ng nabanggit. Ang pagpapahalagang ito ay tumutukoy sa mga pagpapahalagang para sa kabutihan at pagpapalakas ng pananampalataya. May tatlong uri nito:

a. Ang pagpapahalagang pangkagandahan (aesthetic values)
b. Pagpapahalaga sa katarungan (values of justice)
c. Pagpapahalaga sa ganap na pagkilala sa katotohanan (value of full cognition of truth)
Anu-ano ba ang itinuturing mong mahalaga sa iyo? Bakit mo pinapahalagahan ang mga ito? Tama ba ang iyong mga pinapahalagahan at ang papahalagahang iniuukol dito? Ilan lamang ito sa mga mahahalagang katanungang pupukaw sa iyong kamalayan upang mapag-uukulan mo ng pansi ang bahaging ito ng iyong pagkatao. Mahalagang may kamalayan ka tungkol dito. Hindi sapat na nabubuhay lang tayo sa mundong ito. Kailangang malinaw din sa atin kung para saan ang buhay nating ito. Bilang isang nagdadalaga o nagbibinata, mahalagang nabubuhay ka nang makahulugan at makabuluhan.
Ang Hirarkiya ng Pagpapahalaga
Ano ba ang ipinapahalagahan mo sa mundong ito? Marahil ang mga sagot niyo ay pag-aaral, mga kaibigan, ang relihiyon, pamilya, pag-ibig, pagkain at ipa. Pero, tama nga ba ang iyong mga pinapahalagahan? Ito nga ba ay nakabubuti sa iyo at sa mga taong nasa paligid mo? Sa pagsagot mo ng ganitong tanong, mahalaga na maunawaan mo kung paano husgahan kung mababa o mataas ang isang pagpapahalaga.
Pamumuhay na Pagpapahalaga (Vital Values)
Ito ay ang mga sa mabuting halaga ng buhay. Halimbawa, ang pagmamahal sa tao, apagpapahalagangt ang papapahinga ng tao kung tayo ay magmamahalan at magkakaroon ng pahinga, ito ay makabubuti saatin at ito ay tinatawag na pamumuhay ng pagpapahalaga. Mahlaga saatin ang kumain, dapat tayo ay kumain para tayo ay mabuhay ng malusog at masigla. Ang lahat ng nabanggit ay mga bagay na pinapahalagahan ng tao upang masiguro ang ating kaayusan at kabutihan.
Ano ang Inaasahang Maipamalas Mo?
"A Study on the Hierarchy of Values"
ni: Tong-Keun Min
Bago lubos na maunawaan ang hirarkiya ng pagpapahalaga, kailangan munang maunawaan kung ano ang mga pamantayan sa pagpapasiya sa antas nito. Sumulat si Max Scheler ng Limang Katangian ng Mataas na Pagpapahalaga mula sa tesis ni Tong-Keun Min na "A Study on the Hierarchy of Values"
Mula sa mga nabanggit na prinsipyo, nabuo ni Scheler ang Hirarkiya ng Pagpapahalaga. Tinawag niya ito na "odor amoris" or order of the heart. Sinasabi niya ang ganitong hirarkiyang pagpapahalaga ay hindi ganap na mauunawaan lamang ng isip. Naniniwala siyang ang "puso" ng tao ay kayang magbigay ng kanyang sariling katuwiran na maaring hindi mauunawaan ng isip.
IKATLO!
Mataas ang antas ng pagpapahalaga kung ito ay lumilikha ng iba pang mga pagpapahalaga. Ito ay nagiging batayan ng iba pang mga pagpapahalaga. Halimbawa, ang isang tao na nagtratrabaho sa ibang bansa na tiniis ang lungkot para lang maitaguyod ang pangangailangan ng pamilya. O di kaya kapag ang mga tinedyer na kagaya niyo na umaasa sa kaniyang hinahangaan at naghihintay lamang na kausapin siya nito o hanggang tingin nalang. Ito lahat ay pagsasakripisyo at paghihintay sa tamang panahon. (
Sacrifice
)
IKAAPAT
May likas na kaugnayan ang antas ng pagppahalaga at ang lalim ng kasiyahang nadarama sa pagkamit nito Sa madaling salita, mas malalim ang kasiyahan na nadama sa pagkamit ng pagpapahalaga, mas mataas ang antas nito. Halimbawa, mas malalim ang kasiyahan ng pagsali sa isang prayer meeting kaysa sa paglalaro ng basketball. At mas malalim ang halaga ng pag-aaral kaysa sa paggala kasama ang mga kaibigan.
IKALIMA
Ang isang pagpapahalaga ay mas mataas na antas kung hindi ito nakabatay sa organismong nakararamdam nito. Halimbawa, kunwari Si Cherry Cupcake ang kauna-unahang bulag na nakatapos ng kolehiyo. At hindi hadlang ang kapansanan para sakanya. Sa madaling salita, ito ang kanyang pagnanais na matagumpay sa kaniyang laragan ay higit na mataas kaysa sa kanyang pagnanais.
Banal na Pagpapahalaga (Holy Values)
Ito ang pinakamataas sa lahat ng antas ng mga pagpapahalaga. Tumutukoy ito sa mga pagpapahalagang kailangan sa pagkamit ng tao ng kaniyang kaganapan upang maging handa sa pagharap ng Diyos. Ang pagkilos tungo sa kabanalanan ng katuparan ng kaganapan hindi lamang ng materyal na kalikasan ng tao kundi maging ng kaniyang ispirituwal na kalikasan.
Full transcript