Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

wetenschapsfilosofie

No description
by

Susanne Schotanus

on 14 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of wetenschapsfilosofie

Hermeneutiek Schleiermacher Algemene interpretatieleer Hermeneutische cirkel 1768-1834 Grammaticaal interpreteren
vs
Psychologisch begrijpen Dilthey 1833-1911 Erleben Menselijke rede is historisch bepaald en dus veranderlijk Antipsychologisme De voortdurende wisselwerking tussen het interpreteren van het geheel op basis van de interpretatie van de delen en omgekeerd Het verstehend opnieuw ervaren van het scheppen van een kunstwerk afwijzing van geesteswetenschappelijke verklaring in mentale of psychologische termen Verstehen interpreteren: het verklaren van uiterlijke verschijnselen in termen van innerlijke waarden of betekenissen De vraag wat de mens DOET in het proces van begrijpen of interpeteren en wat de mens daartoe in staat stelt. De mens als kennend, interpreterend, en betekenisgevend subject
(anders dan bij semantiek en pragmatiek) Freud Ambivalent:
natuurwetenschappelijke "biologie van de geest"
hermeneutische duiding van de woorden van de patiënt notie van het onbewuste Id Ego Superego Onbewuste Ratio geweten Religie is een schadelijke illusie Secularist psychoanalyse Secularisme: De normatieve opvatting dat kerk en staat gescheiden moeten blijven, ofwel dat religie een aangelegenheid voor de privésfeer moet zijn 1865-1939 Neokantianisme Subject vormt het transcedentale fundament van kennis
(Kant) Menselijk bewustzijn is niet tijdloos en universeel maar historisch bepaald
(Dilthey) Rickert 1863-1936 Begripsvorming
ipv
Verstehen cultuurwetenschappen Er is één empirische werkelijkheid, maar we kunnen maar een deel vatten door begrippen te vormen vanuit specifieke gezichtspunten Het onvermijdelijk op normen en waarden gericht zijn van de sociale en cultuurwetenschappen Waardebetrokkenheid Verschil tussen natuur- en cultuurwetenschappen Natuurwetenschappen nomothetisch Natuurwetenschappen nomothetisch Cultuurwetenschappen idiografisch Natuurwetenschappen gaat over het algemene,
Cultuurwetenschappen over het specifieke Waarderelativisme het geloof dat er geen algemeen geldige waarden bestaan die cultuur en tijdloos zijn Cassirer 1874-1945 Symbooltheorie Elke culturele uiting kan worden opgevat als een samenhangend geheel van symbolen symbool: object dat iets anders aanduidt of uitdrukt verwerping van de empiristische zuivere waarneming: alle waarneming en kennis zijn vervuld van betekenis Symbolische vorm
Een symbooldomein (bijv. taal, mythe, wetenschap) dat kennis en betekenis van specifieke symbolen mogelijk maakt. de structuur van een symbolische vorm bepaalt hoe we naar de wereld kijken en wat voor dingen we waarnemen 1 expressieve functie 2 voorstellende/ aanschouwelijk makende/ representationele functie 3 zuiver betekenende functie brengen tot uitdrukking wat er in de mens leeft
(wil, emoties, etc) beelden de zichtbare, zintuiglijk waarneembare wereld van de concrete dingen uit meest abstract, constitueert een zelfstandig systeem van relaties Menselijke cultuur maakt een lineaire ontwikkeling door, van 'primititieve' naar 'moderne' culturen, met wetenschappelijke kennis als hoogste stadium Hoe meer de mens ontwikkelde, hoe meer onderscheid er werd gemaakt. De zuiver betekenende functie is een nieuwe stap in de ontwikkeling van de menselijke cultuur Ontwikkeling Weber 1864-1920 verstehende sociologie taak van wetenschap: duidend begrijpen en in zijn verloop verklaren van menselijk handelen Sociaal handelen handelen voor zover het op anderen gericht is en door de actor met een subjectieve betekenis verbonden wordt. Door het protestatisme werd ascese tot een algemene levenshouding --> rationalisme is karakteristiek voor de westerse cultuur.

komt onder andere tot uiting in natuurwetenschap, rationele rechtsleer en ethiek, staatsbestuur, bureaucratie, westerse klassieke muziek Ingetogen levenswijze
Het streven naar of het beoefenen van een reine levenswandel door de eigen hartstochten en begeerten te beteugelen en zelftucht toe te passen ideaaltypes Een model van sociologische of historische verschijnselen, dat van toevallige individuele variaties abstraheert actor:
socaal handelend persoon kritiek:
Het is slechts een heuristisch hulpmiddel.
(hulpmiddel bij het vinden van wetenschappelijke waarheden en verklaringen) Gadamer 1900-2002 taal heeft scheppende of wereldontsluitende functie Horizon context, cultuur, traditie, leefwereld, taalspel.
wanneer een standpunt verandert verdwijnt de horizon niet, maar hij verschuift. Praktisch holisme het begrijpen van een individuele uitspraak of handeling veronderstelt een geheel van handelingen (horizon) interpreteren leidt tot een versmelting van horizonten begrip zonder (historisch bepaalde en veranderlijke) vooronderstellingen is onmogelijk. Hermeneutische cirkel omvat bij hem het toetsen aan de ervaring en het steeds verder verbeteren van de interpretatie, dus tussen een historisch bepaald object en historisch bepaald subject. conclusie:
Full transcript