Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Powstanie Warszawskie

No description
by

Beata Anna

on 14 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie
1944

1 sierpnia 1944
17.00-GODZINA ,,W"

Przebieg Powstania
 1 – 4 VIII 1944 – powstańcy opanowali: Śródmieście, Powiśle, część Woli, Stare Miasto, Dolny Mokotów, Żoliborz


Od godz. 7.00 w dniu 5 sierpnia oddziały Reinefartha i Dirlewangera szturmowały barykady na ulicach Wolskiej i Górczewskiej (bronione przez żołnierzy Armii Krajowej).
7 VIII Bitwa o Stare Miasto
Obrona Starego Miasta
Ponad dwutygodniowa bitwa o Stare Miasto miała okazać się jednym z najzaciętszych bojów powstania.
Obrona Starego Miasta
Pierwszą reakcją Hitlera na wieść o wybuchu powstania było wydanie rozkazu rozpoczęcia nalotów dywanowych na Warszawę.
Atak AK na niemieckie obiekty we wszystkich dzielnicach okupowanej Warszawy.
Polskie natarcie w dniu 1 sierpnia 1944 zakończyło się „wyraźnym sukcesem”.
Generał „Bór” (drugi z lewej) i pułkownik „Radosław” (następny) na odprawie w okolicach fabryki Kammlera na Woli. 4 sierpnia 1944
1 sierpnia 1944, godzina „W” (17.00).
Patrol por. „Agatona” z batalionu „Pięść”
upadek Ochoty i Woli
Armia Krajowa kontroluje–
Żoliborz,
Stare Miasto,
Śródmieście z Powiślem
Mokotów

Pułkownik „Monter” (w środku) wraz oficerami BIP
Żołnierze AK.
Żydowskie więźniarki KL Warschau („Gęsiówka”) wyzwolone przez żołnierzy AK
Powstańcy na stanowisku bojowym
Zdobyczna Pantera należąca do plutonu pancernego „Wacek” pod dowództwem Wacława Micuty
Żołnierze Batalionu „Czata 49” wyciągający z zasobników granatniki PIAT
Żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego szykujący się do desantu przez Wisłę
Dziękujemy za uwagę!
Krzysztof Buczak
i
Norbert Kowalczyk
Autorzy:
Jeńcy niemieccy wzięci do niewoli po zdobyciu PASTy
„Szary Wilk” – niemiecki transporter Sd.Kfz.251. Zdobyty przez powstańców ze Zgrupowania „Krybar” na 5. Dywizji SS Wiking
Gmach Prudentialu trafiony pociskiem ciężkiego moździerza
Niemiecki samolot "Stukas" bombardujący Stare Miasto
Polscy cywile zamordowani na Woli przez żołnierzy niemieckich
"Ewakuacja” ludności cywilnej po
kapitulacji powstania
Systematyczne palenie miasta przez oddziały niemieckie
Powstaniec wychodzący z kanału
Łączniczki Zgrupowania Radosław
Wymarsz patrolu sanitarnego Wojskowej Służby Kobiet
Zawiszacy – harcerska poczta polowa
Powstańczy ślub
Podpisanie „Układu o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie”
Kapitulacja. Warszawa – plac Politechniki. 5 października 1944
Zarówno w trakcie walk, jak i przede wszystkim po kapitulacji trwała zorganizowana akcja grabieży majątku i podpalania miasta
Polscy dowódcy
Tadeusz Bór-Komorowski
Tadeusz Walenty Pełczyński
Antoni Chruściel
Franciszek Edward Pfeiffer
Mieczysław Niedzielski
Jan Tarnowski
II "r"
Geneza powstania
militarnie-wymierzone w Niemców
politycznie-miało uniemożliwić narzucenie Polsce marionetkowych władz przez ZSRR
PKWN-rzad utworzony w Lublinie
CEL-
próba ratowania suwerenności Polski
utrzymanie przedwojennego kształtu granic
odtworzenie w Warszawie legalnych władz -przeniesienie Rzadu Londyńskiego
Powstanie miało zanegować nowy porzadek polityczny ustalony na Konferencji w Teheranie w 1943 roku.
USA i Wielka Brytania zgadzały sie na politykę faktów dokonanych na ziemiach polskich przez ZSRR
Armia Czerwona
dociera na lewy brzeg Wisły
chęć opanowania Warszawy przed wkroczeniem Rosjan
Oznaki paniki administracji niemieckiej i zarządzenia ewakuacyjne
właczenie warszawy do PLANU BURZA
PLAN BURZA
Kryptonim planu polityczno – wojskowego akcji Armii Krajowej mającej na celu przejęcie władzy na ziemiach polskich opuszczanych przez wojska niemieckie oraz nie dopuszczenie do władzy komunistów w wyzwolonym kraju

PROPORCJE SIŁ WOJSKOWYCH
POLACY
36 tysięcy żołnierzy AK uzbrojonych na kilka dni walki
 dowódca gen.
Tadeusz Komorowski – Bór
 dowódca powstania płk
Antoni Chruściel – Monter

NIEMCY
50 tysiecy dobrze wyszkolnego i uzbrojonego wojska, SS i innych formacji
formacje strażnicze
straż kolejowa
straż zakładowa
RONA-Rosyjska Wyzwoleńcza Armia Ludowa
gwałty, krwawe pacyfikacje ludności cywilnej
10 tys. ofiar na Ochocie
Sonderbatallon Dirlewanger
Oddział SS pod dowództwm Oskara Dirlewangera
kryminaliści z więzień i obozów
mordy, gwałty , grabierze
Rzeź Woli-śmierć 65 tys. ludzi
 dowódca gen. SS Erich von dem Bach – Zelewski
Kozacki Dywizjon Kawalerii
Kozacy Dońscy
Azerowie, Białorusini, Ukraińcy
Skład Armii Powstańczej
ARMIA KRAJOWA
SZARE SZEREGI
Bataliony:
,,Zośka",
,,Parasol"
ZAWISZACY
najmłodsi harcerze
łaczność,
poczta
Dziewczęta z organizacji harcerek
 ujawnienie się władz Państwa Podziemnego
 5 VIII 1944 – Niemcy przystąpili do kontrataku
początek masowych mordów na ludności cywilnej
zbiorowe egekucje
rozsrzeliwanie mężczyzn powyżej
14 roku życia
mordowanie przez wrzucanie granatów do piwnic
pędzenie w charakterze ,,żywych tarcz"
ciała palono na stosach
grupowe gwałty na kobietach
masakry szpitali
niemiecki cięzki moździeż na Starym Miescie
Ewakuacja powstańców ze Starego Miasta do Śródmieścia kanałami
 16 IX 1944 – akcja pomocy dla powstańców podjęta przez Dywizję Piechoty z armii gen. Zygmunta Berlinga – brak wsparcia ze strony dowództwa Armii Czerwonej:
 duże straty wśród „kościuszkowców” – żołnierzy 1. Armii Polskiej
 odwołanie Berlinga z dowództwa


 Niemcy zobowiązali się traktować powstańców jak jeńców wojennych (wojsko alianckie) i osadzić ich w obozach jenieckich
 ludność cywilna miała wyjść w całości z Warszawy do obozów przejściowych w m.in. Pruszkowie, Piastowie i Ursusie


2 X 1944 – kapitulacja powstania
po 63 dniach walk

Kapitulacja
Bilans strat
Zginęło:
150 tys. ludności cywilnej
40 tys. powstańców

 ludność cywilna miała wyjść w całości z Warszawy do obozów przejściowych w m.in. Pruszkowie, Piastowie i Ursusie
ZNACZENIE POWSTANIA
 ukazanie Stalinowi, że sowietyzacja Polski spotka się z dużym oporem społeczeństwa
 zapobiegło to przekształceniu Polski w republikę radziecką
 zatrzymanie przez Stalina na klika miesięcy ofensywy wojsk radzieckich na przedpolach Warszawy umożliwiło aliantom dotarcie do Renu, co przekreśliło szanse podboju przez ZSRR całych Niemiec
 powstanie stało się symbolem walki dla następnych pokoleń o odzyskanie pełnej niepodległości

 11 X 1944 Hitler wydał rozkaz starcia miasta z powierzchni ziemi
 85% budynków legło w ruinach
 zniszczenie dzieł sztuki i zabytkowych obiektów
 wysiedlenie wszystkich mieszkańców
 oddanie się do niewoli niemieckiej kierownictwa i dużej części kadry dowódczej AK wpłynęło na pomniejszenie zdolności bojowej AK
 nieosiągnięcie celów politycznych powstania – nie zdołano przejąć władzy
 powstanie ujawniło polskiemu społeczeństwu złudność nadziei na pomoc zachodnich sojuszników (USA i Wielkiej Brytanii)

SKUTKI POWSTANIA
LAO CHE
,,Przebicie do Śródmiescia"
Full transcript